Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

9. července 1980 – Zůstaňte tiše (z knihy Před vědomím)

29. 10. 2019 - Gabi

nirupana_6.jpgMaharadž: Nevěřím, že existoval někdo přede mnou. Když se objevilo mé bytí, objevilo se vše. Před bytím nebylo nic. Původně jsem bez jakékoliv stopy, ničím nepřekrytý. Paramátman je jádro „Já“, nejvyšším „Já“. Jeho identita je prosta jakékoliv stopy, je jemnější než prostor. Proč umíráte? Pochopte první moment, kdy jste si uvědomil, že jste. Díky čemu? Jak? Jakmile toto pochopíte, jste nejvyšším mezi Bohy – bodem, z něhož vyvěrá vše; zdroj a konec je tentýž bod. Jakmile tento bod pochopíte, jste z něj propuštěn. Nikdo se nesnaží pochopit dění „jáství“. Já, Absolutno nejsem tímto „jástvím“. V meditaci by mělo vaše bytí splynout samo se sebou, do neduálního stavu.

9. července 1980

Maharadž: Pochopte, že to není individualita, která má vědomí, ale je to vědomí, které na sebe přebírá nesčetné množství forem. To něco, co se narodilo anebo zemře, je pouhý výmysl. Je to dítě neplodné ženy. Za nepřítomnosti tohoto základního konceptu „já jsem“ zde není žádná myšlenka, ani vědomí.

Tazatel: Maharadž řekl, že pokud se stabilizujeme ve vědomí, v bytí, automaticky dojde k transcendenci vědomí. Je to opravdu tak, není už zapotřebí nic dalšího?

Maharadž: Dejme tomu, že zde sedím, a vy přijdete. Dozvím se, že jste tu, a pozorování nastane automaticky. Bylo nutné něco udělat? Ne. Je to přesně tak. Je to jednoduché. Měli byste to pochopit. Odehraje se to stejně, jako když nezralé mango dozraje. Mnoho lidí se uspokojí ve stavu vědomí. Tazatel: Nebudu spokojen, dokud nespočinu ve stavu, v němž je Maharadž.

Maharadž: Když se zbavíte toho, za co se v tuto chvíli považujete, potom je veškerá vaše skutečná přirozenost spontánní. Přebývejte ve slovech Gurua.

Tazatel: Když čtu Maharadžovo učení, velmi si přeji být v jeho přítomnosti. Je to něco zcela osvěžujícího. Je to důležité či podstatné?

Maharadž: Je velmi prospěšné zbavit se všech svých pochybností. Proto jsou zapotřebí otázky a odpovědi. Toto je místo, kde se zbavíte všech konceptů. Stromy, které stojí nedaleko santálových stromů, mají díky blízkosti stejnou vůni. Co je to „Já“? Pokud se chcete rozšířit, celý svět je projevem. Zároveň je velmi drobný – je semínkem bytí – jako atom, krůpěj „jáství“. To je samotný zdroj lásky. Takový je v něm potenciál. Poté, co poskytlo lásku celému světu, zůstává v semínku „já jsem“, zbytkem je toto „já jsem“. Tato krůpěj či dotek „jáství“ je jádrem veškeré podstaty. Člověk musí mít pevné setrvání či víru ve slova Gurua. Já tu neopakuji či neimituji to, co říkají jiní světci. Neprosazuji zde žádné náboženství. Nezastávám žádný postoj ani vztah k ničemu, dokonce ani k tomu, že jsem muž či žena. Ve chvíli, kdy přijmete nějaký postoj či pózu, musíte se o ni starat tím, že následujete určité disciplíny, které jí přísluší. Já přebývám pouze v „Já“.

Nevěřím, že existoval někdo přede mnou. Když se objevilo mé bytí, objevilo se vše. Před bytím nebylo nic. Původně jsem bez jakékoliv stopy, ničím nepřekrytý. Paramátman je jádro „Já“, nejvyšším „Já“. Jeho identita je prosta jakékoliv stopy, je jemnější než prostor. Proč umíráte? Pochopte první moment, kdy jste si uvědomil, že jste. Díky čemu? Jak? Jakmile toto pochopíte, jste nejvyšším mezi Bohy – bodem, z něhož vyvěrá vše; zdroj a konec je tentýž bod. Jakmile tento bod pochopíte, jste z něj propuštěn. Nikdo se nesnaží pochopit dění „jáství“. Já, Absolutno nejsem tímto „jástvím“. V meditaci by mělo vaše bytí splynout samo se sebou, do neduálního stavu. Zůstaňte tiše. Abyste vyšli z bahna svých konceptů, nebojujte, protože jinak se do něho ještě hlouběji zaboříte. Zůstaňte v klidu

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková