Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od lenda 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      
28.1. Klub MalýVelký strom        

11.2. Klub MalýVelký strom 

     

3.3. Klub MalýVelký strom

     

17.3. Klub MalýVelký strom 

     

 31.3. Klub MalýVelký strom
14.4. Klub MalýVelký strom
28.4. Klub MalýVelký strom

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

1. července 1980 – Chci vám zničit všechny koncepty a ukotvit vás ve stavu bez konceptů (z knihy Před vědomím)

15. 10. 2019 - Gabi

maharaj_nirupana_17.jpgMaharadž: Přicházíte sem a poslechnete si mne, a poté odejdete. Pokud to chcete, tak berte, když ne, tak jděte pryč. Prostor v této místnosti není pro, proti, ani zamilován do prostoru v další místnosti; je jeden. Je to jako s plynoucí řekou. Pokud ji chcete využít, naberete z ní vodu a napijete se, vstřebáte ji; v opačném případě ji necháte proudit. Já vám nic neúčtuji, stejně jako řeka si neúčtuje za vodu. Každý den utrácíte hodně peněz; no tak, vezměte si své peníze a naberte si mou vodu. Zatímco o tom mluvím, vedu vás k prameni; z něj vyvěrá voda po kapkách. Tato voda se poté stane řekou, vyústí do moře. Já vás znovu a znovu přivádím ke zdroji. Jakmile dojdete ke zdroji, zjistíte, že zde ve skutečnosti žádná voda není, voda je oznámení „já jsem“. Je zde pouze jeden princip, princip „já jsem“. Protože vy jste, je vše. Držte jej pevně. Vyslechli jste si vše, nyní podle toho žijte.

1. července 1980

Maharadž: Jakmile je tělo pryč, pak poznaní, které se zakoušelo jako Kristus, Krišna, Buddha a další, odeznělo a splynulo s celkem. Pokud je urážíte, nepřijdou a nezeptají se vás, proč je haníte, protože toto poznání, které se zakoušelo jako jeden z nich, ustoupilo do úplnosti. Stejně tak nyní, můžete být velmi významnou osobou, ale když usnete, tak na sebe, jakožto na oddělenou entitu, zapomenete. Netvrďte, že jste individualita; pouze setrvejte v bytí. Celý problém spočívá v pocitu oddělené entity – jakmile ustoupí, je to pravá blaženost. S vyvstáním „já jsem“ se přihodí veškerý projev; v každé činnosti je pocit „já jsem“ tím, co pozoruje. To, co vytváří toto vše, je mája, tendence, atributy. To je to, co se vám snažím říct, ale vy chcete něco jiného, něco, co je v projevu – chcete poznání. Toto poznání „já jsem“ je nové, není Skutečné; To, co je Skutečné, vám neřeknu, protože slova To negují. Cokoliv vám říkám není pravda, protože to vzešlo z tohoto „já jsem“. Pravda je za vyjádřením. Chodíte sem a tam a hromadíte poznání pro individualitu. Toto hromadění poznatků vám nepomůže, protože je to ve snu.

Tazatel: Jaký má Maharadž pocit z lidí, kteří sem přicházejí?

Maharadž: Nestarám se. Přicházíte sem a poslechnete si mne, a poté odejdete. Pokud to chcete, tak berte, když ne, tak jděte pryč. Prostor v této místnosti není pro, proti, ani zamilován do prostoru v další místnosti; je jeden. Je to jako s plynoucí řekou. Pokud ji chcete využít, naberete z ní vodu a napijete se, vstřebáte ji; v opačném případě ji necháte proudit. Já vám nic neúčtuji, stejně jako řeka si neúčtuje za vodu. Každý den utrácíte hodně peněz; no tak, vezměte si své peníze a naberte si mou vodu. Zatímco o tom mluvím, vedu vás k prameni; z něj vyvěrá voda po kapkách. Tato voda se poté stane řekou, vyústí do moře. Já vás znovu a znovu přivádím ke zdroji. Jakmile dojdete ke zdroji, zjistíte, že zde ve skutečnosti žádná voda není, voda je oznámení „já jsem“. Je zde pouze jeden princip, princip „já jsem“. Protože vy jste, je vše. Držte jej pevně. Vyslechli jste si vše, nyní podle toho žijte.

Tazatel: Pracuji jako doktor a jsem neustále vytížený, jak mohu dělat to, co Maharadž říká?

Maharadž: Každý den jste vtažen do světských záležitostí, ale ještě před tím, než večer usnete, zapomeňte na vše a přemýšlejte o tom, co jsem vám řekl. Uchopte jednu větu z toho, co jste si zde vyslechl a setrvejte s ní; to vás dovede k vašemu zdroji. (Maharadž vypráví následující příhodu.) Muž potká nějakého člověka a ten mu dá něco k pití. Poté mu řekne: „Dal jsem do pití jed a do šesti měsíců umřeš.“ Tento muž se velmi strachuje a věří, že za šest měsíců umře. Později potká známého a poví mu, co se mu přihodilo a že za šest měsíců umře. Přítel mu řekne, ať se nebojí, a dodá: „Tady, vypij toto, a když to vypiješ, nebude už pro tebe existovat žádná smrt.“ A tak se tento muž zaraduje a vypije to. První koncept mu způsobil strach a přesvědčení, že umře. Později mu dal kamarád jiný koncept, který popřel ten první. Toto je jeden z atributů životního dechu, opětovné nabývání konceptů, myšlenek a tvorby. Začnete si být toho vědom jen tehdy, když pátráte po svém „Já“. Pravým zdrojem veškerého štěstí je vaše „bytí“, setrvejte v něm. Pokud se necháte unést proudem máji, bude tu utrpení. Snažíte se získat potěšení z činností máji, to je produkt bytí. Přebývejte tiše ve svém bytí. Zapamatujte si to, co jsem vám řekl, pořádně to přežvýkejte, znovu a znovu to rozebírejte. To vás dovede do tichosti. Ukotvěte se v tomto poznání.

Tazatel: Co se pak přihodí?

Maharadž: Bude vám to jasné tak, jako když vidíte pět prstů na své ruce. Pohleďte, toto tělo je vytvořeno z pěti elementů, a protože je tu pětielementární tělo, objevilo se vaše bytí, vědomí. Vaše bytí je zde díky potravinovému tělu a životnímu dechu. Budete schopen pozorovat všechny tyto elementy – tělo, životní sílu a své bytí. Nejprve však musíte být usazeni v tomto poznání. Stručně řečeno, zničte domnělé přesvědčení, že jste tělo a mysl. Když to uděláte, jste Íšvara, Brahman.

Tazatel: A jak to pak pozvednu na ještě vyšší úroveň?

Maharadž: Nechte toho. Otázka pozvednutí se do vyšší úrovně je bezpředmětná. Zde to je jen otázka pochopení. Íšvara je projev pěti elementů a vesmíru, „jáství“. Absolutnu se děje pozorování tohoto „jáství“. Toto je Absolutní pozice, Siddha. Toto pochopení byste si vy, jako sádhaka, neměl přivlastňovat. Sádhaka značí proces stabilizování se v principu Íšvary, vědomí.

Tazatel: Minulou noc jsem cítil v těle velmi velké vibrace. Vlastně zde nebylo žádné tělo, pouze vibrace, nebyla zde žádná forma, bylo to velmi intenzivní.

Maharadž: Veškeré vibrace jsou produktem pěti elementů.

Tazatel: A nejsou příchutí „jáství“?

Maharadž: Pokud to chcete vyjádřit takto, můžete. Je tu pět elementů, tři guny, princip prakrti a puruša, celkem deset elementů. Ty jsou vyjádřením vašeho bytí.

Tazatel: Když nám Maharadž říká, abychom se stabilizovali ve vědomí, že nejme tělo a mysl, jak to souvisí s těmito deseti elementy?

Maharadž: Takové promluvy o transcendenci postoje těla a mysli a stabilizování se ve vědomí jsou jen pro duchovně hledající z mateřské školky, pro ten nejnižší stupeň. Já ale nyní promlouvám k sádhakovi, který je ukotven v bytí; první lekce je již za námi.

Tazatel: Aha.

Maharadž: Váš svět, vesmír je vyjádřením vašeho bytí. Druhý krok je, že se sádhaka ukotví v bytí, Íšvara principu, celkovém projevu. Sádhaka je projevem. Nyní, poté, co jste si vyslechl tyto promluvy, opustíte toto místo a řeknete lidem, že jste potkal Maharadže, který takto mluvil a uvedl vás do ještě většího zmatku.

Tazatel: Maharadžovo učení je velmi zřetelné. Až na to, že se to odehrává příliš rychle, a tak je vše rychle vyjasněno.

Maharadž: Tento projev je Sebe-zářný, Sebe-utvářející, ale vy pořád chcete něco měnit, neskončil jste s tím.

Tazatel: To je to, co říkám. Vědomí si je vědomo toho, že je vším, že je Íšvara. Poté, kvůli nějakým pevně zakořeněným zvykům stavu těla a mysli, přijde z ničeho nic spontánně touha vše měnit, nebo přizpůsobit a v tu chvíli se stane něco jiného, co říká „ nemůžeš si to přizpůsobit, je to takové, jaké to je.“ To je to, co se děje.

Maharadž: Pochopte, že do toho nejste vtažen.

Tazatel: Proto mi velmi pomáhá být zde s Maharadžem.

Maharadž: Absolutno je stranou. Během spánku odchází „jáství“ v zapomnění, zapomene na sebe samo. „Jáství“ je podmíněné bdělým stavem a stavem hlubokého spánku, ale Absolutno je také tím. Nepochopíte přesně, co to znamená, ale jakmile se stabilizujete v bytí a transcendujete je, pochopíte, že jste za hlubokým spánkem i za bdělým stavem, protože to jsou jen vlastnosti bytí.

Tazatel: Je si Absolutno vědomo toho, co se děje, když „jáství“ usne?

Maharadž: „Jáství“ je určitý druh nástroje, Ono (Absolutno) pozoruje jen s pomocí „jáství“. Když mě posloucháte, přijímáte některé koncepty. Pokud slyšíte něco, co je v souladu s vašimi koncepty, tak jste šťastný. Říkáte si – to je poznání – ale já to dočista zničím. Chci vám zničit všechny koncepty a ukotvit vás ve stavu bez konceptů. Vaše bytí je to nejjemnější a současně má v sobě skryté i hrubé kvality. Vezměte si jako příklad semeno banánovníku: je velmi malé, velmi jemné, ale celá hrubá forma je v něm již obsažena. Vaše bytí je nejjemnější, a přesto v sobě obsahuje celý vesmír. Je to nepřetržitý proces; semeno obsahuje všechno, opakujte si to pořád dokola. Takzvaný duchovně hledající chce Brahman, ale jak? Brahman by se měl přihodit tak, jak on (hledající) nařídí. Chcete znovu vytvořit Brahman podle svých konceptů.

Tazatel: Což nás zřejmě odvádí od pravdy.

Maharadž: Vše je pravda – Absolutno. Brahman je vytvořen z vašeho bytí. Veškeré Brahman je iluze, nevědomost. Vaše bytí je z Absolutního pohledu pouze nevědomostí. Když kráčíte po duchovní cestě za poznáním „Já“, všechny vaše touhy odpadnou – dokonce i primární touha být. Pokud setrváte nějaký čas v bytí, tato touha také opadne; jste v Absolutnu.

Tazatel: To je to, co se odehrálo dnes, ale v tomto uvědomění je určitý smutek, a přesto, velké pochopení Absolutna.

Maharadž: Je to pouze toto vědomí, neustále opakující, vzdalující se od Absolutna. Pro vás zde žádný pohyb není. Absolutno si všímá jevů (show). Když jste ve vědomí, chápete podstatu vědomí. Toto vědomí vyhasíná, vědění se vytrácí, ale nic se nedotýká vás, Absolutna. To je moment smrti, ale co se stane? Životní dech opouští tělo, „jáství“ ustupuje, ale toto „jáství“ přechází do Absolutna. To je ten největší okamžik nesmrtelnosti. Bylo zde „jáství“, pohyb, a já pozoruji, jak to vyhasíná. Nevědomý bude v momentu smrti velmi vyděšený – bojuje – ale pro Džňánina je to ta nejšťastnější chvíle.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková