Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

19. července 1980 – Vy jste Nejvyšším stavem (z knihy Před vědomím)

12. 11. 2019 - Gabi

maharaj_nirupana_8.jpgMaharadž:  Musíte odhodit vše, co víte, vše, co jste si načetl, a mít pevné přesvědčení o Tom, o čem nikdo nic neví. Nemůžete o Tom získat žádné informace, a musíte o Tom mít pevné přesvědčení. Jak obtížné to je. Většina lidí dosáhne stavu, který je, ale nikdo nedosáhne stavu, který není. Je velmi vzácné, když někdo může tohoto stavu dosáhnout. Tento stav transcenduje veškeré poznání. Tím nejpodstatnějším je poznání „já jsem“. Osvojte si je, přijměte je za své. Pokud tu není toto poznání „já jsem, není tu nic. Poznání všech úrovní bude dosaženo pouze pomocí tohoto poznání „já jsem“.

19. července 1980

Maharadž: V této duchovní hierarchii, od nejhrubšího po to nejjemnější, jste vy tím nejjemnějším. Jak to může být realizováno? Samotnou základnou je to, že nevíte, že jste, a najednou se z ničeho nic objeví pocit „jáství“. Ve chvíli, kdy se objeví, vidíte prostor, mentální prostor; stabilizujte se v tomto jemném prostoru jako nebe. Jste jím. Když jste schopni stabilizovat se v tomto stavu, jste pouze prostorem. Jakmile totožnost „já jsem“ podobná prostoru zmizí, zmizí i prostor, nebude zde žádný prostor. Když tento stav „já jsem“ podobný prostoru odejde do zapomnění, to je věčný stav, nirguna, kde není žádná forma, žádné bytí. Co se zde ve skutečnosti stalo? Toto sdělení „já jsem“ nebylo popravdě žádným sdělením. Když se zabývám tímto aspektem, nemohu příliš mluvit, protože není možné to slovy vyjádřit.

Tazatel: Vstupuje Maharadž do samádhi?

Maharadž: Jsem ukotven v tom Nejvyšším. Zde již není vstupování či vystupování ze samádhi; to vše skočilo.

Tazatel: Měli bychom pokračovat v meditaci?

Maharadž: Toto není důvod, abyste zanechali meditace. Musíte vytrvat v meditaci, dokud nepřijdete do stavu, v němž cítíte, že tu žádná meditace není. Když je cíl meditace dosažen, meditace přirozeně odpadne.

Tazatel: Jaká je cesta k Nejvyššímu stavu?

Maharadž: Otázka týkající se vstupování do tohoto stavu je vyloučena. Vy jste Nejvyšším stavem, ale jakákoliv nevědomost, kterou máte, odpadne. Doktoři mi nařídili, abych nemluvil, proto nemluvím.

Tazatel: Nemáte touhu neumřít a neztratit své tělo?

Maharadž: Světec se těmito věcmi nezabývá.

Tazatel: Je tu touha těla, ale nikoliv „Já“?

Maharadž: Můžete to vyjádřit nějak takto; toto je výkonná činnost tohoto bytí. Je to velmi komplikovaná hádanka. Musíte odhodit vše, co víte, vše, co jste si načetl, a mít pevné přesvědčení o Tom, o čem nikdo nic neví. Nemůžete o Tom získat žádné informace, a musíte o Tom mít pevné přesvědčení. Jak obtížné to je. Většina lidí dosáhne stavu, který je, ale nikdo nedosáhne stavu, který není. Je velmi vzácné, když někdo může tohoto stavu dosáhnout. Tento stav transcenduje veškeré poznání. Tím nejpodstatnějším je poznání „já jsem“. Osvojte si je, přijměte je za své. Pokud tu není toto poznání „já jsem, není tu nic. Poznání všech úrovní bude dosaženo pouze pomocí tohoto poznání „já jsem“. Z Absolutního stavu nevědění se spontánně objevilo toto vědomí „já jsem“ – bez důvodu, bez příčiny. Přišlo spontánně spolu s bdělým stavem, stavem hlubokého spánku, pěti elementární hrou, třemi gunami a principy prakrti a puruša. Pak pojalo tělo jako sebe, a tudíž je zde totožnost muže nebo ženy. Toto „jáství“ má svou lásku být: chce zůstat, ochránit se, ale není věčné. Tuto probíhající show lze přirovnat k následující situaci: Dejme tomu, že jsem byl celou dobu zdravý, pak jsem náhle onemocněl a doktor mi dal léky. Po uplynutí tří dnů horečka zmizela. Takže tento stav horečky trvající tři dny je tím vědomím „já jsem“. Přesně takové to je – pomíjivá show, časově omezený stav. Tento princip miluje být, ale nemůžete ho znevažovat – je to samotný božský princip. Toto „jáství“ obsahuje celý vesmír. Říká se, že vše toto je neskutečné. Kdy je to uznáno za neskutečné? Jen tehdy, když pochopíte tento dočasný stav. V procesu pochopení jste v Absolutnu a odsud toto rozpoznáváte jako dočasný, neskutečný stav. Můj současný stav mi nedovoluje příliš hovořit. Problém je v tom, že jste toto přijali za skutečné a já vám to musím vyvrátit. K tomu je zapotřebí hodně toho vysvětlit, ale já již toho nejsem schopen. Takže nyní jděte, zpívejte bhadžany.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková