Zpívání bhadžanů v Praze 2021

  • od října 2021 zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: PROSINEC: 10.12.2021
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

63. Předehra, dějství a epilog (z knihy Amrut laja 2)

22. 10. 2021 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Poznání (džňána) je jedno jediné a tvoří celek. Nemůže přijít po kouskách. Nelze ho popsat jako něco, čeho může být více nebo méně. Poznání, které získáváte, přichází jako celek, najednou, a nemůže ho být ani víc, ani míň. Promeškat své zrození ve formě lidské bytosti je stejné jako ztratit převzácný drahokam. Lidské bytosti patří k druhu, který je obdařen Poznáním. Proto toho musíte využít. Nepromarněte svou možnost tím, že se budete trápit bezvýznamnými věcmi, jako např. obstaráváním obživy a ani si nedělejte hlavu ze světských záležitostí. Poznání pravého Já je nejvyšší životní potřeba, bez níž je lidská bytost vlastně zvíře. Člověk se toulá sem a tam, až nakonec promarní celý svůj život. Jestliže prožijete celý život, aniž byste získali Sebepoznání, ukazuje to, že nejste nic jiného, než zvíře. Získat Poznání se proto stává vaší povinností. Ten, kdo si chce skutečně uvědomit, že je člověk, a ne zvíře, by měl přemýšlet a pokusit se zjistit, kdo je, odkud přišel, a také kam je mu určeno odejít, a proč. A je zcela jedno, zda nechá ležet ostatní práci ladem.

Dasboadh: Dášaka 11, kap. 3

Na konci mnoha zrození dojde čirou náhodou k rozvinutí lidské formy. Jednej tedy správně a moudře, cti spravedlnost, mravní zásady a principy.

Každý úkol si ke svému úspěšnému vyplnění žádá tři fáze. Je to nejprve úvodní fáze, potom fáze dění a nakonec fáze zakončení.

Úvodní fáze pomáhá člověku rozvinout zálibu k danému předmětu. K tomu, aby vznikla tato náklonnost, musíte prokázat nadřazenost onoho předmětu nade všemi ostatními předměty. Chcete-li tedy stanovit Poznání Já jako nadřazené všemu, pak musíte dokázat, že poskytuje štěstí a že přináší všem blaho. Tudíž úvodní fáze je nutná k ustanovení nadřazenosti Já nad vším. Samotná procedura, tedy fáze dění, metodicky vysvětluje, jakým způsobem lze Sebepoznání získat. A závěrečnou fází je samotné nabytí Sebepoznání.

Představte si, že máte říci něco o vodě. Chcete-li dokázat její nadřazenost, nezačínejte s popisem jejích předností oproti ostatním věcem. Začněte s jejím využitím. Řekněte, že jídlo a pití získáváme právě pomocí vody. To je jediná cesta, jak vyzdvihnout její důležitost. Vytvoření potřeby vody je tou správnou předehrou pro popis vody. Nejprve vytvořte potřebu po daném předmětu, a potom začněte se skutečným obsahem. Úvod a samotná procedura jsou vám k dispozici přímo od začátku.

Rodíte se znovu a znovu a procházíte 8,4 milióny druhy zrození, až se vám nakonec podaří získat toto výjimečné lidské tělo. Lze ho nabýt pouze když splatíte dluh ve formě služby lidským bytostem v době, kdy procházíte různými předchozími nižšími druhy zrození. Všechny ostatní druhy pokládají člověka za Boha. Opusťte koncepty hříchů a zásluh a nestaňte se nižším druhem. Buďte Pánem všech Pánů, a získejte Osvobození. Jinak se zapletete do cyklu světských událostí.

Jestliže propásnete šťastnou příležitost, která se vám naskytla ve formě lidského zrození, bude pro vás velice obtížně ji znovu získat. Strom, jehož ovoce nyní jíte, se jednoho dne narodí ve formě lidské bytosti. Budete muset být zrozen jako strom, abyste také sloužili a splatili dluh, který jste měli. Takto se člověk nechává zaplést do cyklu světských záležitostí. Budete se muset stát džňáninem, abyste se od celého tohoto cyklu odtrhli. ´Nejzazší Skutečnost´ (Parabrahman) lze získat pouze po získání Poznání.

Poznání (džňána) je jedno jediné a tvoří celek. Nemůže přijít po kouskách. Nelze ho popsat jako něco, čeho může být více nebo méně. Poznání, které získáváte, přichází jako celek, najednou, a nemůže ho být ani víc, ani míň. Promeškat své zrození ve formě lidské bytosti je stejné jako ztratit převzácný drahokam. Lidské bytosti patří k druhu, který je obdařen Poznáním. Proto toho musíte využít. Nepromarněte svou možnost tím, že se budete trápit bezvýznamnými věcmi, jako např. obstaráváním obživy a ani si nedělejte hlavu ze světských záležitostí. Poznání pravého Já je nejvyšší životní potřeba, bez níž je lidská bytost vlastně zvíře. Člověk se toulá sem a tam, až nakonec promarní celý svůj život.

Jestliže prožijete celý život, aniž byste získali Sebepoznání, ukazuje to, že nejste nic jiného, než zvíře. Získat Poznání se proto stává vaší povinností. Ten, kdo si chce skutečně uvědomit, že je člověk, a ne zvíře, by měl přemýšlet a pokusit se zjistit, kdo je, odkud přišel, a také kam je mu určeno odejít, a proč. A je zcela jedno, zda nechá ležet ostatní práci ladem. 

Proč krmíme koně? Protože na něj chceme nasednout a dojet na něm k požadovanému cíli. Podobně živíme své tělo, abychom ho mohli použít k dosažení našeho cíle, kterým je Seberealizace. Nasednout na koně značí vydat se na cestu Poznání. Pokud nezískáte Poznání, budete muset podstoupit potíže a trýzně nižších druhů. Člověk by měl učinit vše, co je nutné, aby ´Poznání Já´ přineslo plody. Pán vytvořil utrpení proto, aby se lidé stali natolik moudrými, aby se vydali na cestu Sebepoznání.

Na základě čeho se chováte tak lehkomyslně a žijete v domnění, že budete schopni uniknout smrtelným mukám při uvržení do Jamapuri, světa, kterému vládne ´Pán smrti´? Probuďte se! Jedině Poznání vás může zachránit a zbavit vás trápení, které přináší světský život.

Vše, co nahromadíte, poberete a držíte, jednoho dne zmizí. Je to Poznání, díky němuž se vaše existence zúrodní. Nezapomeňte, že transcendentální svět (Paraloka) je získán pouze díky Poznání. Stejně budete muset jednoho dne, až přijde smrt, vše opustit a zanechat to svým blízkým. Pokud nyní vyvinete ryzí úsilí, zajisté dosáhnete věčné blaženosti.

Abyste získali ´Nejzazší Pravdu´ (Paramártha), musíte usilovat o získání Poznání. Jen tak získáte opravdové štěstí. Úspěch je sladký, ale tajemstvím je vytrvalost. Známky neštěstí se začnou projevovat s nástupem lenosti. Zbavte se této lenosti. Pouze pak získáte spokojenost. Toto vše patří do úvodní fáze.

Musím vám říci, že vše, co označujete dle světských měřítek za vynikající, je ve skutečnosti podřadné. Rady Satgurua následujte zcela přesně. To je to, co byste měli dělat. Stále nad nimi rozjímejte, znovu a znovu, a zajisté získáte Poznání. Přestanete-li takto rozjímat, čímž neuskutečníte to, co vás Mistr učí, bude to mít za následek zapomenutí Mistrova učení. Intenzivní touha získat Poznání se označuje jako ´příznivá touha´.

Jedině touha dosáhnout Boha je brána za příznivou a rada podržet v mysli tuto touhu bude zajisté nést plody. Ve Védách je zmíněno, že Poznání by mělo být uděleno jen tomu, kdo v mysli drží ´příznivou touhu´. Chovejte se podle instrukcí Satgurua a zjistěte sami pro sebe, zda-li získáváte zkušenost či nikoliv. Získat ´Poznání Já´ je podstatou závěrečné fáze.

Datum neuveden

Z knihy Amrut laja 2

Překlad: Aleš Adámek