Zpívání bhadžanů v Praze 2021

  • od října 2021 zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: POZOR -- ZMĚNA TERMÍNU! (ODLOŽENO O TÝDEN) -- NA 8.10.2021
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

45. Zničení iluze ´správným myšlením´ (z knihy Amrut laja 2)

4. 6. 2021 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Světský život přestává existovat v momentě, kdy jsou vaše nesprávné představy o životě a vaší ´skutečné přirozenosti´ (Átma Svarúpa) smeteny a když se myšlenky (čitta) zcela odchýlí a oddělí od Já, tudíž se stanou vedlejší. Myšlenky mají návyk vytvářet něco z ničeho a projev světa je výtvorem tohoto ´prostoru´. Právě tímto způsobem se probudíte do světa, nebo-li si uvědomíte neexistující jev světa. Rozmnožování neexistující věci (situace) je typický znak myšlenek. Po důkladném prošetření celkového procesu můžete poznat, že jev světa vzniká pomocí myšlenek, a že je to v celém svém rozsahu pouze produkt divokých představ zbloudilých myšlenek. Věnovat pozornost zbloudilým myšlenkám vás přiměje mírně se odchýlit od své ´pravé přirozenosti´, a to dá vzniknout světu, který se potom rozšíří a trvá dál nespočet let. Falešná představa světa trvá pouze tak dlouho, dokud chceme. Všechny vzdorující myšlenky budou vymýceny poté, kdy obrátíme své myšlení k Já.

45. Zničení iluze ´správným myšlením´

Z promluv ke knize Jóga Vasišta

Já je za koncepty, a je vždy svobodné a čiré. Vše ostatní (svět, iluze) je konceptuální, tedy je to pouze koncept, přesněji řečeno náš vlastní koncept, ale jeho zdrojem je Brahman. ´Nejzazší Pravda´ (Paramártha) je také koncept. Říkat ´já jsem dobrý´, nebo ´já jsem špatný´, jsou také pouze koncepty. V písmech se objevily koncepty dobra a zla pouze kvůli nevědomým lidem. ´Dobro´ a ´zlo´ spolu utváří světský život. Co je vlastně tento světský život? Samsára (sansar) je v jazyce Marathi označení pro ´svět´ či ´všední světský život´ a to ukazuje, že vznik ega je způsoben pouze vámi samotnými. Vše, co je vykonáno pomocí ega, je světský život. Světský život ve stručnosti znamená být pyšný v podstatě na všechno. Naprosté vzdání se pýchy je opravdové osvobození. Nestačí mít jen intelektuální poznání konceptů Já, pokory apod. Důležité je vnést toto učení do praxe, právě to je vskutku užitečné.

Světský život přestává existovat v momentě, kdy jsou vaše nesprávné představy o životě a vaší ´skutečné přirozenosti´ (Átma Svarúpa) smeteny a když se myšlenky (čitta) zcela odchýlí a oddělí od Já, tudíž se stanou vedlejší. Myšlenky mají návyk vytvářet něco z ničeho a projev světa je výtvorem tohoto ´prostoru´. Právě tímto způsobem se probudíte do světa, nebo-li si uvědomíte neexistující jev světa. Rozmnožování neexistující věci (situace) je typický znak myšlenek. Po důkladném prošetření celkového procesu můžete poznat, že jev světa vzniká pomocí myšlenek, a že je to v celém svém rozsahu pouze produkt divokých představ zbloudilých myšlenek. Věnovat pozornost zbloudilým myšlenkám vás přiměje mírně se odchýlit od své ´pravé přirozenosti´, a to dá vzniknout světu, který se potom rozšíří a trvá dál nespočet let. Falešná představa světa trvá pouze tak dlouho, dokud chceme. Všechny vzdorující myšlenky budou vymýceny poté, kdy obrátíme své myšlení k Já. Potom rovněž dojde k zlikvidování světského života, podobně jako jsou odkázány k zničení stromy (bambusy) poté, kde se začnou o sebe navzájem tlouci.

Dům, tělo a blahobyt – to vše jsou výsledky touhy, konkrétně naší vlastní touhy. Pouze když po celou dobu uvažujeme správně, pak se světský život začne hroutit. Neuvědomování si své ´pravé přirozenosti´ je okouzlení či zaslepení tím, co je objektivní, a tato přitažlivost k objektům vytlačí svět na povrch. Individuality (džíva) se týkají všechny zdánlivě skutečné obavy tohoto světského života podobným způsobem, jako se dítě nechává přemoci strachem ze strašáka, který ve skutečnosti existuje pouze do té míry, jak dlouho se jím nechá znepokojovat. Zármutky na nás začaly doléhat ode dne, kdy jsme zapomněli na Já, a dokud trvají koncepty světa, jsme předurčeni k utrpení.

´Odežeň temnotu zářivou pochodní.´ Když se na svět podíváte s pochodní správného myšlení, odhalíte neexistenci světa. Co je myšleno ´správným myšlením´? Přezkoumat přesně to, co je svět, je tím, co se myslí ´správné myšlení´. Pokládat světský život za skutečný, či v něj věřit, je to, co se nazývá iluzí. Zničení iluze přináší obrovskou radost, zatímco víra v její existenci se ukazuje být zdrojem nekonečného utrpení. Přijmete-li existenci iluze, postihnou vás důsledkem tohoto nepochopení její následky, kterými je utrpení. Iluze pokračuje pouze tak dlouho, dokud není prozkoumána. Není-li však posuzována správným myšlením, je obtížné se na ni zaměřit. Jakmile jí začneme věnovat důkladnou pozornost a začneme o ní pečlivě rozmýšlet, bude se postupně vytrácet, až nakonec přestane existovat. Pro individualitu jsou myšlenky spojené se světským životem na předním místě jejího myšlení, a tudíž vše, co je v tomto stavu vytvořeno, je bezohledné. Je to právě tato bezohlednost, která dále rozvíjí iluzi, a pouze správné myšlení je tím, co může způsobit konec iluze.

26. 9. 1933

Z knihy Amrut laja 2

Překlad: Aleš Adámek