Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

10. Držet se společenství světců (z knihy Amrut laja 2)

2. 10. 2020 - advaita

siddhaabhausahebbig.jpgSpojení se světci pomáhá zničit všechny pochybnosti a spolu s nimi i ustálené přístupy, atd. Seberealizace je tímto způsobem získána bezprostředně. Stejně jako se zámotek housenky přemění v motýla, podobně je to s uctívatelem. Uctívatel, díky spojení se světci, nabývá svou pravou přirozenost (svarúpa) a dosahuje stavu Sadgurua. Spojení se světci pozvedává uctívatele do takových výšin (postavení), že se najednou stane hoden úcty i ze strany Gurua. K tomu, abyste dospěli k Já, není zapotřebí žádných jiných prostředků, než držet se společenství světců.

10. Držet se společenství světců

Z promluvy ke knize Eknathi Bhagwat od světce Eknatha

Spojení se světci pomáhá zničit všechny pochybnosti a spolu s nimi i ustálené přístupy, atd. Seberealizace je tímto způsobem získána bezprostředně. Stejně jako se zámotek housenky přemění v motýla, podobně je to s uctívatelem. Uctívatel, díky spojení se světci, nabývá svou pravou přirozenost (svarúpa) a dosahuje stavu Sadgurua. Spojení se světci pozvedává uctívatele do takových výšin (postavení), že se najednou stane hoden úcty i ze strany Gurua. K tomu, abyste dospěli k Já, není zapotřebí žádných jiných prostředků, než držet se společenství světců.

Samotné zřeknutí se (sanjása) neodvede pryč pýchu, spojenou s tělem. Je vaší povinností (vás jako uctívatelů), vzdát se všeho, co považujete za své, a odevzdat to Mistrovým chodidlům. Vzdejte se všech věcí, vzdejte se i touhy po všem, a vehementně usilujte o Sebepoznání. Nevěnujte lehkovážně své věci někomu v domnění, že děláte dobročinný skutek, neboť dobročinnost nepřináší nic než pýchu.

Celý svět se ztrácí ve zbytečných rituálech a pověrách. Nezískáte nic, budete-li provádět všechny možné rituály, zahrnující  mantru a provádění tantry.

2. 6. 1933

Překlad: Aleš Adámek