Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.12. Klub MalýVelký strom       

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

11.2. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

29. března 1980 – Krišna byl Nezrozený, princip nirguna, stejně jako vy (z knihy Semena vědomí)

2. 7. 2019 - Aleš, Gabi

maharaj_nirupana_17.jpgMaharadž: V Indii je recitování Božího jména jednou z forem sádhany. Bez jména či názvu se nemůžete ve světě pohybovat. Je vám dán určitý název nebo jméno Boha. Toto jméno je vaším samotným jménem. Když budete toto jméno recitovat, bude narůstat a dá vám veškeré poznání. Je vaší vlastní pravou přirozeností. Neměl byste se vzdávat této recitace. Měl byste nepřetržitě recitovat toto jméno bez ohledu na to, zdali tělo žije nebo umírá. Kdyby dokonce i hloupá osoba recitovala svaté jméno, její věčná přirozenost se jí zcela otevře. Když se taková věc přihodí, lidé se okolo této osoby seskupí v houfech a vzdají jí hold a úctu. V Indii je recitace svatého jména velmi důležitá, ale v cizích zemích je kladen důraz na intelekt, což způsobuje to, že západní lidé jsou velice obratní ve svém světském životě. Tato recitace svatého jména, neboli náma mantra, je tradicí mé linie Navanath Sampradája. Tito velcí světci nebyli vzdělaní, byli to spíše prostí lidé, nicméně dosáhli toho Nejvyššího.

29. března 1980

Maharadž: Jakmile nadejde konec těla, smísí se s pěti elementy, životní dech se smísí se vzduchem a vědomí se smísí s univerzálním vědomím. Nato se vědomí, které bylo předmětem tří gun v těle, osvobodí od podmíněnosti na těchto gunách a stane se nirgunou. Idea znovuzrození je konceptem, protože k tomu, aby se něco znovuzrodilo, to musí nejdřív umřít. Co je mrtvé? Nic není mrtvé. Kdo má být znovuzrozen? Nikdo se nenarodil.

Jakékoliv vzdělání, které jste obdržel, bylo získáno na základě těla a mysli, takže ať máte jakékoliv koncepty, zůstanou pouze představami. Ale jakmile se tělo smísí s pěti elementy, dech se smísí se vzduchem a vědomí se stane univerzálním vědomím, nebudou mít vaše koncepty již žádné opodstatnění, žádnou podporu, základnu. Kam tedy zmizí?

Univerzální vědomí nepřichází odnikud. Ono je univerzální. Existuje ve skryté formě v úhrnu veškeré potravy. Ono nepřichází odnikud, neboť tu je již latentně ukryté, a ihned poté, jak se vytvoří forma, se v ní automaticky projeví životní síla a zároveň přitom se v této formě zjeví vědomí.

V nepatrně malém semínku je již ve skryté formě přítomen celý strom a toto semínko v pravý čas začne růst a plodit úrodu. Toto semínko, tato chemická sloučenina, tato podstata bytí, obsahuje celý váš vesmír. Pokládejte otázky z této vaší podstaty bytí a ne z toho, co jste si vyslechl nebo někde nasbíral.

Tato podstata bytí má své vlastní skryté kvality k tomu, aby se projevila do tohoto projevu. Jak se chová ve světě? Jedná prostřednictvím mechanických prostředků; má svůj vlastní mechanický způsob, podle kterého funguje ve světě. Tyto prostředky jsou skryty v chemickém principu. Vezměte si červa, hmyz nebo krysu. Tyto zvířata si vytvářejí své vlastní úkryty, ve kterých žijí. Podobně i lidské bytosti pracují způsobem, který jim je blízký. Odkud to vychází? Vychází to z jejich vlastní podstaty bytí.

Tazatel: Je tu však pouze jedna podstata bytí a ne mnoho individuálních bytostí.

Maharadž: Stejně jako je prostor, vzduch, oheň jen jeden, tak i vědomí je jen jedno.

Je to výsledek integrované kombinace pěti elementů. Takže podstata bytí je produktem potravinové esence, která vzešla z pětielementárního proudu.

V okamžiku početí si tento princip projeveného bytí, tato chemická sloučenina, pořídí snímek jakékoliv situace, která zrovna je. Tato chemická emulze, která je na fotografickém filmu, získá dojmy.

Tento princip nevědomě pořídil snímek. V tomto stádiu neměl žádnou inteligenci. Potom se tento princip stane dostatečně zralý a dosáhne svého účelu, tj. účelu zárodku. Co je účelem? Uvědomit si sebe sama jako „já jsem“. To se v určitý okamžik u dítěte projeví.

Říkám vám vše o vaší vlastní přirozenosti. Jste stejně jako Krišna nirgunou. Krišna byl Nezrozený, tj. principem nirguna, stejně jako vy.

Toto univerzální vědomí dává každým okamžikem život mnohým formám, hmyzu, zvířatům, lidským bytostem, všem živočišným druhům. Lidé nám pak vykládají, že jsme prošli mnohými zrozeními. Pamatují si na všechna tato zrození? I když vědomě nevím nic o svém zrození, jsem obviňován z toho, že jsem narozen. Ve skutečnosti přijímáte tyto koncepty proto, že se bojíte smrti.

Ten, kdo se kompletně zbaví konceptů o přicházení a odcházení, a kdo se nakonec zcela zbaví svého vlastního konceptu „já jsem“, je kompletně osvobozen.

V Indii je recitování Božího jména jednou z forem sádhany. Bez jména či názvu se nemůžete ve světě pohybovat. Je vám dán určitý název nebo jméno Boha. Toto jméno je vaším samotným jménem. Když budete toto jméno recitovat, bude narůstat a dá vám veškeré poznání. Je vaší vlastní pravou přirozeností. Neměl byste se vzdávat této recitace. Měl byste nepřetržitě recitovat toto jméno bez ohledu na to, zdali tělo žije nebo umírá. Kdyby dokonce i hloupá osoba recitovala svaté jméno, její věčná přirozenost se jí zcela otevře. Když se taková věc přihodí, lidé se okolo této osoby seskupí v houfech a vzdají jí hold a úctu.

V Indii je recitace svatého jména velmi důležitá, ale v cizích zemích je kladen důraz na intelekt, což způsobuje to, že západní lidé jsou velice obratní ve svém světském životě. Tato recitace svatého jména, neboli náma mantra, je tradicí mé linie Navanath Sampradája. Tito velcí světci nebyli vzdělaní, byli to spíše prostí lidé, nicméně dosáhli toho Nejvyššího.

Mnoho lidí po přečtení knihy „Já Jsem To“ navštíví mé místo, ale když jsem v davu, nejsou schopni mě rozpoznat, protože nejsem okázalou, krásnou osobností. Když si nakonec sednu na toto nepatrně vyvýšené sedátko, myslí si: „Ó, to musí být ten chlápek.“ Ale nejprve se dívají a nevšímají si mne.

Tazatel: Jestliže negujete ideu minulých životů, je možné pak sanskáry interpretovat jako něco, co existuje v tomto životě?

Maharadž: Ano, ale vaši přátelé v tomto životě se vám budou snažit namluvit, že sanskáry jsou z minulých životů.

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek