Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

8. března 1981 – Pochopte, že základem každého snu je vědomí (z knihy Před vědomím)

26. 1. 2021 - advaita

nirupana_6.jpgTazatel: Je stav hlubokého spánku a stav před „já jsem“ totožný?
Maharadž: Jako koncept se jedná o tutéž věc; dokud se Tím nestanete, nebude tu nikdo, kdo by to věděl. A nejen to. Vše, co je vykonáno, ať už mnou či vámi, je vykonáno ve stavu prvotního hlubokého spánku. Ve spánku sníte. Tento bdělý stav je primárním snem. Sen během spánku je až druhotným snem. Je to transformace primárního snu. Ve stavu vědomí, v tomto primárním snu, je stvořen celý vesmír, a když je realizováno, že to je pouze sen – jste probuzen. Oba sny jsou vědomím.

8. března 1981

Tazatel: Můžeme pochopit svou skutečnou podstatu skrze vědomí? Můžeme ji uchopit?

Maharadž: Je zde nějaký další nástroj, kterým jí můžete pochopit? Vše, co je, může být všemi vnímáno; je vnímáno všemi. Kdo to chce uchopit? Vy, jako oddělená entita, chcete poznat To, co je, jako Absolutno. To nelze, protože vy jste Absolutno. Kam odchází ten, kdo dosáhl samádhí? Samotný hledající zmizel.

Tazatel: Pokud je hledající pouze koncept, tak Guru je také koncept.

Maharadž: Ano, ale tento Guru je oporou pro veškeré hledání. Dokud je zde slovo, je zde hledající, když slovo zmizí, není tu nic. Zakusil jsem všechny čtyři druhy řeči a transcendoval je. Zřídka kdy bude někdo následovat tuto posloupnost, aby se stabilizoval ve vědomí a transcendoval ho. Začínáme u vaikhara (slova), kdy nasloucháme běžně slovům; z této úrovně vaikhari přecházíme do madhjama (mysl-myšlenka); pozorováním mysli jsme v pašjanti, kde nastává tvoření konceptů a odsud jdeme do Para (Já jsem – beze slov), a konečně z Para do stavu před vědomím. To je posloupnost, kterou je třeba následovat, ale následuje ji jen málokdo – jde o ustupování, couvání, vracení.

Tazatel: Je stav hlubokého spánku a stav před „já jsem“ totožný?

Maharadž: Jako koncept se jedná o tutéž věc; dokud se Tím nestanete, nebude tu nikdo, kdo by to věděl. A nejen to. Vše, co je vykonáno, ať už mnou či vámi, je vykonáno ve stavu prvotního hlubokého spánku. Ve spánku sníte. Tento bdělý stav je primárním snem. Sen během spánku je až druhotným snem. Je to transformace primárního snu. Ve stavu vědomí, v tomto primárním snu, je stvořen celý vesmír, a když je realizováno, že to je pouze sen – jste probuzen. Oba sny jsou vědomím.

Tazatel: Potom herec nemůže vědět, že sní?

Maharadž: To je přesně ta krása máji, celková podstata toho. Pochopte, že základem každého snu je vědomí.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková