Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub Malý velký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      

24.9. 

Klub Malý velký strom

 

     
1.10. 
Klub Malý velký strom
     
15.10. 
Klub Malý velký strom
     
       
       
       
       

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

18. listopadu 1979 – Podržte si v mysli to, že vědomí jednou zmizí (z knihy Semena vědomí)

26. 3. 2019 - Gábina, Aleš, Jirka

maharaj_nirupana_17.jpgMaharadž: Zřeknutí se znamená pochopit a odložit to, co pro vás není užitečné. Pochopíte, co je toto „jáství" a jaký je to princip, který tu je před vaší podstatou bytí. To je vaše pravé Já. Není to tělo. To, co vám říkám, je tím nejdůležitějším účelem vaší návštěvy tady.
Dennodenně ke mně do mého obchodu chodíval žák jednoho muslimského světce Tiku Baby. Jednoho dne mi přinesl zprávu, že ve světě se děje mnoho nepravostí a vzniká mnoho problémů, a ptal se mě, co by se s tím mělo dělat. Řekl jsem mu: „Přešetřete příčinu zrození, které se uskutečnilo. Použijte tuto příčinu jako lék na všechny starosti a neštěstí, které se dějí ve světě. V tomto jméně potom zpívejte oddané písně, bhadžány." Po vyslechnutí začal zcela spontánně zpívat. Zeptejte se stvořitele těla, jaké protilátky zabírají na toto neštěstí, které je ve světě. Co dělají všichni ti doktoři a psychiatři? Jak budou zacházet s pacienty? Zeptejte se samotného stvořitele. Vnesete do praxe to, co vám tu vykládám?

18. listopadu 1979

Maharadž: Božský princip v těle jednou tělo opustí. Seznamte se s tímto principem ještě v průběhu života. Poznejte tento princip a sjednoťte se s ním. Tělo s vámi nezůstane napořád.

Vědomí je odrazem Uvědomění, které je Absolutnem. Vědomí tu zůstane jen po tu dobu, dokud tu bude přítomné tělo. Přemýšlejte o tom. Zatímco jsme živí, je toto vědomí vším a v tom také musíme spočinout. Podržte si ale v mysli to, že vědomí jednou zmizí.

Potrava, kterou nyní sníte, zmizí během čtyřiadvaceti hodin jako odpad. Bude ale tento princip, který je v nás, proplýtván jako toto tělo? Přemýšlíte o tom ve stejném smyslu jako o smyslu příchodu a pobytu zde? Jste tělem? Musíte nalézt to, co jste. Musíte to prošetřit a nalézt. Musíte to velice hluboce a vážně zvážit. Až pak sem přijďte a naslouchejte mi. Zjistěte právě teď' a tady, dokud ještě máte tělo, co jste.

Co máte na mysli pod slovem spiritualita? Co je přesně tím, co vykonáváte ve jménu spirituality?

Konzumujete potravu a pijete vodu a vzápětí se vyprázdníte, zbavíte se toho ve formě stolice a moči. Stejným způsobem se jednou zbavíte těla. Nezapomeňte, že potrava je velmi chutná ve chvíli, kdy ji konzumujete, ale později zapáchá a stává se stolicí.

Tento vnitřní Duch, tento Božský imanentní princip je usídlen v těle. Dotazujte se na něho. Tělu je dána určitá významnost jenom kvůli tomu, že tento vnitřní Duch je Božský. Když tento vnitřní Duch opustí tělo, tělo se stane odpadní hmotou.

Proč věnujete tolik pozornosti tomuto tělu, které se stejně stane neužitečným odpadem?

Jakákoliv harmonie nebo přátelství, které mohou existovat mezi lidmi, trvají pouze tak dlouho, dokud je mysl jednoho v souzvuku s myslí druhého. Jakmile nesouhlasíte, mysl se ocitne ve zmatku, a tím odmítáte přátelství. Nezapomeňte, že jakmile životní dech opustí tělo, stane se tělo odpadem. Jak dlouho budete ještě hýčkat toto tělo?

Tazatel: Co znamená zřeknutí se?

Maharadž: Zřeknutí se znamená pochopit a odložit to, co pro vás není užitečné. Pochopíte, co je toto „jáství" a jaký je to princip, který tu je před vaší podstatou bytí. To je vaše pravé Já. Není to tělo. To, co vám říkám, je tím nejdůležitějším účelem vaší návštěvy tady.

Dennodenně ke mně do mého obchodu chodíval žák jednoho muslimského světce Tiku Baby. Jednoho dne mi přinesl zprávu, že ve světě se děje mnoho nepravostí a vzniká mnoho problémů, a ptal se mě, co by se s tím mělo dělat. Řekl jsem mu: „Přešetřete příčinu zrození, které se uskutečnilo. Použijte tuto příčinu jako lék na všechny starosti a neštěstí, které se dějí ve světě. V tomto jméně potom zpívejte oddané písně, bhadžány." Po vyslechnutí začal zcela spontánně zpívat. Zeptejte se stvořitele těla, jaké protilátky zabírají na toto neštěstí, které je ve světě. Co dělají všichni ti doktoři a psychiatři? Jak budou zacházet s pacienty? Zeptejte se samotného stvořitele. Vnesete do praxe to, co vám tu vykládám?

Tazatel: Již to zkouším.

Maharadž: Můžete to zkoušením uvést do praxe?

Tazatel: Vaší Milostí.

Maharadž: Kde tu vyvstala otázka milosti? Tato milost je již stále s vámi. Vy jste tou milostí. Zjistěte, jakým způsobem se uskutečnilo stvoření toto těla. Co je příčinou?

V tomto světě jsou mnohamiliónové zástupy soch, kterým se říká lidská těla. Každý má rozdílnou tvář. Nyní objevte toho, kdo vytvořil podobu toho, co nazýváte lidským tělem. Z čeho je to vyrobeno a kdo je sochařem? Je nebo není přítomen v tomto těle?

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek