Zpívání bhadžanů v Praze 2022

  • zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: DUBEN: 22.4.2022
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Pro koho je svět užitečný?

30. 6. 2022 - advaita

Maharadž: Když jste si uvědomili svou existenci, do vašeho bytí vtrhl vnější svět a přinutil vás toužit po domě, ženě (muži), rodině a veškerém majetku. Když si však uvědomíte neskutečnost těchto věcí, přestanete po nich toužit. Dokonce ztratíte zájem o své vědění o sobě. Když tělo trpí bolestí, je třeba nemoc léčit, aby se vyléčilo. Stejně tak bolest v podobě vědění o sobě neboli pocitu „já jsem tato osoba“ si žádá hojící mast v podobě nezájmu o vnější svět – jako je např. bohatství, rodina a hmotný majetek. Lékem na tuto nemoc je očista prány a sattvy v těle prostřednictvím opakování mantry. Opakováním mantry se tyto sklony zmírňují a odstraňují. Pak poznáte, co je to vaše vědomí.

Všechny události ve světě se dějí dle zvyklostí. Jen pár jedinců se snaží poznat své postavení v tom všem. A ještě méně lidí se pozastavuje nad otázkami: „Kdo je zakoušejícím tohoto světa? Pro koho je svět užitečný?“

Ten, kdo pozná původ a smysl světa, ztrácí veškerou víru v jeho realitu. Jelikož se svět zrodil z nicoty, nemůže být ničím jiným než mýtem (mithya). K čemu může být užitečná Pravda o tomto světě, který v podstatě vznikl z klamu (mithya)? Vše, co se zde odehrává, je hra těl složených z pěti elementů a životní síly. To vše dohromady tvoří svět.

Neexistuje jiná Pravda než vaše skutečná podstata. Tradice jsou vodítkem pro jednání ve světě. Sám Bůh se projevil v tolika různých inkarnacích, aby pozvedl svět. Mnoho osobností se v průběhu lidských dějin snažilo pozvednout stav lidí. Kde nyní všichni jsou?

Džňánin není ničím přitahován ani odpuzován. To, co se zahřívá, musí nakonec vychladnout. O věcech, které se ve světě dějí, nemáme příliš na výběr. Dějí se samy od sebe. Nemáme téměř žádnou kontrolu ani nad fungováním vlastního těla a nad pokračováním jeho existence. Jakou kontrolu můžeme mít nad vesmírem?

Tuto otázku bychom si měli položit nyní, zatím co jsme tady. Ti, kdo onemocní, můžou, pokud nejsou léčeni, umřít. Kam ale půjdou? Opravdu sem ve skutečnosti přišli, že můžeme tvrdit, že odejdou? Horlivost pro zachování vědění o sobě neboli pocitu „existuji jako osoba“ podněcuje člověka k vykonávání všech činností v životě. Tento pocit bytí je však sám o sobě dočasný a nemůže přinést nic, co by bylo trvalé. Konec konců tento pocit bytí je v oblasti neskutečnosti. Je jako květina, která rozkvete a po chvilkové existenci zvadne a zmizí v nicotě.

Poznání světa je nutné jen do doby, než člověk realizuje svou pravou podstatu. Je třeba poznat to, co prostupuje naším tělem a je svědkem jeho fungování. Nepoznali jste ani svou vlastní realitu, a chcete pozvednout svět? Vůně vonné tyčinky je omezená na dobu, co tyčinka hoří. Stejně tak je omezen náš pocit bytí na dobu, kdy je tělo naživu. Vůni (vasu) svého bytí (deva) cítíte tak dlouho, dokud je dostupný výtažek potravy, který udržuje život. Poté to, co bylo neskutečné, opět zmizí. Pán Vasudéva je ve vás. To, co ve skutečnosti neexistovalo, zmizí i z neskutečného! Naše existence trvá jen po omezenou dobu a není v naší moci v ní pokračovat, jak se nám zlíbí. To platí pro všechny, od malého červa až po Boha Brahmu.

Když jste si uvědomili svou existenci, do vašeho bytí vtrhl vnější svět a přinutil vás toužit po domě, ženě (muži), rodině a veškerém majetku. Když si však uvědomíte neskutečnost těchto věcí, přestanete po nich toužit. Dokonce ztratíte zájem o své vědění o sobě. Když tělo trpí bolestí, je třeba nemoc léčit, aby se vyléčilo. Stejně tak bolest v podobě vědění o sobě neboli pocitu „já jsem tato osoba“ si žádá hojící mast v podobě nezájmu o vnější svět – jako je např. bohatství, rodina a hmotný majetek.

Lékem na tuto nemoc je očista prány a sattvy v těle prostřednictvím opakování mantry. Opakováním mantry se tyto sklony zmírňují a odstraňují. Pak poznáte, co je to vaše vědomí. Jakmile poznáte zdroj vědomí sebe, práce je u konce, potřeba existovat (jako individualita) skončí. V této fázi si uvědomíte, že jste jen malým semínkem, z kterého vyrůstá obrovský strom projevu. Jakmile je získána tato džňána neboli poznání „já jsem Brahman“, je také pochopeno, že ve skutečnosti je to nic než nevědomost. Pak není možné „být pyšný“.

Aby se něco stalo, musí být přítomen pozorovatel události. Tím není nic jiného než náš pocit bytí. S pravým poznáním mysl skončí. Džňánin není omezen na své tělo. Jeho tělo je celý vesmír a mysl se stává vesmírnou myslí. Když už tu není žádný konatel nebo tvůrce, kde je pak otázka, zda je svět skutečný či falešný? Pamatujte, že pocit bytí je produktem pěti elementů.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.