Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

22. února 1981 – To, co je, zde bylo neustále (z knihy Před vědomím)

22. 12. 2020 - advaita

Maharadž: Všechny myšlenky nebo činy budou založeny na ztotožnění s tělem a myslí. A na to, abyste spatřil svou pravou podstatu, musí dojít k opuštění této identity s projeveným středem. K tomu nemůže dojít záměrnou činností – stane se to bez jakéhokoliv zvláštního úsilí. Není zde otázka dělání něčeho, protože zde není nikdo, kdo by něco dělal.

22. února 1981

Tazatel: Co bych měl během dne dělat? Jaký druh myšlenek nebo činů bych měl mít, abych našel svou pravou podstatu a klid mysli?

Maharadž: Všechny myšlenky nebo činy budou založeny na ztotožnění s tělem a myslí. A na to, abyste spatřil svou pravou podstatu, musí dojít k opuštění této identity s projeveným středem. K tomu nemůže dojít záměrnou činností – stane se to bez jakéhokoliv zvláštního úsilí. Není zde otázka dělání něčeho, protože zde není nikdo, kdo by něco dělal. Mysl může pracovat pouze se jmény, formami nebo obrazy. Jestliže se toho vzdáte, mysl bude bezmocná. To, co říkám o vaší pravé podstatě, je tak jednoduché, že to mysl není schopna uchopit. To, co je, zde bylo neustále. Vzdejte se vytváření pojmů a pak zůstane to, co je. Lidé setrvávají na úrovni vidění projeveného. Kdo však půjde za projevené a spatří, že projevené a neprojevené nejsou dva – ale jedno? Projevené je viděno jako světlo, neprojevené jako tma, ale to, co je, je stále stejné – To, co vnímá obojí. Pro toho, kdo se zřekl totožnosti, je to jednoduché. Slova mohou pouze na něco poukázat. To, co je, není jako já či vy, není si dokonce vědomo, čím je. Jedině když si je vědomí vědomo sebe sama, může zde být poznání čehokoliv. To (Absolutno) je před jakýmkoliv poznáním. Je to velmi jednoduché. Přicházejí sem lidé, kteří jsou považováni za velmi vzdělané, ale jak je já vidím? Vnímám je jako ty, co jsou v úplné nevědomosti.

Tazatel: Proč je zde strach z temnoty?

Maharadž: Vaše otázka je zcela bezvýznamná. Jděte ke zdroji, bez něhož nemůže být rozeznáno světlo ani temnota. Jaký smysl má hovořit o tom, co je objektivní, když jsem vám řekl, abyste se odebral k subjektu?

Tazatel: Někdy se pokládám za dobrého a někdy zase za zlého.

Maharadž: Toto se odehrává jedině tehdy, pokud se ztotožňujete s tělem. Opusťte to. Od této chvíle budu mluvit jen o tom, jaký je to stav, pak musíte vnímat. Nemám již fyzickou sílu na dialog. Cokoliv nyní slyšíte, nemůže a ani nepřijde nazmar.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková