Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

14. Pýcha je ego (z knihy Amrut laja 2)

30. 10. 2020 - advaita

Siddharaméšhvar Maharadž: Nepokládejte objekty hmotného světa, které vám přišly do cesty (vstoupily do života), za své. Nezahrnujte je svou láskou. Vzdejte se pýchy, spojené s těmito objekty. Dravec v podobě času vystopuje každou mysl a každé tělo, avšak Já neobtěžuje, To nechá na pokoji. Já není časem nijak napadeno. Stav bytostí se dá charakterizovat ´životní energií´ (Čaitanja). To je ´základní objekt´. Právě ten tu zůstane poté, kdy dojde k zbavení se všech jmen, forem, kvalit a pocitu konatelství.

14. Pýcha je ego

Svou pravou formu (svarúpa) nelze pochopit v důsledku přítomnosti pýchy, čili ega. Pýcha přeměnila Paramátman v individualitu (džíva). Óm značí ´já jsem přítomný v každém srdci´. Óm (Aum) je prohlášení Brahman. Je to jméno, které Mu náleží. Jméno značí řeč. Zbavte se pýchy k tělu a podvolte se Mistrovi. Hybná síla neboli konatel, který je v těle, a který si nárokuje autorství všeho vykonaného, se nazývá ´já´. Přesto se vlastně jen jedná o Já, jež je vaší ´pravou formou´ (svarúpa).

Nepokládejte objekty hmotného světa, které vám přišly do cesty (vstoupily do života), za své. Nezahrnujte je svou láskou. Vzdejte se pýchy, spojené s těmito objekty. Dravec v podobě času vystopuje každou mysl a každé tělo, avšak Já neobtěžuje, To nechá na pokoji. Já není časem nijak napadeno. Stav bytostí se dá charakterizovat ´životní energií´ (Čaitanja). To je ´základní objekt´. Právě ten tu zůstane poté, kdy dojde k zbavení se všech jmen, forem, kvalit a pocitu konatelství.

Všude, kam se po uvědomění Já podíváte, budete vnímat stejný pocit v podobě ´já jsem ve všech bytostech´. V každém těle je stejné Já, jež se  rovněž nazývá Já. Je to právě toto Já, jež je základním principem Véd, písem a jóg. Nejzazší blažeností je ztotožnit se s Brahman, být s Ním zajedno. Dokud přetrvává koncept ´já jsem tělo´, má se za to, že Já je individualitou (džíva), která je pokládána za konatele neboli hnací sílu všech činů. V tomto stavu je Já zasaženo radostmi a starostmi. Právě pro individualitu platí prohlášení Véd ve smyslu, co se ´smí´ a co se ´nesmí´ dělat. Všechna tato prohlášení se stávají zbytečná poté, kdy ego opustí tělo. Pouze Mistr to může patřičně vysvětlit. Rituály mohou být prováděny jen do příchodu Mistra.

5. 6. 1933

Z knihy Amrut laja 2

Překlad: Aleš Adámek