Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od ledna 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
  • Praha

Sraz:  v 18:00h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      

9.5. Praha

 

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468, Fero 774130579

Další informace o bhadžanechNová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.


obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

23. srpna 1980 – Musíte mít hlubokou, intenzivní touhu po Sebepoznání (z knihy Před vědomím)

14. 1. 2020 - Gabi

nisargadatta_audio3_2.jpgMaharadž: Některé lidi žádám, aby zde zůstali, ale nedokážu vysvětlit proč, a jiným, třebaže by tu rádi zůstali, řeknu, ať již nechodí. Je mnoho různých typů hledajících: někteří sem chodí výhradně jen za poznáním a nezajímají se o osobu, jež toto poznání předává, nebo se o ni zajímají jen nepatrně. Druzí chtějí poznání, ale pro ně je prvořadým požadavkem oddanost ke guruovi – gurubhakti; a až poté shromažďují poznání. Existovalo několik velkých světců, kteří během fáze hledání měli ve zvyku provádět uctívání či oddanost k Bohu, čistě jen za účelem opakování jména, ale díky intenzitě oddanosti ke guruovi, gurubhakti, nakonec dosáhli nejvyššího stupně.

23. srpna 1980 

Maharadž: Některé lidi žádám, aby zde zůstali, ale nedokážu vysvětlit proč, a jiným, třebaže by tu rádi zůstali, řeknu, ať již nechodí. Je mnoho různých typů hledajících: někteří sem chodí výhradně jen za poznáním a nezajímají se o osobu, jež toto poznání předává, nebo se o ni zajímají jen nepatrně. Druzí chtějí poznání, ale pro ně je prvořadým požadavkem oddanost ke guruovi – gurubhakti; a až poté shromažďují poznání. Existovalo několik velkých světců, kteří během fáze hledání měli ve zvyku provádět uctívání či oddanost k Bohu, čistě jen za účelem opakování jména, ale díky intenzitě oddanosti ke guruovi, gurubhakti, nakonec dosáhli nejvyššího stupně. Pro tuto paní je teď oddanost ke guruovi převládající, a poznání získá zcela náhodně. Ten, kdo začne s gurubhakti, tomu bude dokonce i Bůh oddán. Všechny zkušenosti, které potkáte, prostě přijměte, nesnažte se je měnit, jen je akceptujte tak, jak přicházejí. Souhrn tohoto všeho je iluze a nikdo nenese za toto stvoření zodpovědnost – stvoření přišlo spontánně a otázka zlepšení je v něm vyloučena – půjde si svou vlastní cestou. Došel jsem k závěru, že svět se tu objevil spontánně bez jakéhokoliv semene (počátku), toto stvoření je bezsemenné (bezpočáteční), ale svět je plný semen a rozmnožování probíhá dennodenně.

Tazatel: Jak jste dokázal s tímto poznáním jednat se všemi těmi různými lidmi?

Maharadž: Kdo jednal? Já nemám žádný postoj či pozici, žádnou stanovenou formu sebe sama. Pokud bych měl nějakou ustálenou formu, bylo by obtížné někoho akceptovat či se s někým domluvit, ale moje prázdnota je nejjemnější, tudíž se mohu čemukoliv, jakékoli situaci přizpůsobit. Představme si bohatého muže, který nosí mnoho zlatých drahých ozdob a kráčí po ulici. Bude mít strach, že je v nebezpečí. Ale nahý fakír nemá nic, o co by mohl přijít, a tak se pohybuje po ulici beze strachu. Takže tím, že jsem ztratil vše, nemám už nic dalšího, co bych mohl ztratit, mohu se setkávat a přizpůsobit se jakékoli situaci. Dokud nosíte jméno a formu, budou zde všechny problémy. Na duchovní cestě postupně pozbudete svou formu, a jakmile bude forma odhozena, zmizí s ní i jméno. Je mnoho zákazníků, kteří chtějí ve jménu duchovního poznání něco získat a vlastnit, ale nikdo není zákazníkem pravdy, pravého Sebepoznání. Byl muž, který tvrdě pracoval a za ty roky si nahromadil hodně majetku. Nyní je na smrtelné posteli ve svém domě. Ze smrtelného lože se díval do chléva. Nepřemýšlel nad žádnými vznešenými myšlenkami, pozoroval tele, které žvýkalo násadu na koště a popadly ho obavy, aby tele koště nezničilo. A tak, dokonce i ve svých posledních minutách života křičel: „Pozor na koště, koště!“

Tazatel: Jak lze změřit duchovní pokrok hledajícího?

Maharadž: Kdysi žil jeden velmi slabý muž, který nebyl schopen ani chodit. Postupně nabýval sílu a začal chodit. Takže věděl, že má tu sílu, je to tak? Ukazatelem vašeho duchovního pokroku je vyprchání potřeby setkávat se s obyčejnými (nevědomými) lidmi; vaše touhy a očekávání ubývají. Když se vám z intenzivní touhy po Sebepoznání otevřou dveře či propust, začnete odmítat vše, od toho nejhrubšího stavu až po jemný stav Íšvary, neboli vědomí. Vše odmítnete. Ve světě si díky moci peněz můžete koupit cokoliv. Tím, že dáte někomu peníze, získáte vše, co chcete. Podobně darováním „já“ získáte Brahman, a když darujete Brahman, dostanete Parabrahman. Musíte mít hlubokou, intenzivní touhu po Sebepoznání.

Z knihy Před vědomím
Překlad: Gabriela Adámková