Zpívání bhadžanů v Praze v Divoké Šárce - od května 2019 do září 2019

  • v červnu, červenci a srpnu 2 x měsičně v pondělí od 18,30 - 21h.
    Někdy zde bude i po zpívání posezení u ohně.

Od 3. června do srpna v pondělí od 18,30 - 21,00
Adresa: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu. 
Sraz:  v 18:15 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.,18.,19.5       
3.6.       
17.6.       
1.7.       
15.7.      
29. 7.       
12.8.      
 26.8.      
9.9.      

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

17. listopadu 1979 – Já nemá žádnou kvalitu (z knihy Semena vědomí)

19. 3. 2019 - Gábina, Aleš, Jirka

nirupana_16.jpgMaharadž: Bylo mi řečeno, že jsem se narodil, ale nezakusil jsem přímo to, že bych byl někdy narozen. Je to nepřímé poznání. Tato podstata bytí se objevila nevědomě a náhle jsem poznal, že „já jsem", a tudíž lze toto poznání považovat za přímé. Myslíte si, že objevíte nějaké spojení mezi zrozením a znalostí sebe sama, jestliže přešetříte vjem „já jsem"?
Tazatel: Ne.
Maharadž: Když je odmítnut koncept zrození, je tím i vyvrácen velký a vznešený význam duchovnosti a význam tohoto světa, prostě všechno. Co je to za činnost, která vychází z této podstaty bytí?

17. listopadu 1979

Tazatel: Bylo mi řečeno, že jsem projeveným, imanentním Duchem. Jak je to možné, že jsem se nechal zaplést do tohoto těla?

Maharadž: Co je tím druhým já, které se stále ztotožňuje s tělem, když sám víte, že ve skutečnosti jste imanentním Duchem? Je to nějaká druhá věc? Tělo, imanentní Duch a vy. Není to nic jiného než dynamický, imanentní Duch. Projev tohoto Ducha se uskutečňuje ve formě guny „já jsem", která chápe sama sebe jako „já jsem". Tato guna se potom sama angažuje v činnostech ve světě prostřednictvím tří gun. Taková je kvalita.

Tazatel: Kdo jsem já?

Maharadž: Dejte si sám sobě jakékoliv jméno či název, jaký chcete! Můžete to pojmenovat Brahman, Íšvara nebo cokoliv, co se vám líbí. Jména jsou nutná pouze k provádění vašich světských aktivit nebo pro komunikaci.

Pokud připustíte obvinění z toho, že jste narozen, zákonitě se stáváte ztělesněnou osobností a svět se pro vás stává něčím skutečným a správným, a tím i tento projevený Brahman je správný. Pokud ovšem začnete prošetřovat své vlastní Já, přijdete k závěru, že toto není zrození skutečné, je neskutečné.

Takže pokud zjistíte, že toto zrození není skutečné, potom ani tato podstata bytí nemůže být skutečná, protože se objevila (pozn. č. př.: ...a tudíž zmizí). Podstata bytí značí také tento projevený svět, a tudíž projevený svět není skutečný. Proto prozkoumejte Já.

Shoduje se v současné době tato úroveň právě zjeveného poznání s vaší úrovní pochopení? U vás!

Tazatel: Ano.

Maharadž: Bylo mi řečeno, že jsem se narodil, ale nezakusil jsem přímo to, že bych byl někdy narozen. Je to nepřímé poznání. Tato podstata bytí se objevila nevědomě a náhle jsem poznal, že „já jsem", a tudíž lze toto poznání považovat za přímé. Myslíte si, že objevíte nějaké spojení mezi zrozením a znalostí sebe sama, jestliže přešetříte vjem „já jsem"?

Tazatel: Ne.

Maharadž: Když je odmítnut koncept zrození, je tím i vyvrácen velký a vznešený význam duchovnosti a význam tohoto světa, prostě všechno. Co je to za činnost, která vychází z této podstaty bytí?

Tazatel: Nazvěte to, jak chcete.

Maharadž: Budete muset meditovat a kontemplovat o tomto výjimečném bodě. To, co tu říkám, nemůžete zlikvidovat pouze svými slovy. Musíte to hluboce zvážit a meditovat o tom.

Tazatel: Jsem v konci.

Maharadž: Souhlasím a jsem plně přesvědčen o tom, že jste zručný řečník. Lidé následují určité disciplíny s velkým nasazením, ale nesnaží se přitom prošetřit základní příčinu všeho. Kdyby se ovšem setkali tváří v tvář s tímto kořenem, byli by okamžitě uvedeni do ticha.

Neříkám vám to proto, abych vás ponížil, ale jsem vámi zaujat proto, že si myslím, že byste měl dostat toto skutečné poznání. Mám k vám skutečně velký respekt.

Tazatel: Přišel jsem si pro to, co již mám.

Maharadž: Musím vám ale přesto říci, že jste plně nepochopil svůj přítomný okamžik, svoji podstatu bytí. Jestliže byste tomu opravdu porozuměl, bylo by vše hozeno přes „palubu".

Tazatel: Nepřu se. Nehledám souhlas, protože jsem nepronesl žádné prohlášení.

Maharadž: Mám takovou nepatrnou domněnku, že jste sem zpět přišel proto, že tady hledáte můj souhlas pro svá dosažení a výsledky.

Tazatel: Dobře, pokud si to myslíte, máte pravdu.

Maharadž: Vjem „já jsem" je kvalitou, atributem označujícím podstatu bytí, ale Já nemá žádnou kvalitu a charakteristiku. K tomuto Nejzazšímu Absolutnímu Já není zapotřebí mít jakékoliv světské poznání. Slova k tomu nepotřebujete. Ovšem k udržení této podstaty bytí jsou tato slova a světské poznání nutnou podmínkou.

Tazatel: Ano, vím to. Nejprve jsem chtěl poznání, a potom jsem přišel na to, že jsem jím už byl.

Maharadž: Podstata bytí se zjevila a od té doby se v ní odehrává veškerá tato hra. Tato hra je také neskutečná, ale kdyby se mě někdo zeptal, jak se ta hra jmenuje, nazval bych to všechno hrou Brahman. Díky objevení se podstaty bytí se začala dít tato hra.

Vše se sloučí s hrou tohoto Brahman. Jaká je příčina vzniku milionů hvězd, měsíce a slunce? Veškerá špína a odpad, které leží nashromážděny na povrchu země, se přemění v plyn, a z tohoto plynu se zjevuje záře. Plyn je zformován z potravy, kterou konzumujete, a když je tento plyn rozžehnut, je tím pochodeň poznání „já jsem" vyživována. Není to právě plyn, který nakonec vyjde z vody a vzduchu? Není ten, kdo právě hovoří, produktem plynného uskupení, které vzešlo z potravy a vody?

Plamen znalosti sebe je udržován plynným uskupením, které vzejde z potravy. Tuto znalost sebe lze přirovnat k něčemu, co se podobá sladké chuti bez použití smyslového orgánu, jazyka. Je to to nejjemnější. Je to jemnější než prostor.

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek