Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

10. ledna 1981 – Vše se odehrává ve vědomí (z knihy Před vědomím)

13. 10. 2020 - advaita

nisargadatta_bidi.jpgMaharadž: Události se dějí a projevují pouze tehdy, pokud je zde vědomí, a toto vědomí je v těle. Nic z toho, co vám říkám, vám nepřinese užitek ve světě, říkám vám jen to, co jste. Pokud hledáte ten druh klidu, který je neocenitelný, můžete jej získat pouze stabilizováním sebe sama ve vědomí, s pevným přesvědčením. Pojmem přesvědčení míním bezpochybnost, pevnost, neochvějnost, žádné výkyvy – mějte tento druh přesvědčení ve své bytí.

10. ledna 1981

Tazatel: Pracuje vědomí skrz mysl?

Maharadž: Vše se odehrává ve vědomí. Již dávno jsem se vzdal své nezávislé identity, entita je zcela vyloučena; vše je pouhým projevem ve vědomí. Tak jako je niť základním prvkem každého kusu oblečení, stejně tak je vědomí esencí veškerého projevu. Toto musí být hluboce vnímáno a nelze k tomu dojít, dokud je zde ztotožnění s tělem. Tak dlouho, dokud se budete ztotožňovat s tělem, budete přemýšlet o prospěchu pouze této pseudo-osobnosti.

Dokud máte toto vědomí, celý svět je v činnosti. Jakmile od vás vědomí odejde, není zde nic. Pochopte, že je rozdíl mezi tím, kdo mluví pouze na základě toho, co se naučil z knih, a tím, kdo mluví z vlastní zkušenosti. Džňánin se ztotožňuje s univerzálním vědomím, a tak tu je dokonalé přizpůsobení se všemu a všude. Dochází k pouhému pozorování. Tento psychosomatický aparát je tu jak v případě Džňánina, tak nevědomého, ale ten, jenž je nevědomý, se s tělem ztotožňuje a je dle situace střídavě šťastný či nešťastný. Džňánin jen vše pozoruje a není individuálně vtažen do žádného dění. Opakuji to znovu a znovu, poslouchejte prosím; pochopte to, kvůli čemu se cítíme naživu, pochopte toho podstatu, chuť, pak ztotožnění s tělem odejde. Sebeláska (Átman Prem), toto bytí se přihodilo bez jakéhokoliv vašeho úsilí. Jaká je jeho podstata, jeho chuť, co to je? To musíte zjistit. Ukotvěte svou totožnost důkladně v tomto bytí, nedávejte mu končetiny, tvar či formu. Jakmile mu dáte formu, omezili jste jej. Pochopte tuto energii, která se nachází za veškerým projevem světa. Kladete mnoho otázek, pídíte se po odpovědích v různých knihách a učeních místo toho, abyste to intuitivně zakusili. To není poznání. Poznání pramení bez úsilí z vědomí, ze svého vlastního popudu. Energie, jež je zdrojem celého projevu, byla pojmenována různými jmény. Lidé se modlí k těmto jménům a formám, ale nemodlí se k pocitu bytí, k této substanci, která je reprezentována těmito jmény. Modlete se pouze k tomuto pocitu bytí. Tak jako neexistuje pocit oddělenosti mezi dvěma skutečnými přáteli, tak jako tito přátelé beze slov vědí o potřebách toho druhého a spontánně se jeden o druhého starají, tak stejně intimní přátelství byste si měli vybudovat i s touto substancí (bytím). Nezaujímejte tedy postoj toho, kdo se modlí ve svůj prospěch, ale jako přítel hledající přítele. Sjednoťte se s poznáním „já jsem“, zdrojem vnímání, samotným bytím. Lidé přemýšlejí a mluví o všem možném kromě této základní věci, kterou jsem jim sdělil. Zajímají se o přírodní úkazy, vytvářejí vědu o Bohu, jsou zaujati tvary, které jsou již projeveny. Ale nevěnují pozornost prvotnímu zázraku, tomuto tělu a jeho životní síle. Tento zázrak ignorujeme. Za nepřítomnosti vědomí zde není ani Bůh. Bytí i podstata Boha se nacházejí v tomto vědomí, a tudíž v tomto těle. Jak se zde objevily chrámy a kostely? Díky inspiraci vědomí v těle. Vědomí je semínkem Brahman, Boha, všeho. Události se dějí a projevují pouze tehdy, pokud je zde vědomí, a toto vědomí je v těle. Nic z toho, co vám říkám, vám nepřinese užitek ve světě, říkám vám jen to, co jste. Pokud hledáte ten druh klidu, který je neocenitelný, můžete jej získat pouze stabilizováním sebe sama ve vědomí, s pevným přesvědčením. Pojmem přesvědčení míním bezpochybnost, pevnost, neochvějnost, žádné výkyvy – mějte tento druh přesvědčení ve své bytí. Nemyslete na nic jiného, nemodlete se k ničemu jinému. Protože je tu ono – Átman Prem, je tu vše. Co se děje ve chvíli zvané smrt? Vše, co to znamená je, že je opuštěna špetka vědomí. Je neochotně odevzdána vámi přijatému konceptu – času. Džňánin ji zanechává své pravé přirozenosti. Komu máme zanechat Átman Prem, tuto existenci, jež jsme tak dlouhou dobu ochraňovali? Nevědomý člověk ji zanechá konceptu času. Nevědomý oddaný (bhakti) ji zanechá konceptu Boha. Džňánin ji zanechá své pravé přirozenosti. Vše, co si myslíte, že jste dostali jako identita – získali jste to díky svému úsilí či záměru? Je zde opravdu něco, čeho jste dosáhli? Ne. Toto tělo, toto vědomí přišlo spontánně, stejně jako spánek přichází, kdy chce. Nemáte pod kontrolou dokonce ani bdělý stav ani spánek. Co je vaše? Kdo má toto poznání „Já“ díky svému vlastnímu úsilí? Tato pseudoentita si myslí, že je to ona, která je činná a pracuje. Já k vám nyní promlouvám jako vědomí. Může mi někdo z vás nějak naznačit toto poznání, bytí, jímž jste?'

Tazatel: Vědomí děkuje vědomí stále znova a znova.

Maharadž: To, o čem nelze nic říct, o tom jsem mluvil. Přijměte tento nepatrný drobek, ochutnejte jej a spolkněte. Poslechněte si toto: Bůh může existovat pouze v srdci člověka, nikde jinde. Ztotožňujete se s tělem a tak omezujete sami sebe. Ale pře-sto nezapomeňte a nepřehlížejte toto tělo, je to příbytek Boha, pečujte o ně. Pouze v tomto těle lze realizovat Boha. Pojmy jako Bůh, tělo, „Já“ byly vyčleněny jen kvůli analytickému pochopení. Ve skutečnosti je to jedno jediné „Já“, vše je intimně provázáno.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková