Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

15. Já není tělo (z knihy Amrut laja 2)

6. 11. 2020 - advaita

Siddharaméšhvar Maharadž: Je to tělo, co má atributy zrození a smrti, přesto se má chybně za to, že to je Já, které je zrozeno. Já je neviditelné a neustále činné, zatímco tělo je nečinné. Já nemá žádné atributy a nelze je popsat. Není ani velké ani malé, ani významné ani bezvýznamné. Je ohromné, i když se označuje za nepatrné. Je tak obrovské, že v něm je obsažen celý vesmír. Právě z Já vyvstal celý vesmír. Zjevení a působení životní energie (Čajtanja) prostřednictvím smyslů se nazývá ‚odraz‘ (zrcadlení), kdežto to, co přebývá ve vnitřní mysli (Antahkarana) je samotná životní energie. Je to tato životní energie, která vrhá svůj vlastní odraz. To, co je stálé, je životní energie ve své nejčistší formě. To, co je ve formě představy ´individuálního vědomí´ (džíva) neboli toho, co se ztotožňuje s tělem, je právě Já. I přesto zůstává Jeho přirozenost nedotčená a nenarušená. Chyby a hříchy těla Já nijak neposkvrní a ani se ho nedotknou. Kdyby Já bylo opravdu tělem, pak by tělo nikdy nezemřelo. Já se prostě jen domnívá, že je tělem. Po nabytí poznání pochopí, že tělem není.

15. Já není tělo

Je to individualita (džíva), která uděluje Bohu jeho božské kvality. Je to pouze Bůh (Šiva), jenž je individualitou. Právě kvůli totožnosti s tělem či pýše na tělo se Bůh proměnil v individualitu. Já (Átman) je vždy Šiva,  bez ohledu na to, v jaké tělesné formě právě prodlévá. Já je odraz v zrcadle těla. Je to tělo, co má atributy zrození a smrti, přesto se má chybně za to, že to je Já, které je zrozeno. Já je neviditelné a neustále činné, zatímco tělo je nečinné. Já nemá žádné atributy a nelze je popsat. Není ani velké ani malé, ani významné ani bezvýznamné. Je ohromné, i když se označuje za nepatrné. Je tak obrovské, že v něm je obsažen celý vesmír. Právě z Já vyvstal celý vesmír.

Zjevení a působení životní energie (Čajtanja) prostřednictvím smyslů se nazývá ‚odraz‘ (zrcadlení), kdežto to, co přebývá ve vnitřní mysli (Antahkarana) je samotná životní energie. Je to tato životní energie, která vrhá svůj vlastní odraz. To, co je stálé, je životní energie ve své nejčistší formě. To, co je ve formě představy ´individuálního vědomí´ (džíva) neboli toho, co se ztotožňuje s tělem, je právě Já. I přesto zůstává Jeho přirozenost nedotčená a nenarušená. Chyby a hříchy těla Já nijak neposkvrní a ani se ho nedotknou. Kdyby Já bylo opravdu tělem, pak by tělo nikdy nezemřelo. Já se prostě jen domnívá, že je tělem. Po nabytí poznání pochopí, že tělem není.

Odrazy slunce a měsíce se objeví a zmizí na hladině jezera, avšak slunce ani měsíc tím nejsou nijak zasaženy. Stejně jako je zjevení a zmizení odrazů vyvoláno v důsledku přítomnosti vodní hladiny, tak je i začátek a konec Já (Átman) viděn pomocí těla. Nepřítomnost vody ukončí zrcadlení odrazů na hladině, ale nezruší existenci slunce či měsíce. Podobně není ani Já po zániku těla ukončeno.

Činy (karmy) nemohou Já nijak spoutat, ba naopak, pouze zmizí. Já je tak čiré jako oheň. Vždy jsme doprovázeni pocitem ´já jsem´, a to i když spíme nebo přebýváme v úplné tmě. Tento vnitřní pocit ´já jsem´ samotný je přirozeností Já. Nazývá se Anahat (neudolatelný zvuk), a vyvstává z hloubi nitra, proto nepřichází z vnějšku. Pocit ´já jsem´ samotný je ´Sóham´. Neudolatelné, nepotlačitelné, vnitřní opakování ´Sóham´ trvá po celou dobu života ve formě dechu, v počtu dvaceti tisíc nádechů a výdechů denně. Třebaže se individualita zdá být tělem, je ve své podstatě Já, které se vlastně ztotožňuje s tělem. To je síla iluze, která to způsobuje.

 7. 6. 1933

Z knihy Amrut laja 2

Překlad: Aleš Adámek