Zpívání bhadžanů v Praze v Divoké Šárce - od května 2019 do září 2019

  •  v květnu v úterý 1 x a to 28.5. od 18 hod.,
  • v červnu, červenci a srpnu 2 x měsičně v pondělí od 18,30 - 21h.
    Někdy zde bude i po zpívání posezení u ohně.

Úterý: 28.5. 2019 od 18.00 do 20.30 (Divoká Šárka); od června do srpna v pondělí od 18,30 - 21,00
Adresa: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu. 
Sraz:  v 17:45 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.,18.,19.5       
28.5.       
3.6.       
17.6.       
1.7.       
15.7.       
29. 7.      
12.8.      
 26.8.      

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

11. ledna 1980 – Není tu žádná osobnost (z knihy Semena vědomí)

7. 5. 2019 - Gábina, Aleš, Jirka

maharaj_audio2sm.jpgMaharadž: Cokoliv, co vyděláte, se budete snažit ochránit. To vás ale nebude vůbec těšit. Tento svět neuvidíte znova, takže všechno bude užíváno druhými, ale ne vámi. Zkuste poznat přímo tady a teď', co je tímto vědomím.
K tomu, abyste žili, jste závisle odkázáni na sílu svého těla, kterou tělo získá z potravy a vody, kterou konzumujete, a esencí této potravy a potravinami vyživovaného těla je toto vědomí „já jsem". Vaše podstata bytí je uvnitř vás a ne někde jinde.
Jedinou věcí, kterou je nutno pochopit, je toto. Tato podstata bytí je tu díky sattva guně, která se chová ve světě podle způsobu chování dalších gun (radžasu a tamasu). Nejste nic z toho. Tyto atributy neboli kvality se vztahují na vše projevené a výrazem sattva guny je tato podstata bytí.

11. ledna 1980

Maharadž: Jaký byl můj stav před tím, než jsem byl devět měsíců uvězněn v matčině děloze? Nevím, ale usuzuji, že se toto uvěznění přihodilo v důsledku dohody mezi mužem a ženou. Ánanda (blaženost), kterou tento pár prožíval, je nyní ve formě tohoto konkrétního vědomí. Když si to budete chtít nějak vysvětlit, naleznete pouze marnost své snahy, protože v tom pravdu nalézt nemůžete. Musíte se dostat k bodu, kdy se sám sebe zeptáte: „Jak může být toto pravdou? Může to, co závisí na těle, být pravdou?" Použijte svůj intelekt.

Tělo zde musí být proto, aby zde bylo k dispozici toto vědomí, jehož existenci tak silně milujete.

Tazatel: Mělo by tělo mít nějaký smysl pro to, co je tu před jeho početím?

Maharadž: Jaká je vaše totožnost?

Tazatel: Tělesná.

Maharadž: Je toto tělo přeměněnou formou potravy?

Tazatel: Ano.

Maharadž: A ve formě potravy je i paměť vašeho bytí a to je vědomí „já miluji".

Toto poznání je zcela výjimečné. S takovým poznáním můžete vydělat hromadu peněz a získat věci tohoto světa. Můžete chodit sem a tam, šířit toto poznání a lidé vás začnou obdivovat, chcete-li.

Tazatel: Nechci to.

Maharadž: Z mého pohledu jste prázdný, nemáte žádnou totožnost. Pokud ovšem cítíte, že totožnost máte, můžete začít dobývat svět s tímto poznáním, které jsem vám vyložil.

Původní a základní iluze, která je beze slov, se ve své činnosti nezastaví. Tuto základní iluzi nemůžete odstranit, ona musí pokračovat dál. Následné iluze odstranit můžete, ale ne tuto původní iluzi.

Tazatel: Chápu.

Maharadž: Bude to stále pokračovat. Uvidíte, jak roste tráva, jak teče voda v řece, jak se čeří vlny oceánu atd. To je ta původní iluze, mája, kterou nemůžete zastavit. Je to samotná přirozenost iluze. Původní iluze, mája, nemá žádné barvy, žádný tvar, vůbec nic. Nemůžete ji nějak pochopit.

Můžete to k něčemu použít? Můžete nashromáždit ohromné bohatství, kdo z toho ale bude mít prospěch? Po vaší smrti z toho můžou něco mít vaše děti a třeba i stát. Všechno má veřejnou, neosobní podstatu. Vaše poznání nezůstane osobní záležitostí, protože je zamýšleno k užitku druhých. Jestliže pochopíte v okamžiku smrti, co jste a že jste nikdy nebyl individuální osobou, je to dostatečné. Nedržte se pocitu, že jste osobností a že můžete něco pro sebe sama udělat. Není tu žádná osobnost.

Cokoliv, co vyděláte, se budete snažit ochránit. To vás ale nebude vůbec těšit. Tento svět neuvidíte znova, takže všechno bude užíváno druhými, ale ne vámi. Zkuste poznat přímo tady a teď', co je tímto vědomím.

K tomu, abyste žili, jste závisle odkázáni na sílu svého těla, kterou tělo získá z potravy a vody, kterou konzumujete, a esencí této potravy a potravinami vyživovaného těla je toto vědomí „já jsem". Vaše podstata bytí je uvnitř vás a ne někde jinde.

Jedinou věcí, kterou je nutno pochopit, je toto. Tato podstata bytí je tu díky sattva guně, která se chová ve světě podle způsobu chování dalších gun (radžasu a tamasu). Nejste nic z toho. Tyto atributy neboli kvality se vztahují na vše projevené a výrazem sattva guny je tato podstata bytí.

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek