Zpívání bhadžanů v Praze 2022

  • zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: DUBEN: 22.4.2022
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

85. Obratně vyřazené koncepty (z knihy Amrut laja 2)

20. 5. 2022 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Jestliže potíráme myšlení, může být dočasně potlačeno, ale nutně časem vypluje na povrch. Proto obratně vyřaďte myšlenky a koncepty a jděte za ně. Jste osamocený vidoucí a celý svět je scéna, ze které si nyní musíte vybrat to, co je pro vás užitečné. Kromě toho je toto nutné provádět každodenně. Stejně jako když čistíte zrna od plev a slupek, tak byste měli důkladně vybírat to, co je ´Já´ a odmítat to, co ´není Já´. Každou minutu provádějte cvičení, kdy si budete říkat: To je Já, to není Já.´ Toto cvičení se jmenuje ´pravá duchovní služba´ (upasana). Rozjímat o Něm, poznat Ho, odevzdat se Mu, jsou různé formy Upasany.

Dasboadh: Dášaka 20, kapitola 9, verš 7

Vnitřní pocit ´Měl bych se setkat s Bohem´ je nepochybně u všech stejný. Avšak prostředek dělání rozdílů je u každého jiný.

Proč se předepisují rituály koupele a sandhja (obřad po ranní koupeli, prováděný brahmíny, kteří získali posvátnou šňůru)? Důvodem je to, že to napomáhá upřít jejich intelekt k duchovní praxi. Od dětí se nejprve chce, aby uctívaly své černé tabulky, na které píšou ve školách. Znamená to snad, že by měly provádět toto uctívání až do konce života?

Rituály jsou předepsány proto, aby zjemnily mysl, ale nepomůžou vám získat konečnou Sebe-realizaci. Praxe nám pomůže získat krátký zážitek Boha, ale Bůh není Brahman. To je jasné a nepotřebuje to žádný důkaz, stejně jako existence našeho palce nepotřebuje žádný důkaz. Kokosový ořech či banán není opicí pokládán za ovoce. Podobně není stav Brahman považován nevědomou osobou za důležitý. To je třeba jasně pochopit.

Jestliže potíráme myšlení, může být dočasně potlačeno, ale nutně časem vypluje na povrch. Proto obratně vyřaďte myšlenky a koncepty a jděte za ně. Jste osamocený vidoucí a celý svět je scéna, ze které si nyní musíte vybrat to, co je pro vás užitečné. Kromě toho je toto nutné provádět každodenně. Stejně jako když čistíte zrna od plev a slupek, tak byste měli důkladně vybírat to, co je ´Já´ a odmítat to, co ´není Já´. Každou minutu provádějte cvičení, kdy si budete říkat: To je Já, to není Já.´ Toto cvičení se jmenuje ´pravá duchovní služba´ (upasana). Rozjímat o Něm, poznat Ho, odevzdat se Mu, jsou různé formy Upasany.

Jestliže se uchýlíte k Mistrovi s pocitem ananja (An - ne, anja - odlišný; tudíž ananja - ´já se neodlišuji od Mistra), Mistr vám požehná Poznáním. Ve Védantě je mnoho teorií. Zvažte je, a pak On, jenž je věčný a podstatný, může být realizován pomocí vaší vlastní ´pravé přirozenosti´ (svarúpy) a triku ´Já jsem On´. Pokud se domníváte, že Bůh je od vás oddělen, můžete Ho uctívat třeba tisíc let, ale stejně ho nedokážete najít. Nikdy nebudete schopni realizovat Boha bez pomoci Já. Paramátman, který může být realizován pomocí deseti orgánů (5 smyslů a 5 funkčních orgánů), proniká všemi živými i neživými světy a zahrnuje či obývá našich deset orgánů. On je rozsáhlý, celistvý a dokonalý. Měli byste o tom často přemýšlet. Když se Já zřekne touhy po těle, je to Brahman. To je způsob, jak Jej máte uctívat.

Čtyři geneze vyjadřují čtyři způsoby, kterými se rodí živé bytosti. Druhy řeči jsou také čtyři: 1) para, 2) pašjanti, 3) madhjama, 4) vaikhari. Čtyři geneze tu jsou díky přítomnosti Prakrti, která je založena na osmi faktorech. To je tím, co je myšleno, když se řekne 8 a 4 neboli osmdesát čtyři (8,4 mil. druhů zrodů). Prakrti je založena na osmi prvcích a čtyřech genezích.

Když se říká, že budete muset podstoupit zrození v 8,4 milionech (84 lakšja) druzích, pak to jednoduše znamená, že pokud vaše pozornost (lakšja) zůstane soustředěna na osmi-prvkovou Prakrti, která zavdává příčinu čtyřem genezím (osm a čtyři, tedy osmdesát čtyři), budete se znovu a znovu rodit. V těchto 8,4 milionech druzích musíte nalézt to, co se označuje jako Já. Naše oči nám umožňují dívat se na věci okolo nás, ale ten, kdo analyzuje a chápe, co vlastně oči vidí, není nikdo jiný než Já (Vědomí). Tudíž je to Já, které pomocí očí vidí a pomocí uší slyší. Já se označuje jako oko oka. Já samotné funguje prostřednictvím všech deseti orgánů. Stejně jako je smetana rozpuštěna v mléce, tak je Já rozprostřeno v těle.

Je to pouze díky hluboké kontemplaci, že se naše koncepty přiklánějí k intenzivní touze po Sebe-realizaci. Jestliže někdo někoho bije, nejsme z toho smutní, neboť jsme posedlí sami sebou. Buďte posedlí ideou, že ten druhý a já jsme jedno a totéž, teprve pak budete schopni vnímat bolest druhých. Jste to vy, kdo je posedlý tělem, a proto cítíte, že Já funguje skrze tělo. Ve skutečnosti to je Já, kdo je jediným konatelem všeho. Tělo je pokojné a nehybné místo, kde Já jako cestující hledá dočasný úkryt. Ten, kdo se ztotožní s tělem, je smrtelník (džíva), ale pokud pochopí, že je přítomný ve všech tělech, jež existují v celém vesmíru, přemění se v Šivu.

Naše nevědomost je kauzální tělo, nevědomost vesmíru se nazývá Avyakrit. Když se vzdáte třech gun (atributy satva, radžas a tamas), přetvoříte se do dvojice zvané ´Já-Prakrti´ (Já-tělo) Tato forma Já musí vzniknout na základě uvědomění si stvoření, ochrany a zničení. Já je něco, co je stále ve změně a co lze zakusit ve všech tělech. Vše, co existuje jako ´hrubé´, je pomíjivé (bez podstaty), a to, co je v té nejjemnější formě, je věčné.

Uvědomili jste si, že Já je Brahman, ale abyste získali stav Nivritti (odstranění konceptů), budete muset naslouchat Mistrovu učení. Vzdejte se i konceptu, že jste Brahman. Potom to, co zůstává bez vyřčení jediného slova, bez předpokládání čehokoliv, je Parabrahman. To samo je váš přirozený, spontánní stav. Berte Já (Átman) za ne-podstatné a i jeho se zřekněte. Pouze pak můžete realizovat Parabrahman. Brahman je husté, a zároveň prázdné.

Co znamená hra na lasturu? Na lasturu se hraje tehdy, když je zajat Pán Višnu. To znamená, že když Já sestoupí do vnitřní mysli, je uvězněno. Proč je lotos spojován s Pánem Višnuem? Lotos je ´Padma´. Padmapada (lotosové schody) je slovo, které symbolizuje to, že Pán Višnu sestupoval dolů po schodech pomalu, schod po schodu. V klidu si v Něm odpočiňte. Nakonec, poté, kdy se zcela zbavíte svého ega, zapomenete na vše a zůstanete uvnitř sebe klidní. ´To´, co zůstává, je svobodná entita, jeden jediný Parabrahman. Vzývání a hloubání jsou jen různé způsoby uctívání. Věnujte pozornost Poznání, a potom se ho vzdejte. Je nutné opustit rituály, náboženské zvyky, které jste si osvojili. Nejprve se věnujte Poznání, a potom ho opusťte. Když se Já stane ´rozsáhlým´, přemění se v Paramátman, a potom již nebude potřebovat propojení těla a mysli, individualitu (džíva), uctívání či jakoukoliv praxi.

Datum neuveden

Z knihy Amrut laja 2

Překlad: Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.