Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od lenda 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      
28.1. Klub MalýVelký strom        

11.2. Klub MalýVelký strom 

     

3.3. Klub MalýVelký strom

     

17.3. Klub MalýVelký strom 

     

 31.3. Klub MalýVelký strom
14.4. Klub MalýVelký strom
28.4. Klub MalýVelký strom

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

20. července 1980 – Zjistěte, co je vaše totožnost (z knihy Před vědomím)

19. 11. 2019 - Gabi

maharaj_audio_6.jpgMaharadž: To, o čem tu hovořím, co vám vysvětluji, je velmi skryté poznání o vašem bytí, o tom, jak se objevilo. Tato hra se prostě děje; vy v ní nehrajete žádnou roli. Když jste nevědomý, máte za to, že v tomto projeveném světě hrajete nějakou úlohu. Není tu nikdo, kdo pracuje záměrně – vše se odehrává spontánně. V tomto procesu si nemůžete nic přivlastnit. Když budete naprosto znalý, dojdete k závěru, že i toto bytí je iluzí.

20. července 1980

Maharadž: Ve světě máte zkušenosti s tělem a myslí, ale co víte o své totožnosti? Máte o sobě představu, ale tato totožnost je jen dočasnou záležitostí.

Tazatel: Co je mysl?

Maharadž: Mysl je řeč životního dechu. Tato řeč mysli bude povídat pouze o dojmech, které si nastřádala. Poznání „já jsem“ není myšlenka, ale ono myšlenky pozoruje. Z prány, pranavy, se zrodí počáteční zvuk a v tom zvuku je láska být. Nejniternějším, nejjemnějším principem je hlodavý princip „já jsem, já jsem“, beze slov, díky němuž víte, že jste. Nemá žádnou formu či podobu, je to pouhé bytí, láska být. Para šakti je bytím nebo láskou být. Dalším stupněm para šakti je para šunti, utváření, ale ještě nevnímatelné. Následujícím stupněm je formování mysli: řeč je formulována v mysli a pak následuje exploze slov, vyřčení slov. Kde se v tom nacházíte vy? Toto je proces dění.

To, o čem tu hovořím, co vám vysvětluji, je velmi skryté poznání o vašem bytí, o tom, jak se objevilo. Tato hra se prostě děje; vy v ní nehrajete žádnou roli. Když jste nevědomý, máte za to, že v tomto projeveném světě hrajete nějakou úlohu. Není tu nikdo, kdo pracuje záměrně – vše se odehrává spontánně. V tomto procesu si nemůžete nic přivlastnit. Když budete naprosto znalý, dojdete k závěru, že i toto bytí je iluzí.

Tazatel: Kdo rozpoznává, že to je iluze či nevědomost?

Maharadž: Pouze ten, kdo rozpozná nebo pozoruje toto vše jako nevědomost. To nemůže pochopit To samotné; může pozorovat a pochopit pouze nevědomost. Ten, kdo rozpozná toto vše jako nevědomost, je znalý. Proč mě nazýváte Džňáninem a nasloucháte mým promluvám? Protože jsem rozpoznal a pochopil tuto dětskou nevědomost, „jáství“, a transcendoval je. Nakonec musíte pochopit, že princip, který užíváte k mluvení, pohybu, a činnosti v tomto světě, není vámi.

Tazatel: Přečetl a vyslechl jsem si již mnoho příběhů o různých světcích a dávných osobnostech, a všichni byli rozdílní, založili různé skupiny atd., proč je tomu tak?

Maharadž: Vykládali své koncepty s ohledem na dobu a okolnosti. Ale jsou to koncepty určené pouze pro dané období a situaci; potom se jejich koncepty vyvinuly v náboženství. Vy všichni se domníváte, že jste velmi duchovně znalí. Předtím, než pomyslíte na získání nějakého užitku z čehokoliv, ze všeho nejdřív zjistěte, co je vaše totožnost.

Z knihy Před vědomím
Překlad: Gabriela Adámková