Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

31. Vzdání se zanícené připoutanosti (z knihy Amru laja 2)

26. 2. 2021 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: V tomto snovém pomíjivém světě lze dosáhnout stavu nejvyšší radosti v případě, že dbáte o své Já. Jakmile poznáte, že vše v tomto světě je dočasné, jste pokládáni za ´odpoutané´. Právě jako se myš nezatěžuje ničím, co je v domě, tak podobně by to mělo být s vámi. Měli byste být vnímáni jako někdo, kdo je obdařen Sebepoznáním, a kdo navždy přestal zvažovat pro a proti všech činností. Dokonce jste pak schopni pročistit jakékoliv místo, na které se prostě jen na chvilku posadíte a vyženete z něho pocit pýchy. Jestliže se však necháte postihnout pýchou k tělu, donutí vás to zapomenout na Já a zničíte tím inspiraci (vnuknutí), jak získat stav Paramátman. Jakmile individuální vědomí dojde k poznání, že je Brahman, začne nasávat nektar. Pokud k němu nedojde, upadne do bažin tužeb.

31. Vzdání se zanícené připoutanosti

Je třeba uplatnit velkou dovednost, má-li být pochopena stezka poznání. Touhy mohou či nemusejí být na překážku. Nebudou vám překážet, pokud po nich nebudete prahnout či je mít v oblibě. Avšak budete-li mít své touhy, či něco v oblibě a něco jiného zase nesnášet, pak si vyvinete neodbytné touhy, a budete vyhnáni ze své ´pravé přirozenosti´ (svarúpa). Právě tímto způsobem dochází k vnímání sebe jako individuality (džíva), čímž se připravujete o blaženost, pramenící ze své ´pravé přirozenosti´.

Pochopte, že vše je forma vaší svarúpy a jednejte na základě tohoto pochopení. Nic dalšího tu pak nezůstane. O řece Ganze se říká, že stekla dolů z hlavy pána Šivy, protože Šiva si uvědomil, že vše je ve formě Já, ´Boha´.  Od té doby je On znám jako Šiva. Individuální vědomí (džíva) říká, že Já (Šiva) je všude, a přesto i nadále nachází rozdílnosti typu ´to je moje matka, to je moje žena, atd.´ Je to kvůli tomu, že dosud nebyla zcela překonána jeho zanícená připoutanost k tužbám.

Jinými slovy se džíva nedostal přes světská pouta a vztahy. Vedle toho se nevzdal pýchy, a tudíž stále trpí dřívějším neštěstím a štěstím. Touhy se vztahují k tělu, mysli a majetku, a pýchy je třeba se důrazně vzdát. Nepočítejte s tím, že to půjde snadno, ale jakmile nahradíme svou mysl poznáním, můžeme se jí okamžitě zbavit.

Iluze byste se měli plně vzdát s použitím jakékoliv metody, ke které se vědomě uchýlíte. Objekty světské touhy přestanou být přitažlivé ve chvíli, když k nim již dále nejste zaníceně připoutáni.  A to platí i v případě, že jste je osudově nabyli. Zanícená připoutanost vás sesadí z postavení Šivy neboli Já a klesnete do pozice individuality (džíva). Tělo bude stejně nakonec odhozeno jako odpadky a vše, co děláme pro tělo, je jen navyšování hromady odpadků.

V tomto snovém pomíjivém světě lze dosáhnout stavu nejvyšší radosti v případě, že dbáte o své Já. Jakmile poznáte, že vše v tomto světě je dočasné, jste pokládáni za ´odpoutané´. Právě jako se myš nezatěžuje ničím, co je v domě, tak podobně by to mělo být s vámi.

Měli byste být vnímáni jako někdo, kdo je obdařen Sebepoznáním, a kdo navždy přestal zvažovat pro a proti všech činností. Dokonce jste pak schopni pročistit jakékoliv místo, na které se prostě jen na chvilku posadíte a vyženete z něho pocit pýchy. Jestliže se však necháte postihnout pýchou k tělu, donutí vás to zapomenout na Já a zničíte tím inspiraci (vnuknutí), jak získat stav Paramátman. Jakmile individuální vědomí dojde k poznání, že je Brahman, začne nasávat nektar. Pokud k němu nedojde, upadne do bažin tužeb.

24. 6. 1933

Z knihy Amrut laja 2

Překlad: Aleš Adámek