Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

18. února 1981 – Celý projev je pouhý přelud, jehož podstatou je být nestálý (z knihy Před vědomím)

15. 12. 2020 - advaita

Maharadž: To, co slyšíte, je univerzální vědomí. Toto poznání nelze sdělit lidské bytosti, která je duchovním začátečníkem. Lidská bytost se snaží sesbírat pro svoji individualitu výhody. Jestliže se však vzdá totožnosti s tělem, vytvoří se schopnost přijímat tyto promluvy. Z obrovské vodní nádrže jste naplnili malou sklenku a říkáte: „To jsem já.“ Každé postavení či úspěch, kterého jste dosáhli, setrvá jen tak dlouho, dokud tu je jméno a forma. Jakmile jsou pryč, kam se poděla entita, která si myslí, že něčeho dosáhla? Jak vás může něco ve světě obtěžovat, je-li toto jasně pochopeno?

18. února 1981

Tazatel: Je zde přítomna tato totožnost s tělem. Tělo je pokládáno za entitu. Mohl by někdo, na jakémkoliv stupni, udělat něco, co by zabránilo tomuto ztotožnění?

Maharadž: Přirozeností bytí je spojovat se s formou. Jak se může vymyšlená entita sama oddělit?

Tazatel: Je tato touha po oddělení též součástí přirozenosti?

Maharadž: Ano. Vše to je součástí přirozeného dění – součástí hry. Celá tato věc je koncept. Jediné, co lze udělat, je pochopit to. Pohlédněte na zjevný rozpor – moje vlastní forma trpí, a jakmile to vešlo ve známost, začalo přicházet stále více lidí a stále více lidí získává výhody. To se děje automaticky, spontánně. Já nijak o tyto výhody, které získáváte, neusiluji. Mluvení, které probíhá, i vaše naslouchání je součástí fungování celku. Domníváte se, že tu jedna individualita naslouchá druhé individualitě, ale tak to není. To, co slyšíte, je univerzální vědomí. Toto poznání nelze sdělit lidské bytosti, která je duchovním začátečníkem. Lidská bytost se snaží sesbírat pro svoji individualitu výhody. Jestliže se však vzdá totožnosti s tělem, vytvoří se schopnost přijímat tyto promluvy. Z obrovské vodní nádrže jste naplnili malou sklenku a říkáte: „To jsem já.“ Každé postavení či úspěch, kterého jste dosáhli, setrvá jen tak dlouho, dokud tu je jméno a forma. Jakmile jsou pryč, kam se poděla entita, která si myslí, že něčeho dosáhla? Jak vás může něco ve světě obtěžovat, je-li toto jasně pochopeno? To, o čem mluvím, je původní koncept, vědomí, před kterým nic nebylo. Vše, co je v tomto původním konceptu, přetrvá pouze do té doby, dokud tu je vědomí – pak se vracíme do svého přirozeného stavu. Až se vám vědomí odkryje a ukáže vám vaši skutečnou přirozenost, nebudete mít žádnou formu. Může zde být nějaká podoba za nepřítomnosti formy? Celý projev je pouhý přelud, jehož podstatou je být nestálý.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková