Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od lenda 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      
3.3. Studio Soham
 Prostřední 711, Michle, 141 00 Praha 4
     

17.3. Klub MalýVelký strom

     

 31.3. Klub MalýVelký strom

14.4. Klub MalýVelký strom 

     

28.4. Klub MalýVelký strom

12.5. Klub MalýVelký strom

     
     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

16. ledna 19780 – Váš pravý stav je ten, kdy jste nevěděl, že jste (z knihy Semena vědomí)

28. 5. 2019 - Gábina, Aleš, Jirka

maharaj_audio2sm.jpgMaharadž: Meditací myslím to, že odmítnete všechny zkušenosti a spočinete ve stavu bez zkušeností. Abyste toto pochopil, musíte meditovat. Co je koneckonců zkušeností? Je to zkušenost „být". Ten, kdo pozoruje tento stav bytí (projevu) a ne-bytí (neprojevu) je Skutečným stavem. Provádíte vytrvale meditaci. Co by se stalo, kdybyste to nedělal? Poskakoval byste jako tele sem a tam. Naléhám na vás, abyste se meditací stabilizoval. Vaše smysly jsou velmi aktivní. Nemáte je pod kontrolou. Pomocí meditace bude tato konkrétní slabost vaší mysli přivedena pod kontrolu.

16. ledna 1980

Maharadž: Kvůli tomuto klamnému světu, který je vytvořen ze sliny, jsou lidé upřímně zahanbeni. Proto by neradi vystavovali či stavěli na obdiv samotný orgán, ze kterého tato slina vyvstala. To je také důvod toho, proč to také chtějí držet stále v ukrytí. Jak byste mohl vůbec mít nějaké ego, zvážíte-li tento aspekt důkladně? Je to ten nejopovrženíhodnější stav dění. Odkud vycházíte a kam budete pokračovat?

Tazatel: Odnikud nikam.

Maharadž: Odvážil byste se zde zůstat o dva týdny déle?

Tazatel: Ó ano.

Maharadž: Vaše hrdost bude zcela vydána napospas. Budete to rád snášet?

Tazatel: Nemám nic, co bych skrýval. Maharadž mi pouze řekl, abych vytrval a bojoval.

Maharadž: S pomocí teleskopu pozoruji veškerý projevený svět.

Tazatel: Vychází to z Maharadžovy víry, nebo je to jeho zkušeností?

Maharadž: Nemám potřebu věřit v cokoliv.

Tazatel: Proč potom Maharadž říká „já", „já jsem byl" nebo „já jsem"?

Maharadž: Tyto hovory se odehrávají v teleskopu.

Tazatel: Jak vypadá ten stav, když odložíte teleskop?

Maharadž: Váš pravý stav je ten, kdy jste nevěděl, že jste. I když jste nasál poznání, stále chcete dělat něco, co by vás dále podporovalo. Já jsem Neprojevený a s tímto projevem je moje forma a tělo veškerým tímto světem. Nevím, s čím ztotožňujete sebe sama. Můžete se domnívat, že máte určité poznání, ale k ničemu vám není, protože s ním budete chtít stejně jen rozvinout svůj egoistický vjem.

Tazatel: Musíme tedy ztratit veškeré své poznání?

Maharadž: Musíte to pochopit, nepotřebujete jej odmítat.

Tazatel: Z toho, co zde bylo řečeno, jsem pochopil, že není potřeba provádět žádnou meditaci, ale Maharadž mi řekl, abych se stáhl do klidu a meditoval, abych realizoval to, co jsem.

Maharadž: Odkud víte, že jste? Ve vědění (sebe) je všechno.

Tazatel: Pouze to cítím. Prostřednictvím teleskopu jsem pochopil, že nejsem teleskop.

Maharadž: Nepochopil. Domníváte se, že ano, ale ve skutečnosti jste to nepochopil.

Tazatel: Pochopil jsem slova, ale co myslíte, že jsem nepochopil?

Maharadž: Cokoliv, co jste pochopil, je něčím jiným. Své Já nechápete.

Osel kráčí po cestě a vy se tážete po oslu. Proč se tím zabýváte? Zde nebudete mít možnost uspokojit své svrbění po mluvení. Jinde můžete mluvit a být z hovoru uspokojen, tady ne.

Tazatel: Cítím, že nemám co dělat. Budu provádět svoji meditaci a všechno se mi díky tomu vyjeví.

Maharadž: Meditací myslím to, že odmítnete všechny zkušenosti a spočinete ve stavu bez zkušeností. Abyste toto pochopil, musíte meditovat. Co je koneckonců zkušeností? Je to zkušenost „být". Ten, kdo pozoruje tento stav bytí (projevu) a ne-bytí (neprojevu) je Skutečným stavem.

Provádíte vytrvale meditaci. Co by se stalo, kdybyste to nedělal? Poskakoval byste jako tele sem a tam. Naléhám na vás, abyste se meditací stabilizoval. Vaše smysly jsou velmi aktivní. Nemáte je pod kontrolou. Pomocí meditace bude tato konkrétní slabost vaší mysli přivedena pod kontrolu.

Tazatel: Co mám dělat? Již se snažím tak dlouhou dobu. Nemohu dál.

Maharadž: Vytrvejte. Musí tu být hluboká touha. Když po něčem velmi, až chorobně, toužíte, nepřetržitě na to myslíte. Když vytrváte, dosáhnete této úrovně.

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek