Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od ledna 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
  • Praha

Sraz:  v 18:00h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      

9.5. Praha

 

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468, Fero 774130579

Další informace o bhadžanech



Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.


obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

19. července 1980 – Vy jste Nejvyšším stavem (z knihy Před vědomím)

12. 11. 2019 - Gabi

maharaj_nirupana_8.jpgMaharadž:  Musíte odhodit vše, co víte, vše, co jste si načetl, a mít pevné přesvědčení o Tom, o čem nikdo nic neví. Nemůžete o Tom získat žádné informace, a musíte o Tom mít pevné přesvědčení. Jak obtížné to je. Většina lidí dosáhne stavu, který je, ale nikdo nedosáhne stavu, který není. Je velmi vzácné, když někdo může tohoto stavu dosáhnout. Tento stav transcenduje veškeré poznání. Tím nejpodstatnějším je poznání „já jsem“. Osvojte si je, přijměte je za své. Pokud tu není toto poznání „já jsem, není tu nic. Poznání všech úrovní bude dosaženo pouze pomocí tohoto poznání „já jsem“.

19. července 1980

Maharadž: V této duchovní hierarchii, od nejhrubšího po to nejjemnější, jste vy tím nejjemnějším. Jak to může být realizováno? Samotnou základnou je to, že nevíte, že jste, a najednou se z ničeho nic objeví pocit „jáství“. Ve chvíli, kdy se objeví, vidíte prostor, mentální prostor; stabilizujte se v tomto jemném prostoru jako nebe. Jste jím. Když jste schopni stabilizovat se v tomto stavu, jste pouze prostorem. Jakmile totožnost „já jsem“ podobná prostoru zmizí, zmizí i prostor, nebude zde žádný prostor. Když tento stav „já jsem“ podobný prostoru odejde do zapomnění, to je věčný stav, nirguna, kde není žádná forma, žádné bytí. Co se zde ve skutečnosti stalo? Toto sdělení „já jsem“ nebylo popravdě žádným sdělením. Když se zabývám tímto aspektem, nemohu příliš mluvit, protože není možné to slovy vyjádřit.

Tazatel: Vstupuje Maharadž do samádhi?

Maharadž: Jsem ukotven v tom Nejvyšším. Zde již není vstupování či vystupování ze samádhi; to vše skočilo.

Tazatel: Měli bychom pokračovat v meditaci?

Maharadž: Toto není důvod, abyste zanechali meditace. Musíte vytrvat v meditaci, dokud nepřijdete do stavu, v němž cítíte, že tu žádná meditace není. Když je cíl meditace dosažen, meditace přirozeně odpadne.

Tazatel: Jaká je cesta k Nejvyššímu stavu?

Maharadž: Otázka týkající se vstupování do tohoto stavu je vyloučena. Vy jste Nejvyšším stavem, ale jakákoliv nevědomost, kterou máte, odpadne. Doktoři mi nařídili, abych nemluvil, proto nemluvím.

Tazatel: Nemáte touhu neumřít a neztratit své tělo?

Maharadž: Světec se těmito věcmi nezabývá.

Tazatel: Je tu touha těla, ale nikoliv „Já“?

Maharadž: Můžete to vyjádřit nějak takto; toto je výkonná činnost tohoto bytí. Je to velmi komplikovaná hádanka. Musíte odhodit vše, co víte, vše, co jste si načetl, a mít pevné přesvědčení o Tom, o čem nikdo nic neví. Nemůžete o Tom získat žádné informace, a musíte o Tom mít pevné přesvědčení. Jak obtížné to je. Většina lidí dosáhne stavu, který je, ale nikdo nedosáhne stavu, který není. Je velmi vzácné, když někdo může tohoto stavu dosáhnout. Tento stav transcenduje veškeré poznání. Tím nejpodstatnějším je poznání „já jsem“. Osvojte si je, přijměte je za své. Pokud tu není toto poznání „já jsem, není tu nic. Poznání všech úrovní bude dosaženo pouze pomocí tohoto poznání „já jsem“. Z Absolutního stavu nevědění se spontánně objevilo toto vědomí „já jsem“ – bez důvodu, bez příčiny. Přišlo spontánně spolu s bdělým stavem, stavem hlubokého spánku, pěti elementární hrou, třemi gunami a principy prakrti a puruša. Pak pojalo tělo jako sebe, a tudíž je zde totožnost muže nebo ženy. Toto „jáství“ má svou lásku být: chce zůstat, ochránit se, ale není věčné. Tuto probíhající show lze přirovnat k následující situaci: Dejme tomu, že jsem byl celou dobu zdravý, pak jsem náhle onemocněl a doktor mi dal léky. Po uplynutí tří dnů horečka zmizela. Takže tento stav horečky trvající tři dny je tím vědomím „já jsem“. Přesně takové to je – pomíjivá show, časově omezený stav. Tento princip miluje být, ale nemůžete ho znevažovat – je to samotný božský princip. Toto „jáství“ obsahuje celý vesmír. Říká se, že vše toto je neskutečné. Kdy je to uznáno za neskutečné? Jen tehdy, když pochopíte tento dočasný stav. V procesu pochopení jste v Absolutnu a odsud toto rozpoznáváte jako dočasný, neskutečný stav. Můj současný stav mi nedovoluje příliš hovořit. Problém je v tom, že jste toto přijali za skutečné a já vám to musím vyvrátit. K tomu je zapotřebí hodně toho vysvětlit, ale já již toho nejsem schopen. Takže nyní jděte, zpívejte bhadžany.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková