Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

8. srpna 1980 – Transcendovat vědomí je velice obtížné (z knihy Před vědomím)

31. 12. 2019 - Gabi

nirupana_6.jpgMaharadž: Je zde pouze jeden stav, nikoliv dva. Když je tu „jáství“, budete mít v tomto vědomí mnoho zážitků, ale „já jsem“ a Absolutno nejsou dvěma. V Absolutnu se objeví „jáství“, a potom nastává zakoušení. V Absolutnu není žádná individualita, žádná vzpomínka na to, že jsem toto či tamto, je zde však nepřetržité čeření. Neříkám nic, co bych znal jen z doslechu nebo co bych někde vyčetl, ani se neodvolávám na posvátná písma. To, co musím říci, vychází z mého „Já“. Vše, co se děje, z pozice Absolutna, bez poznání „já jsem“, je velice hluboké, nekonečné, rozsáhlé. V oblasti bytí začíná rozdělování; je omezené, podmíněné, protože si v tomto bytí snažíme všechny činnosti přivlastnit. V Absolutnu nemám příležitost říct, že existuji, protože To je ve věčnosti. Nemusím nijak komentovat svou existenci. Díky existenci Absolutna, Parabrahman, přišlo a odešlo mnoho inkarnací, ale Absolutno zůstává pohybem všech těchto inkarnací neposkvrněno.

8. srpna 1980

Tazatel: Měli bychom mít pevné přesvědčení o tom, že je tu stav za vědomím?

Maharadž: Absolutno je zde v každém případě, takže otázka vaší víry je vyloučena – Absolutno tu je.

Tazatel: Proměnilo by pevné přesvědčení vědomí na Absolutno?

Maharadž: Je zde pouze jeden stav, nikoliv dva. Když je tu „jáství“, budete mít v tomto vědomí mnoho zážitků, ale „já jsem“ a Absolutno nejsou dvěma. V Absolutnu se objeví „jáství“, a potom nastává zakoušení. V Absolutnu není žádná individualita, žádná vzpomínka na to, že jsem toto či tamto, je zde však nepřetržité čeření.

Neříkám nic, co bych znal jen z doslechu nebo co bych někde vyčetl, ani se neodvolávám na posvátná písma. To, co musím říci, vychází z mého „Já“. Vše, co se děje, z pozice Absolutna, bez poznání „já jsem“, je velice hluboké, nekonečné, rozsáhlé. V oblasti bytí začíná rozdělování; je omezené, podmíněné, protože si v tomto bytí snažíme všechny činnosti přivlastnit. V Absolutnu nemám příležitost říct, že existuji, protože To je ve věčnosti. Nemusím nijak komentovat svou existenci. Díky existenci Absolutna, Parabrahman, přišlo a odešlo mnoho inkarnací, ale Absolutno zůstává pohybem všech těchto inkarnací neposkvrněno.

Tazatel: Jaký je smysl stvoření?

Maharadž: Toto je řeč upřímného hledajícího, ale nikoliv toho, kdo je ukotven v pravdě. Z nekonečně malého semínka vyrostl mohutný strom; bude semínko odmítat strom, větve, listy, atd. a trvat na tom, že to není jím ani jeho? Roste spontánně dál. Nechte ho růst.

Tazatel: Je toto „jáství“ nezbytným prahem, jak dosáhnout stavu Absolutna?

Maharadž: Stavu Absolutna nelze dosáhnout. Je to váš stav. Absolutnu se děje pozorování vědomí.

Tazatel: Jak dlouho musí člověk praktikovat?

Maharadž: Jak dlouho jste praktikovala, abyste se stala ženou? V prvním stupni je potřeba transcendovat tento pocit těla a mysli, to je jednoduché, ale transcendovat vědomí je velice obtížné. Bytí je velice mocné potenciální poznání, a díky němu máte všechno další poznání, tudíž je velmi obtížné se tohoto poznání zbavit.

Tazatel: Je toto poznání oddělené od Neprojeveného?

Maharadž: Z vašeho pohledu je oddělené; z mého pohledu oddělené není. Šrí Krišna řekl: „Vše, co je, je mnou samým.“ Jsem saguna i nirguna, obojí je mnou samým. Tento dotek bytí je pouze dočasným stavem. Prošetřete tento bod. Jak se toto bytí přihodilo?

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková