Zpívání bhadžanů v Praze 2021

  • od října 2021 zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: POZOR -- ZMĚNA TERMÍNU! (ODLOŽENO O TÝDEN) -- NA 8.10.2021
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

17. června 1981 – Jak můžete přijímat něco, co není vaší přímou zkušeností? (z knihy Před vědomím)

7. 9. 2021 - advaita

Maharadž: Proč jste tedy přijal toto zrození? Co jsou to šástry či písma? Jsou to pouze příkazy typu „to se dělat má“ a „to se dělat nemá“, ve smyslu jak by se člověk měl chovat ve světě. To sem netahejte. Původní otázka byla, zda akceptujete toto zrození či ne. Proč sem chodíte s těmito vznešenými řečičkami? Čtení písem je dobré pro nevědomce. Dalším krokem je vzdání se jich a snaha pochopit, čím jste vy sám. Zbavte se všeho, co jste kde načetl, a pokuste se to nyní pochopit. Zapojte své rozlišování. Pouhé slepé přijímání toho, co se píše v písmech, je k ničemu.

17. června 1981

(Tazatel stále dokola papouškoval všechna různá písma.)

Maharadž: Ve chvíli, kdy vyvstane bdělý stav, nastává uctívání této mizérie. Kdy jste se poprvé narodil?
Tazatel: O tom nic nevím.
Maharadž: Jak to, že tedy přijímáte tato slova o Nekonečnu? Není to vaše přímá zkušenost, ale pouze vypůjčená znalost z knih. Jak můžete přijímat něco, co není vaší přímou zkušeností? V Dillí došlo k zločinu, policie vás z něj může klidně obvinit a následně uvěznit. Byl jste někdy v Dillí?
Tazatel: Ne.
Maharadž: Proč jste tedy přijal toto zrození? Co jsou to šástry či písma? Jsou to pouze příkazy typu „to se dělat má“ a „to se dělat nemá“, ve smyslu jak by se člověk měl chovat ve světě. To sem netahejte. Původní otázka byla, zda akceptujete toto zrození či ne. Proč sem chodíte s těmito vznešenými řečičkami? Čtení písem je dobré pro nevědomce. Dalším krokem je vzdání se jich a snaha pochopit, čím jste vy sám. Zbavte se všeho, co jste kde načetl, a pokuste se to nyní pochopit. Zapojte své rozlišování. Pouhé slepé přijímání toho, co se píše v písmech, je k ničemu. Akceptujte to do určitého stupně – pak už musíte být silný nebo dozrát natolik, že začnete používat vlastní rozlišování.
Hledající na cestě za poznáním přecházejí z místa na místo, ale jsou lapeni v pasti slov a oblíbených konceptů, které si osvojili od takzvaných světců. Jeden světec po vás bude požadovat, abyste se choval takto, pak navštívíte druhého, a ten po vás bude chtít, abyste se choval zase zcela jinak. A tak jste lapeni v konceptech druhých. Ve védách je příběh o rišim, který vypil vodu ze sedmi oceánů jedním hltem – uvěříte tomu? Zaměstnejte svoji rozlišovací schopnost. Mluvíte o áčáraně, kodexu chování; čárana představuje toho, kdo se musí chovat rozumně.

Čárana označuje pouze milující stav, stav „já jsem“, stav vědomí, pocit bytí, beze slov. Z tohoto stavu začíná pohyb ve vědomí. Lóki a alóki: lóki běžně považujeme za světské, lók znamená rozličné osobnosti. Cokoliv je předepsáno osobností nebo cokoliv je následováno lidmi je pozemské (lóki). Alóki je transcedence světského. Alóki jste vy dosud nepoznal. Tito oddaní mě milují, ale nechápou mě na transcendentální úrovni (alóki). Duchovní rozhovor je pozemský, běžný rozhovor (lóki), jenž se snaží dát ostatním nějakou představu. Zde je něco, co nemá podobu či tvar – jak se tedy s tímto beztvarým sjednotíte? Ve světě musíte mít nějaký tvar či podobu. Ať mluvíme o jakémkoliv poznání, musí být sděleno prostřednictvím slov, ale to není Absolutno. Chcete vlastnit poznání, sbírat vědomosti. Takové poznání je hojné a dostupné ve světě, ale málo lidí pochopí, že poznání tohoto typu je rancem nevědomosti. Budete studovat ty koncepty, které vytrysknou z vás; koncepty, které rád nemáte, se vám objevovat nebudou. Pokud se zajímáte o duchovní život, budou se vaše myšlenky a koncepty vztahovat k němu. Co bylo potřeba, to jsem řekl. Není zapotřebí říkat už nic dalšího. Protože jste sem přišel, jsem k vám zdvořilý, ale jsem pevně přesvědčen, že vy ani já nemáme žádný tvar a podobu. Obávám se, že to, co vám zde říkám, nezasáhne vaše pravé jádro, proto zpívejte bhadžany. Vlastně byste mě už více ani neměl navštěvovat. Bhišwa byl během posledních dnů na posteli ze šípů. Já jsem také na posteli ze šípů, ze šípů utrpení.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková