Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od lenda 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      
3.3. Studio Soham
 Prostřední 711, Michle, 141 00 Praha 4
     

17.3. Klub MalýVelký strom

     

 31.3. Klub MalýVelký strom

14.4. Klub MalýVelký strom 

     

28.4. Klub MalýVelký strom

12.5. Klub MalýVelký strom

     
     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha V. - O zániku - VI.1.12-1.13

23. 10. 2019 - Lenka

Mysl mudrce je plně ve stavu sattvy neboli čistoty, a je proto zcela prostá iluze, egoistické představy „toto dělám já“ i touhy po úspěchu. Mudrc však úspěch či odměnu za své činy neodmítá. Neoddává se nadšení, porazí-li své nepřátele, ani nepodléhá smutku a beznaději, je-li poražen. Věnuje se přirozené činnosti a nechává ji běžet, aniž by měl vlastní záměr.

VI.1.12, 13

VASIŠTHA pokračoval:

Ustálen v pochopení Skutečnosti žije mudrc v klidu, míru a rovnováze. Osvobozen od psychických předurčeností nehledá ani neodmítá život ani smrt. Setrvává v přímém nahlížení neochvějný jako hora Méru. Přesto putuje po lesích, ostrovech i městech, cestuje po nebi jako andělé a bozi, poráží své nepřátele a vládne jako císař. Zabývá se jakoukoli činností, tak jak radí posvátné texty, neboť pochopil, že takovým způsobem je vhodné jednat. Užívá si radostí, navštěvuje zahrady potěšení a nechá se bavit nebeskými nymfami. Náležitě plní povinnosti běžného života a nevyhýbá se ani bitvám. Zachovává však svůj klid i v nebezpečných situacích, kde jiní klidnou a vyrovnanou mysl ztrácejí.

Mysl mudrce je plně ve stavu sattvy neboli čistoty, a je proto zcela prostá iluze, egoistické představy „toto dělám já“ i touhy po úspěchu. Mudrc však úspěch či odměnu za své činy neodmítá. Neoddává se nadšení, porazí-li své nepřátele, ani nepodléhá smutku a beznaději, je-li poražen. Věnuje se přirozené činnosti a nechává ji běžet, aniž by měl vlastní záměr.

Následuj jeho příkladu, Rámo. Nech svoji osobnost a svůj pocit ega stranou a dovol, ať z tebe všechny činy vycházejí zcela spontánně. Neboť jedinou Skutečností je neomezené a nedělitelné Vědomí a právě ono nastoluje tento projevený svět rozmanitosti, jenž není ani skutečný ani neskutečný. Žij zcela odpoután od všeho. Proč bys měl trpět jako hlupák?

RÁMA řekl:

Ó Pane, díky tvé milosti jsem plně probuzen do Skutečnosti. Mylné představy jsou pryč. Udělám, cos mi řekl. Spočívám poklidně ve stavu toho, kdo je osvobozený za života. Prosím, řekni mi ještě, jak lze dosáhnout tohoto stavu osvobození ovládnutím životní síly neboli prány a odstraněním všech sebeomezujících sklonů a podmíněností.

VASIŠTHA pokračoval:

Metoda vedoucí k zastavení koloběhu života a smrti se nazývá jóga a znamená úplné překročení mysli. Jsou dva různé způsoby. Jedním je poznání Já a druhým je ovládnutí prány, tedy pránajáma. Oba vedou k témuž výsledku. Pro někoho je obtížné zkoumání a dotazování se na Já, pro druhého je obtížná pránajáma. Cesta zkoumání Já je dle mého přesvědčení snadná pro každého člověka, neboť Sebepoznání či poznání Já je vždy přítomná Skutečnost. A nyní ti popíši cestu pránajámy.


Překlad Lenka Vinklerová

další části knihy