Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od ledna 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
  • Praha

Sraz:  v 18:00h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      

9.5. Praha

 

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468, Fero 774130579

Další informace o bhadžanechNová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.


obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

14. dubna 1980 – Věnujte pozornost tomu, jak se objevilo „jáství“ (z knihy Před vědomím)

6. 8. 2019 - Gabi

maharaj_nirupana_17.jpgMaharadž: Toto vědomí je stromem, ale nejdřív zde bylo semeno – jděte k tomuto semenu. Vědomí, které máte nyní, je stejné jako vědomí dítěte; uchopte ho, to je dostačující. Dokud je zde vědomí, je pro vás vše důležité, když ale zmizí, jakou má pro vás tento svět cenu? Kdo je znalcem tohoto semene? Věnujte pozornost tomu, jak se zde objevilo toto „jáství“ – pak pochopíte. Přijměte pouze totožnost, že jste projeveným čirým bytím, ryzí duší vesmíru, tohoto života, který pozorujete, a že v současnosti jen nosíte tento tělesný oděv. Zaznamenejte si to; během svého života jste si všímal tolika věcí jen tak pro zábavu, tak proč si tedy nevštěpíte tuto jedinou věc – uvidíte, co se stane.

14. dubna 1980

Maharadž: Dokud se budete zajímat o tento projevený svět, nebudete mít čas na to, abyste došel ke kořenu. Kořenem je toto vědomí, které se objevilo, když jste byl dítě. Kořenem všech činností, které nyní děláte, je ten moment, kdy jste byl dítětem. V tomto dítěti byl vtištěn záznam, nejdůležitější kvalita – chemická látka, vědomí. Od toho okamžiku jste začal hromadit různé poznatky a na základě nich se odehrávají vaše současné aktivity. Lidé jsou tolik zaujati mými slovy, že se nikdo opravdu nesnaží zjistit, co je toto dětské vědomí. Dětské vědomí můžete poznat jedině tehdy, pokud jste ve vědomí ukotveni. To je jediná cesta.

Tazatel: Dětské vědomí zahrnuje regresi ve srovnání s vědomím dospělého. V tomto stavu se nedá posoudit, zda jde o vědomí dítěte či dospělého, je zde pouze bytí – není tu dán žádný další směr.

Maharadž: Mezi vědomím dítěte a dospělého není rozdíl.

Tazatel: Jestliže je prostor v malé nádobě totožný s prostorem ve velké nádobě, jak lze rozeznat malou nádobu?

Maharadž: Semeno světa je bezrozměrné. V důsledku těla se tu ale objevilo vědomí a začalo se ztotožňovat s tělem. Ve skutečnosti je vše projeveným, všude prostupujícím vědomím. Tento pocit „já miluji“ je projevený. Pro celý vesmír je otázka zisku či ztráty vyloučena. Tato otázka se objeví až v okamžiku, kdy vznikne ztotožnění s tělem. Kdo jí, když přijímáte potravu? „Jáství“. Potrava také obsahuje „jáství“, proto když ji konzumujete, udržujete si své „jáství“. Přestože je „jáství“ v potravě, nikdo se s potravou neztotožňuje – říkáte si, „toto je můj oběd; já jím nejsem,“ ale když je vámi zkonzumován a stane se součástí těla, říkáte, „já jsem tělo“ – děláte tuto chybu.

Tazatel: Toužím být ve stavu Džňánina.

Maharadž: Musíte pochopit „já jsem“. Džňánin a poznání jsou jedno.

Tazatel: Toto poznání máte jen díky svému bytí?

Maharadž: Vy už tím jste, ale musíte se snažit pochopit sebe sama.

Tazatel: Vy to chápete právě podstatou svého bytí, tudíž zde není zapleteno žádné poznání.

Maharadž: V současnosti se ztotožňujete s tělem, proto toto tajemství neznáte. Až se tím opravdu stanete, tak jej postupně poznáte.

Tazatel: Jestliže je v „já jsem“ pouze pocit bytí, odkud potom přicházejí koncepty?

Maharadž: Tok mysli je zde kvůli vitálnímu dechu. Mysl, to jsou slova, a tak jsou zde myšlenky – a myšlenky jsou koncepty. Pohleďte na svou podstatu, dětské vědomí, a skončete to.

Tazatel: Problém je v tom, že veškeré vědomí je totožné, tak jak se dostat k jeho zdroji?

Maharadž: Toto vědomí je stromem, ale nejdřív zde bylo semeno – jděte k tomuto semenu. Vědomí, které máte nyní, je stejné jako vědomí dítěte; uchopte ho, to je dostačující. Dokud je zde vědomí, je pro vás vše důležité, když ale zmizí, jakou má pro vás tento svět cenu? Kdo je znalcem tohoto semene? Věnujte pozornost tomu, jak se zde objevilo toto „jáství“ – pak pochopíte. Přijměte pouze totožnost, že jste projeveným čirým bytím, ryzí duší vesmíru, tohoto života, který pozorujete, a že v současnosti jen nosíte tento tělesný oděv. Zaznamenejte si to; během svého života jste si všímal tolika věcí jen tak pro zábavu, tak proč si tedy nevštěpíte tuto jedinou věc – uvidíte, co se stane. Pohleďte, co se stane, když se zadíváte na měsíc a poznáte, že měsíc je tu za toho předpokladu, že jste tu vy; protože vy jste, je tu měsíc. Tento základní koncept, tuto radost, přímo zakusíte a pak se z ní těšíte.

Tazatel: Musí tu být ale nějaká síla, která je zodpovědná za toto stvoření.

Maharadž: Touto silou, kterou má každý ve svém bytí, je „Já“ – tato síla je časově omezená. Od chvíle, kdy přijde bytí, začne tato síla automaticky tvořit, dokud bytí opět nezmizí. Dříve tu nebylo nic – poté tu také nic není. Svět a stvoření je zde pouze po dobu trvání bytí. Tato síla je vírou v primární koncept „já jsem“, a to je koncept, který tká síť stvoření. Celý projev je jevem v tomto konceptu.

Z knihy Před vědomím
Překlad: Gabriela Adámková