Zpívání bhadžanů v Praze v Divoké Šárce - od května 2019 do září 2019

  • v červnu, červenci a srpnu 2 x měsičně v pondělí od 18,30 - 21h.
    Někdy zde bude i po zpívání posezení u ohně.

Od 3. června do srpna v pondělí od 18,30 - 21,00
Adresa: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu. 
Sraz:  v 18:15 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      

26.8. 

     
    9.9.  
     
23.9.      
       
       
       
       

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

22. října 1979 – Všechno je hra vědomí (z knihy Semena vědomí)

26. 2. 2019 - Gábina, Aleš, Jirka

maharaj_nirupana_17.jpgMaharadž: Toto „jáství" nevyhasne v jedinci okamžitě. Přebývá po nějakou dobu ve formě jemného těla. Fyzický tvar je pryč, ale touhy, které jsou obsaženy v jemném těle, nejsou rozpuštěny. Vědomí vytrvá tak dlouho, jak přetrvá ta poslední částečka potravinové esence. Krišna řekl: „Položil jsem tyto všechny možné bytosti na vrchol soustrojí iluze. Ony chodí mechanicky stále dokola." Mechanickou motivující silou k pohybu všech těchto bytostí je mája, vjem „já jsem", pocit „já miluji".
Přirozeností této lásky je chtivost, velká lačnost a silná touha být. Jak vášnivě jsme zamilováni do života. Prapůvodní kvalitou máji, iluze, je pocit „Miluji život, chci být".
Je to ten největší zázrak, že tento princip na sebe vzal tento tvar, ale vy se z toho těšíte, pohlížíte na to jako na své „já" a omezujete to k tělu. Nyní musíme přijít na to, kdo je tím principem, který na sebe vzal tuto formu.

22. října 1979

Maharadž: Kdo vytvořil všechny ty skvělé mechanické a technické vynálezy tohoto dnešního světa? Dítě má uvnitř ve svém srdci obsažen potenciál veškerého tohoto poznání a jakýkoliv hmotný předmět, který si chtělo vytvořit, mu byl opatřen těmito pěti elementy. V dnešním světě vidíte, co z tohoto potenciálu člověk udělal. Tato nevědomost, která vzešla z matčina lůna, dává příležitost ke zrození obrovského poznání.

Kde viděl Ardžuna tuto velkou univerzální formu, kterou mu Krišna ukázal? Viděl ji v tomto atomickém vědomí ve svém srdci. Ať jednal jako Krišna nebo Ardžuna kdokoliv, jste to vy.

Tazatel: To se mi líbí.

Maharadž: Jste připraven plně přijmout toto prohlášení?

Tazatel: Ano.

Maharadž: Není tu žádný oddělený Bůh, který by nás usmiřoval a prováděl věci podle našeho přání a vůle. Aniž byste pro to něco udělali, dostalo se vám poznání „já jsem". Vy jako Íšvara (pozn. č. př.: stav Íšvara označuje postoj „Já jsem Bůh neboli Univerzální Bytí") jste nesmírnou odvahou, heroismem a přesvědčením toho, že jste. Dávám vám tu instrukce, které se vztahují k bezpočátečnímu bytí, ale vy i přesto preferujete být v této opičí formě. Nejste připraven opustit tuto formu.

Co je vaším cílem? Co je vaším smyslem života? Vaším smyslem je uchování si své individuality, své osobnosti a uspokojení veškerých svých potřeb.

Tato paní sem přišla proto, aby ona a celá její rodina byla zdravá, a to je její celý cíl, nikoli Sebepoznání. Rodina dosáhne tohoto nepatrného výsledku, nicméně toho nejdůležitějšího výsledku, realizace Absolutna, nikdo z nich nedosáhne.

V tomto světě nejsou žádné bytosti, které by byli zrozeny, nebo které by žily, či umřely. Nic takového tu není. Všechno to je jen hra vědomí.

Tazatel: Co se stane po smrti těm lidem, kteří věří v Boha?

Maharadž: Mají pokojnou smrt. Vidí přicházet Boha a potom prostě zmizí.

Tazatel: Co si myslíte o představách nebe a pekla?

Maharadž: Jakákoliv představa, kterou člověk má, se stane.

Tazatel: Jak by potom ale mohly přežít tyto představy bez podpory vyživovaného těla?

Maharadž: Toto „jáství" nevyhasne v jedinci okamžitě. Přebývá po nějakou dobu ve formě jemného těla. Fyzický tvar je pryč, ale touhy, které jsou obsaženy v jemném těle, nejsou rozpuštěny. Vědomí vytrvá tak dlouho, jak přetrvá ta poslední částečka potravinové esence. Krišna řekl: „Položil jsem tyto všechny možné bytosti na vrchol soustrojí iluze. Ony chodí mechanicky stále dokola." Mechanickou motivující silou k pohybu všech těchto bytostí je mája, vjem „já jsem", pocit „já miluji".

Přirozeností této lásky je chtivost, velká lačnost a silná touha být. Jak vášnivě jsme zamilováni do života. Prapůvodní kvalitou máji, iluze, je pocit „Miluji život, chci být".

Je to ten největší zázrak, že tento princip na sebe vzal tento tvar, ale vy se z toho těšíte, pohlížíte na to jako na své „já" a omezujete to k tělu. Nyní musíme přijít na to, kdo je tím principem, který na sebe vzal tuto formu.

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek