Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

20. července 1980 – Zjistěte, co je vaše totožnost (z knihy Před vědomím)

19. 11. 2019 - Gabi

maharaj_audio_6.jpgMaharadž: To, o čem tu hovořím, co vám vysvětluji, je velmi skryté poznání o vašem bytí, o tom, jak se objevilo. Tato hra se prostě děje; vy v ní nehrajete žádnou roli. Když jste nevědomý, máte za to, že v tomto projeveném světě hrajete nějakou úlohu. Není tu nikdo, kdo pracuje záměrně – vše se odehrává spontánně. V tomto procesu si nemůžete nic přivlastnit. Když budete naprosto znalý, dojdete k závěru, že i toto bytí je iluzí.

20. července 1980

Maharadž: Ve světě máte zkušenosti s tělem a myslí, ale co víte o své totožnosti? Máte o sobě představu, ale tato totožnost je jen dočasnou záležitostí.

Tazatel: Co je mysl?

Maharadž: Mysl je řeč životního dechu. Tato řeč mysli bude povídat pouze o dojmech, které si nastřádala. Poznání „já jsem“ není myšlenka, ale ono myšlenky pozoruje. Z prány, pranavy, se zrodí počáteční zvuk a v tom zvuku je láska být. Nejniternějším, nejjemnějším principem je hlodavý princip „já jsem, já jsem“, beze slov, díky němuž víte, že jste. Nemá žádnou formu či podobu, je to pouhé bytí, láska být. Para šakti je bytím nebo láskou být. Dalším stupněm para šakti je para šunti, utváření, ale ještě nevnímatelné. Následujícím stupněm je formování mysli: řeč je formulována v mysli a pak následuje exploze slov, vyřčení slov. Kde se v tom nacházíte vy? Toto je proces dění.

To, o čem tu hovořím, co vám vysvětluji, je velmi skryté poznání o vašem bytí, o tom, jak se objevilo. Tato hra se prostě děje; vy v ní nehrajete žádnou roli. Když jste nevědomý, máte za to, že v tomto projeveném světě hrajete nějakou úlohu. Není tu nikdo, kdo pracuje záměrně – vše se odehrává spontánně. V tomto procesu si nemůžete nic přivlastnit. Když budete naprosto znalý, dojdete k závěru, že i toto bytí je iluzí.

Tazatel: Kdo rozpoznává, že to je iluze či nevědomost?

Maharadž: Pouze ten, kdo rozpozná nebo pozoruje toto vše jako nevědomost. To nemůže pochopit To samotné; může pozorovat a pochopit pouze nevědomost. Ten, kdo rozpozná toto vše jako nevědomost, je znalý. Proč mě nazýváte Džňáninem a nasloucháte mým promluvám? Protože jsem rozpoznal a pochopil tuto dětskou nevědomost, „jáství“, a transcendoval je. Nakonec musíte pochopit, že princip, který užíváte k mluvení, pohybu, a činnosti v tomto světě, není vámi.

Tazatel: Přečetl a vyslechl jsem si již mnoho příběhů o různých světcích a dávných osobnostech, a všichni byli rozdílní, založili různé skupiny atd., proč je tomu tak?

Maharadž: Vykládali své koncepty s ohledem na dobu a okolnosti. Ale jsou to koncepty určené pouze pro dané období a situaci; potom se jejich koncepty vyvinuly v náboženství. Vy všichni se domníváte, že jste velmi duchovně znalí. Předtím, než pomyslíte na získání nějakého užitku z čehokoliv, ze všeho nejdřív zjistěte, co je vaše totožnost.

Z knihy Před vědomím
Překlad: Gabriela Adámková