Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - Úterý 13.10. 2020 od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

13.10. MalýVelký strom, Praha

27.10. MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

11. září 1980 – Tou nejjemnější věcí je toto – z hlubokého spánku do bdělého stavu (z knihy Před vědomím)

11. 2. 2020 - Gabi

nirupana_6.jpgMaharadž: Z hlubokého spánku do bdělého stavu, co je to? To je stav „já jsem“ beze slov. Později začínají plynout slova a vy se pojíte s jejich významem a vykonáváte si své úkoly v každodenním životě – to je mysl. Ale před „já jsem“ a bdělým stavem – to je ta hranice, zde musíte být. Jen zřídka někdo pochopí, kam mířím. Běžnému duchovně hledajícímu musíme říci: „Udělej toto a z toho získáš prospěch.“ On se pak na nějaký čas cítí šťastně a oddychne si, ale to není konec; opět se vrátí do předchozího koloběhu. Ale my mu nemůžeme pomoci, protože nemá kapacitu, aby pochopil tento nejjemnější aspekt tohoto duchovna. V nejlepším případě vám řeknu: „Víte, že jste; uctívejte princip „já jsem“. Uctívejte jej, buďte za jedno pouze s ním, a poté „jáství“ odhalí všechno poznání.“

11. září 1980

Maharadž: Ať už jste Džňáninem či nevědomou osobou, vaše tělesná výživa, strava, prostředky obživy atd. pokračují na základě významu slov vaší mysli. Vaše myšlenky budou také plynout podle dojmů, které jste získali od dětství. Činnosti vzešly z vitálního dechu, slov a vědění „já jsem“. Pokud chcete probudit svou Božskost, budete muset uctívat vitální dech; prostřednictvím vitálního dechu dosáhnete své Božskosti. Podoba každého Boha je dána skrze vitální dech. Řeč vitálního dechu znamená slova. Když jsou očištěny všechny aspekty vitálního dechu, není tu žádný prostor pro žádosti, není zde fyzické ani mentální utrpení. Držte se „jáství“ – Átman Prem – já miluji, jak vám bylo přikázáno Guruem. Všechny naše činnosti, ať už duchovní či fyzické, jsou založeny na emoci. Všechny tyto detaily akceptuji, ale vím, že celkový souhrn tohoto všeho je nula. Mé dřívější promluvy mohl kdokoliv do určité míry pochopit, ale porozumět mým současným promluvám je velmi obtížné. Abyste byl způsobilý jim porozumět, setrvejte ve zdroji svého zrození. Promluvy plynou spontánně. Nevymýšlím je dopředu. Já sám jsem často udiven nad tím, proč se objevuje tento druh hlubokých slov, a lidé, kteří jim naslouchají, jsou také v rozpacích, protože nejsou schopni vytvořit žádnou otázku založenou na těchto promluvách. Vše je spontánní, stav pozorovatele také přišel spontánně. Všechny mé činnosti se objevily spontánně, není zde žádný prostor pro myšlení. Od té doby, co znám svůj stav před zrozením, znám také ten bod zrození, a od zrození, cokoliv jsem – mé bytí – znám také. Proto hovořím tímto způsobem. Zakoušející i zkušenosti, obojí se vytratilo. Ve chvíli, kdy přijdou překladatelé, a já zaujmu své místo k promluvě, jsem posílen, má baterie je nabita – jinak jsem tak slabý, že musím používat tuto hůl. Nemám nejmenší zájem shromažďovat zde hledající, ať už jsou na jakékoli úrovni.

Tazatel: Můžeme to pochopit svou myslí, ale to, co je za myslí, pochopit nemůžeme.

Maharadž: Z hlubokého spánku do bdělého stavu, co je to? To je stav „já jsem“ beze slov. Později začínají plynout slova a vy se pojíte s jejich významem a vykonáváte si své úkoly v každodenním životě – to je mysl. Ale před „já jsem“ a bdělým stavem – to je ta hranice, zde musíte být. Jen zřídka někdo pochopí, kam mířím. Běžnému duchovně hledajícímu musíme říci: „Udělej toto a z toho získáš prospěch.“ On se pak na nějaký čas cítí šťastně a oddychne si, ale to není konec; opět se vrátí do předchozího koloběhu. Ale my mu nemůžeme pomoci, protože nemá kapacitu, aby pochopil tento nejjemnější aspekt tohoto duchovna. V nejlepším případě vám řeknu: „Víte, že jste; uctívejte princip „já jsem“. Uctívejte jej, buďte za jedno pouze s ním, a poté „jáství“ odhalí všechno poznání.“ To je vše, co řeknu, ale tou nejjemnější věcí je toto – z hlubokého spánku do bdělého stavu. Abyste zde přebývali, musíte být v mimořádně klidném stavu. V tomto stavu dochází k pozorování bdělého stavu. Musíte dojít až do nejzazší úrovně, ale je to velmi obtížné. Běžný člověk je s příchodem „já jsem“ a toku slov odveden tokem slov. Toho, kdo má schopnost rozlišování, kdo je inteligentní a duchovně nasazený, musíme přivést sem, před toto „jáství“. Pokud máte ke mně úctu, pamatujte si má slova. Poznání „já jsem“ je největším Bohem, Guruem; buďte s ním za jedno, v důvěrném vztahu. To samotné vám požehná veškerým poznáním, které je pro vás důležité, a po rozšíření tohoto poznání vás dovede do stavu, který je věčný. Stanete se zralým natolik, že budete v oblasti nirguna, ve stavu bez atributů. Nemůžete přeměnit nezralé mango na zralé a šťavnaté jen přes noc. Musí projít dobou zrání. Je vám to jasné, či ne?

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková