Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

17. Uctívejte mistra (z knihy Amrut laja 2)

20. 11. 2020 - advaita

pathri-rodiste-sri-siddharameswara-maharadze/thumb/27.jpgSiddharaméšhvar Maharadž: Ten, kdo si uvědomí, že svět v podstatě ´neexistuje´, přestane po něm definitivně toužit. Každý, kdo má zájem si to uvědomit, by se měl zcela věnovat studiu a následování učení Mistra. Právě pomocí satsangu neboli společenství světců přestanete být jakkoliv připoutáni ke světu. Samotné uctívání Mistra (Sadgurua) je skutečným satsangem. Bez uctívání Sadgurua nemůže být strom světského života svržen. Pouze naprostá a neochvějná víra v Mistra může sejmout tento strom. Uctíváním Mistra se strach, vycházející ze světského všedního života, usadí do klidu.

17. Uctívejte mistra

Dva ptáci, žijící na stromě světské existence, představují dva druhy intelektu:

1) Jednoho totožnost v těle dělá pyšným.

2) Druhý říká: ´Já nejsem tělo´.

Cokoliv začne ve světě existovat, pak právě jako důsledek jemného pohybu uvnitř Já.

Všechny živé bytosti jsou závislé na slunci. Ke stvoření všech živých bytostí dochází díky slunci. Kvůli němu jsou živé bytosti zachovány a také zničeny. Je to individualita (džíva), která prožívá vše, co se nachází mezi Zemí a sluncem, kdežto Bůh (Šiva) zakouší pocit ´já nejsem tělo´. Ti, kdo jsou žádostiví a touží po všelijakých světských radovánkách, nejsou nic než supi, žijící v domech. Světský život je pro jejich existenci ´vše a nic se mu nevyrovná´. Aspirant by měl žít ve svém domě jako někdo, kdo provádí oběť ve formě vzdání se vlastnictví veškerého majetku a všech osobních (pozemských) věcí. Aspirant se potom stává správcem domu. Aspirant by měl sloužit Mistrovi, a během své služby by měl přebývat ve své pravé přirozenosti (svarúpa).

Touha zavede člověka jen k úpadku a zkáze. Jestliže aspirant právě prochází fází rodinného života, měl by si neustále uvědomovat, že ´není tělo´. Ten, kdo se dozví od Mistra, že ´není tělo´ a kdo si uvědomí ´Já jsem Brahman´, bude přeměněn v Šivu. Pouze ten se osvobodí od pozemského života. Celý světský život je klamný. Je neskutečný. Ti, kdo rozpoznali, že celý světský život není nic než iluze, jsou ´znalí věci´. Nazývají se ´Paramahansa´ (podle hinduistické legendy je paramahansa mytologický pták, který je schopen oddělit svým zobákem mléko od vody, aby pak mohl pít pouze mléko. To symbolizuje světcovu schopnost oddělit Skutečnost od iluze). Ten, kdo si uvědomí, že svět v podstatě ´neexistuje´, přestane po něm definitivně toužit. Každý, kdo má zájem si to uvědomit, by se měl zcela věnovat studiu a následování učení Mistra.

Právě pomocí satsangu neboli společenství světců přestanete být jakkoliv připoutáni ke světu. Samotné uctívání Mistra (Sadgurua) je skutečným satsangem. Bez uctívání Sadgurua nemůže být strom světského života svržen. Pouze naprostá a neochvějná víra v Mistra může sejmout tento strom. Uctíváním Mistra se strach, vycházející ze světského všedního života, usadí do klidu. Slova při popisu Sadgurua selhávají. Jen On sám realizoval Brahman. Sadguru dokáže posoudit kvalitu (hodnotu) žáka a podle ní ho nasměruje a vede. Takový průvodce je skutečný Mistr, a člověk by se měl odevzdat pouze Jemu. Pohlížejte na všechny rituály a náboženství jako na něco neskutečného a zcela se věnujte Mistrovi. Mistr vás přepraví přes oceán světského života a pomůže vám uvědomit si svou pravou přirozenost. Pomůže vám vyhnout se cyklu zrození a smrti. Mistr by měl být uctíván, neboť je ´Bohem Bohů´. Strom (kalpataru) plnící přání (v Indii, ve státě Maharaštra, lidé na vesnicích zavěšují na strom části oblečení v naději, že budou jejich přání vyplněna) vám může poskytnout vaše světské tužby, ale Guru vám pomáhá zbavit se všech tužeb, a vypudí z vás nenasytnost.

9. 6. 1933

Z knihy Amrut laja 2

Překlad: Aleš Adámek