Zpívání bhadžanů v Praze 2021

  • od října 2021 zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: POZOR -- ZMĚNA TERMÍNU! (ODLOŽENO O TÝDEN) -- NA 8.10.2021
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

46. Správné myšlení přináší osvobození (z knihy Amrut laja 2)

11. 6. 2021 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Jak dlouho potrvá, než se získá osvobození v případě, kdy aspirant přebývá ve společenství světců? Lidé nevědí, co je vlastně osvobození, přesto by ho rádi získali. ´Osvobození´ znamená stát se svobodný, a ´zajetí´  značí být spoután. Spoutanost je stavem otroctví. Koncept ´já jsem tělo´ nebo ´já jsem individualita (džíva)´ vás rozhodně  bude držet v zajetí. Osvobození (nespoutanost) se podobá neomezenému prostoru (nebi), je-li však prostor omezený důsledkem ztotožnění s tělem, převezme na sebe roli individuality, čímž si na sebe uvalí mnohá omezení. Bez ´správného myšlení´, jedině díky němuž můžete získat osvobození, budete dál zůstávat v zajetí. Pouze ten, kdo přemýšlí, prokazuje rys lidských bytostí, všichni ostatní nejsou nic než zvěř. Častým posloucháním duchovních rozprav a neustálým rozjímáním nad nimi rozvíjíte ideu ´já nejsem tělo, já jsem Já´. Toto neustálé přemítání o učení i během jídla, práce a běžného vykonávání každodenních povinností vyvrcholí usazením se v Já. Právě to je ´spontánní samádhi´.

46. Správné myšlení přináší osvobození

Z promluv ke knize Eknathi Bhagwat od světce Eknatha

Jak dlouho potrvá, než se získá osvobození v případě, kdy aspirant přebývá ve společenství světců? Lidé nevědí, co je vlastně osvobození, přesto by ho rádi získali. ´Osvobození´ znamená stát se svobodný, a ´zajetí´  značí být spoután. Spoutanost je stavem otroctví. Koncept ´já jsem tělo´ nebo ´já jsem individualita (džíva)´ vás rozhodně  bude držet v zajetí. Osvobození (nespoutanost) se podobá neomezenému prostoru (nebi), je-li však prostor omezený důsledkem ztotožnění s tělem, převezme na sebe roli individuality, čímž si na sebe uvalí mnohá omezení.

Bez ´správného myšlení´, jedině díky němuž můžete získat osvobození, budete dál zůstávat v zajetí. Pouze ten, kdo přemýšlí, prokazuje rys lidských bytostí, všichni ostatní nejsou nic než zvěř. Častým posloucháním duchovních rozprav a neustálým rozjímáním nad nimi rozvíjíte ideu ´já nejsem tělo, já jsem Já´. Toto neustálé přemítání o učení i během jídla, práce a běžného vykonávání každodenních povinností vyvrcholí usazením se v Já. Právě to je ´spontánní samádhi´.

Přijedete-li domů na vypůjčeném koni, kterého vrátíte majíteli, budete se trápit hledáním místa k jeho ustájení, nebo na to prostě přestanete myslet? S tělem nakládejte podobným způsobem. Nechť si tělo žije či zemře, Nejvyšší Já je To, kde byste měli být pevně usazeni. Tak jako se dívka změní, když se z ní stane nevěsta a opustí dům svých rodičů a začne žít s manželem jinde, aby se těšila z manželských radovánek, podobně se i individualita (džíva) přemění v Šivu (Boha) a nechá se rozplynout ve své pravé přirozenosti Já (Átma Svarúpa). Jediné, co vám svět může poskytnout, je potěšení a utrpení světského poznání a tužeb.

Stav ´túrja´ (čtvrté tělo) je dosažen poté, kdy je opuštěna pýcha. Stejně jako se nestaráte o myši, žijící někde v podzemí vašeho domu, a ani vás stále netrápí, co dělají či co jedí, podobně se světec nestará o své tělo. Opravdu velcí jsou ti, kdo se zcela spojí (prolnou) s Mistrem. Ten, kdo ví, že není tělo, ale Já, je džňánin, jenž je plný poznání. Není zde rozdíl mezi malým dítětem a jogínem, až na skutečnost, že jogín má poznání a dítě ne.

Z knihy Amrut laja 2

Překlad: Aleš Adámek