Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      

15.10. 

Klub MalýVelký strom
     

5.11. 

Klub MalýVelký strom
     

 19.11.

Klub MalýVelký strom
     

 3.12.

Klub MalýVelký strom
     

 17.12.

Klub MalýVelký strom
     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

17. listopadu 1979 – Já nemá žádnou kvalitu (z knihy Semena vědomí)

19. 3. 2019 - Gábina, Aleš, Jirka

nirupana_16.jpgMaharadž: Bylo mi řečeno, že jsem se narodil, ale nezakusil jsem přímo to, že bych byl někdy narozen. Je to nepřímé poznání. Tato podstata bytí se objevila nevědomě a náhle jsem poznal, že „já jsem", a tudíž lze toto poznání považovat za přímé. Myslíte si, že objevíte nějaké spojení mezi zrozením a znalostí sebe sama, jestliže přešetříte vjem „já jsem"?
Tazatel: Ne.
Maharadž: Když je odmítnut koncept zrození, je tím i vyvrácen velký a vznešený význam duchovnosti a význam tohoto světa, prostě všechno. Co je to za činnost, která vychází z této podstaty bytí?

17. listopadu 1979

Tazatel: Bylo mi řečeno, že jsem projeveným, imanentním Duchem. Jak je to možné, že jsem se nechal zaplést do tohoto těla?

Maharadž: Co je tím druhým já, které se stále ztotožňuje s tělem, když sám víte, že ve skutečnosti jste imanentním Duchem? Je to nějaká druhá věc? Tělo, imanentní Duch a vy. Není to nic jiného než dynamický, imanentní Duch. Projev tohoto Ducha se uskutečňuje ve formě guny „já jsem", která chápe sama sebe jako „já jsem". Tato guna se potom sama angažuje v činnostech ve světě prostřednictvím tří gun. Taková je kvalita.

Tazatel: Kdo jsem já?

Maharadž: Dejte si sám sobě jakékoliv jméno či název, jaký chcete! Můžete to pojmenovat Brahman, Íšvara nebo cokoliv, co se vám líbí. Jména jsou nutná pouze k provádění vašich světských aktivit nebo pro komunikaci.

Pokud připustíte obvinění z toho, že jste narozen, zákonitě se stáváte ztělesněnou osobností a svět se pro vás stává něčím skutečným a správným, a tím i tento projevený Brahman je správný. Pokud ovšem začnete prošetřovat své vlastní Já, přijdete k závěru, že toto není zrození skutečné, je neskutečné.

Takže pokud zjistíte, že toto zrození není skutečné, potom ani tato podstata bytí nemůže být skutečná, protože se objevila (pozn. č. př.: ...a tudíž zmizí). Podstata bytí značí také tento projevený svět, a tudíž projevený svět není skutečný. Proto prozkoumejte Já.

Shoduje se v současné době tato úroveň právě zjeveného poznání s vaší úrovní pochopení? U vás!

Tazatel: Ano.

Maharadž: Bylo mi řečeno, že jsem se narodil, ale nezakusil jsem přímo to, že bych byl někdy narozen. Je to nepřímé poznání. Tato podstata bytí se objevila nevědomě a náhle jsem poznal, že „já jsem", a tudíž lze toto poznání považovat za přímé. Myslíte si, že objevíte nějaké spojení mezi zrozením a znalostí sebe sama, jestliže přešetříte vjem „já jsem"?

Tazatel: Ne.

Maharadž: Když je odmítnut koncept zrození, je tím i vyvrácen velký a vznešený význam duchovnosti a význam tohoto světa, prostě všechno. Co je to za činnost, která vychází z této podstaty bytí?

Tazatel: Nazvěte to, jak chcete.

Maharadž: Budete muset meditovat a kontemplovat o tomto výjimečném bodě. To, co tu říkám, nemůžete zlikvidovat pouze svými slovy. Musíte to hluboce zvážit a meditovat o tom.

Tazatel: Jsem v konci.

Maharadž: Souhlasím a jsem plně přesvědčen o tom, že jste zručný řečník. Lidé následují určité disciplíny s velkým nasazením, ale nesnaží se přitom prošetřit základní příčinu všeho. Kdyby se ovšem setkali tváří v tvář s tímto kořenem, byli by okamžitě uvedeni do ticha.

Neříkám vám to proto, abych vás ponížil, ale jsem vámi zaujat proto, že si myslím, že byste měl dostat toto skutečné poznání. Mám k vám skutečně velký respekt.

Tazatel: Přišel jsem si pro to, co již mám.

Maharadž: Musím vám ale přesto říci, že jste plně nepochopil svůj přítomný okamžik, svoji podstatu bytí. Jestliže byste tomu opravdu porozuměl, bylo by vše hozeno přes „palubu".

Tazatel: Nepřu se. Nehledám souhlas, protože jsem nepronesl žádné prohlášení.

Maharadž: Mám takovou nepatrnou domněnku, že jste sem zpět přišel proto, že tady hledáte můj souhlas pro svá dosažení a výsledky.

Tazatel: Dobře, pokud si to myslíte, máte pravdu.

Maharadž: Vjem „já jsem" je kvalitou, atributem označujícím podstatu bytí, ale Já nemá žádnou kvalitu a charakteristiku. K tomuto Nejzazšímu Absolutnímu Já není zapotřebí mít jakékoliv světské poznání. Slova k tomu nepotřebujete. Ovšem k udržení této podstaty bytí jsou tato slova a světské poznání nutnou podmínkou.

Tazatel: Ano, vím to. Nejprve jsem chtěl poznání, a potom jsem přišel na to, že jsem jím už byl.

Maharadž: Podstata bytí se zjevila a od té doby se v ní odehrává veškerá tato hra. Tato hra je také neskutečná, ale kdyby se mě někdo zeptal, jak se ta hra jmenuje, nazval bych to všechno hrou Brahman. Díky objevení se podstaty bytí se začala dít tato hra.

Vše se sloučí s hrou tohoto Brahman. Jaká je příčina vzniku milionů hvězd, měsíce a slunce? Veškerá špína a odpad, které leží nashromážděny na povrchu země, se přemění v plyn, a z tohoto plynu se zjevuje záře. Plyn je zformován z potravy, kterou konzumujete, a když je tento plyn rozžehnut, je tím pochodeň poznání „já jsem" vyživována. Není to právě plyn, který nakonec vyjde z vody a vzduchu? Není ten, kdo právě hovoří, produktem plynného uskupení, které vzešlo z potravy a vody?

Plamen znalosti sebe je udržován plynným uskupením, které vzejde z potravy. Tuto znalost sebe lze přirovnat k něčemu, co se podobá sladké chuti bez použití smyslového orgánu, jazyka. Je to to nejjemnější. Je to jemnější než prostor.

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek