Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

1. října 1980 – Poznání „já jsem“ je prvotní Bůh (z knihy Před vědomím)

31. 3. 2020 - Gabi

maharaj_nirupana_12s.jpgMaharadž: Postavíte-li ho na roveň s tělem, jedině pak řeknete, že jste muž či žena. Otázka zda „vím“ či „nevím“ nevyvstane za nepřítomnosti poznání. Když pochopíte to, co jsem vám o poznání řekl, zcela se s ním ztotožníte.

1. října 1980

Maharadž: „Já“ je jemnější než prostor. Pro „Já“ neexistuje zrození ani smrt. Nepřijímejte slepě to, co vám zde říkám. Klaďte mi otázky. Důkladně prozkoumejte a prošetřete poznání, které vysvětluji, a teprve pak je přijměte. Žijete v domě, ale dům není vámi. Podobně, poznání „já jsem“ je v těle, ale není tělem.

Tazatel: Tomu zcela nerozumím.

Maharadž: Pomocí mysli tomu nikdy neporozumíte. Nejste myslí, slovy, ani jejich významem. Poznání „Já“ vysvětluji „Já“, ale vy je přijímáte jako poznání svého těla. Jsem zcela odpoután od těla i vědomí, které se nachází uvnitř těla. Přesto však je kvůli nemoci zakoušeno nesnesitelné utrpení těla skrze toto vědomí. Je to nesnesitelné, ale jelikož jsem od těla i vědomí odpoután, jsem schopen s vámi mluvit. Je to podobné větráku – je tu vánek a také zvuk. Stejným způsobem je zde vitální dech a vychází také zvuk, ale celé toto dění je nesnesitelné. Utrpení musí být snášeno. Vnímáte nebo pozorujete něco za nepřítomnosti poznání „já jsem“? Vědění je poznání a nevědění je také poznání, ale to nemá žádný tvar. Postavíte-li ho na roveň s tělem, jedině pak řeknete, že jste muž či žena. Otázka zda „vím“ či „nevím“ nevyvstane za nepřítomnosti poznání. Když pochopíte to, co jsem vám o poznání řekl, zcela se s ním ztotožníte. Spontánně jsem si uvědomil, že jsem odepsán z knihy vědomí. Nebudete se cítit šťastni, dokud nezakusíte sebe sama prostřednictvím těla. Tělo má význam jen proto, že v něm přebývá „jáství“, vědomí. Pokud zde „jáství“ neboli vědomí není, tělo bude odhozeno jako odpad. Nazývejte poznání „já jsem“ svým „Já“, nenazývejte tělo jako poznání. Běžně vám Guruové nepředstaví „Já“ tak hluboce. Představí vám pouze všechny rituály. Poznání „já jsem“ je prvotní Bůh, meditujte pouze na ně. Nyní se může někdo zeptat, proč člověk stvořil Boha. Koncept Boha spočívá v tom, že pokud se k tomuto Bohu modlíte, tak vám dá vše, co si přejete. Tak mocný je Bůh. Máme pocit, že pokud od Něho něco požadujeme, on nám to dá.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková