Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

19. Pýcha na své tělo musí být opuštěna (z knihy Amrut laja 2)

4. 12. 2020 - advaita

siddha_smile_ss.jpgSiddharaméšhvar Maharadž: Oddanost je Matkou Poznání, neboť jej přivodí. Jen ten, kdo se plně odevzdá službě Mistrovi, a zasvětí tomu své tělo, mysl a řeč, spolu se svým životem, získá ´Poznání Brahman´. Čím vstřícnější a přístupnější jste ke světským radovánkám, tím horlivěji je chcete získat. Stejně tak horlivě byste měli toužit po možnosti sloužit Mistrovi. V tomto stylu ten, kdo ochotně a radostně slouží Mistrovi, pokládá své ruce na poklad ve formě ´poznání Mistra´. Když přikládáte stále větší důraz a význam tělu, pak se význam Já snižuje. Takže tělo, jak se zdá, zmenšuje sílu Já. Ten, kdo snížil důležitost těla, je oprávněný syn Mistra (Guruputra).

19. Pýcha  na své tělo musí být opuštěna

Jediná touha, která by měla být přijata, je přání ´být neustále Mistrovi k dispozici a oddaně mu sloužit´. Kdo nepovažuje uctívání Mistra za to, co je nadřazeno ´poznání Já´, ten by měl být přezdíván hlupákem. Protože se dosud nedostal přes pýchu na své tělo, nepodařilo se mu vyjádřit víru v Mistra. Právě služba Mistrovi vám dopomůže k tomu, abyste porazili tuto pýchu. Sloužit Mistrovi není obtížné, ale zdá se být do té doby, dokud nezačneme. Měli byste sloužit Mistrovi, abyste vnesli do praxe poznání, které jste si vyslechli. Jakmile začne slábnout ´tělesné vědomí´, úměrně s tím začne narůstat význam Brahman. Díky oddanosti k Mistrovi dokážete ochotně a dobrovolně zmenšit důležitost, která je tělu přikládána. Životní situace by neměly být příčinou snížení hodnoty těla. Jeho významnost byste měli sami dobrovolně ubrat. Tento přístup vědomého a citlivého snížení hodnoty těla se nazývá oddaností. Oddanost či služba Mistrovi je prvním a nejdůležitějším krokem k získání skutečného Poznání.

Oddanost je Matkou Poznání, neboť jej přivodí. Jen ten, kdo se plně odevzdá službě Mistrovi, a zasvětí tomu své tělo, mysl a řeč, spolu se svým životem, získá ´Poznání Brahman´. Čím vstřícnější a přístupnější jste ke světským radovánkám, tím horlivěji je chcete získat. Stejně tak horlivě byste měli toužit po možnosti sloužit Mistrovi. V tomto stylu ten, kdo ochotně a radostně slouží Mistrovi, pokládá své ruce na poklad ve formě ´poznání Mistra´. Když přikládáte stále větší důraz a význam tělu, pak se význam Já snižuje. Takže tělo, jak se zdá, zmenšuje sílu Já. Ten, kdo snížil důležitost těla, je oprávněný syn Mistra (Guruputra). Ti, kdo jsou synové Mistra, statečně prosazují význam Já. Měli byste jít dokonce tak daleko, že byste si měli vypěstovat zvyk vykonávat podřadné úkoly, abyste vypudili pýchu k tělu. Oddanost k Mistrovi není vždy snadná. Je k tomu zapotřebí nezměrné úsilí spolu se silnou touhou po Realizaci. Měli byste se utvrdit ve svém předsevzetí vzdát se pýchy na tělo. Pokusy zřeknutí se pýchy na tělo by měly být prováděny tak často, jak jen to je možné. Nezapomeňte, že to nevšední, vzácné a výjimečné může být dosaženo pouze vykonáním něčeho vzácného a nápadně odlišného od toho, co dělají ti druzí.

11. 6. 1933

Z knihy Amrut laja 2

Překlad: Aleš Adámek