Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od lenda 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      
3.3. Studio Soham
 Prostřední 711, Michle, 141 00 Praha 4
     

17.3. Klub MalýVelký strom

     

 31.3. Klub MalýVelký strom

14.4. Klub MalýVelký strom 

     

28.4. Klub MalýVelký strom

12.5. Klub MalýVelký strom

     
     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

6. října 1979 – Vše se děje spontánně (z knihy Semena vědomí)

22. 1. 2019 - Gábina, Aleš, Jirka

maharaj_nirupana_12s.jpgMaharadž: Směřujte svoje dotazování k otázce „Kdo jsem já?" a „Co jsem já?"
Jeden muž měl ve zvyku pít čaj každý den ráno v pět hodin. Avšak princip opustil tělo ve tři hodiny ráno. Bude toto mrtvé tělo požadovat čaj v pět hodin ráno? Místo toho, abyste prošetřil oblasti, o kterých byste měl meditovat a které byste měl znát a pochopit, chcete znát vše o jiných oblastech, které jsou jen fantazie ke krácení volného času.

6. října 1979 

Tazatel: Jak víte, který film je první?

Maharadž: První film je tu tehdy, když se ve vás objeví tato znalost „já jsem". V tomto poznání „já jsem" je vše obsaženo.

Tazatel: Ale já měl na mysli, že se člověk narodí a potom umře. Chci vědět, zdali o tom máme nějakou paměť?

Maharadž: Myslíte si na základě svých vlastních zkušeností a poznatků, že tato znalost „já jsem", která se ve vás objevila, je první znalostí nebo některou jinou v číselné řadě?

Tazatel: Pro mě je první.

Maharadž: To je vše, co byste měl považovat za samozřejmost. Prostě odhoďte všechno, co jste si někde vyslechl nebo přečetl. Mluvte pouze ze svých vlastních zkušeností.

Jednou zde byl člověk, který mi řekl, že mě znal ve svém jedenáctém zrození před současným životem. Řekl jsem mu: „To je váš koncept. Já vás neznám." Nevěřím ničemu, dokud si to sám neprožiju.

Tazatel: Ve světě je mnoho násilí. Je tu mnoho válek a všech možných hororů. Toužíme od toho být odděleni a ve stejnou dobu jsme s tím sjednoceni.

Maharadž: Nikdo nebyl schopen změnit tuto máju. Pouze to pozorujte bez toho, abyste to přijal či odmítal. Řešení tu může být jen tehdy, když spočíváte ve svém Já. Přešetřete, jak se událo to, že jste tady.

Tazatel: Jsem tu proto, že jsem byl stvořen svými rodiči.

Maharadž: Jste tu pouze od toho momentu, kdy tento film začal znát sebe sama, vjem „já jsem". Potom jste poznal všechno ostatní. Znal jste něco předtím?

Tazatel: Nebylo tu nic.

Maharadž: Přesně tak. To musíte pochopit. Směřujte svoje dotazování k otázce „Kdo jsem já?" a „Co jsem já?"

Jeden muž měl ve zvyku pít čaj každý den ráno v pět hodin. Avšak princip opustil tělo ve tři hodiny ráno. Bude toto mrtvé tělo požadovat čaj v pět hodin ráno? Místo toho, abyste prošetřil záležitosti, o kterých byste měl meditovat a které byste měl znát a pochopit, chcete znát vše o jiných věcech, které jsou jen fantazie ke krácení volného času.

Tazatel: Neměli bychom se změnit, abychom nabyli tohoto poznání?

Maharadž: Vy nejste tím, kdo se mění. To, co se mění, je vaše mysl, váš intelekt a vaše tělo. Když sem přijdete a zaposloucháte se do hovorů, budete inspirován k tomu, abyste přemýšlel uvnitř sebe sama. Potom se vaše přirozenost změní. Poslouchání je tím nejdůležitějším a vyslechnutím si těchto slov dojde k postupné přeměně mysli.

Toto poznání „já jsem" je zrozeno z lásky, ale iluze převzala takovou moc, že láska k „Já" se přesunula do pozadí. Zůstat s tímto poznáním se stalo stále více obtížnější. Bez projevu byla tato láska úplná.

Tazatel: Je vjem „já jsem" totožný s vědomím?

Maharadž: Ano, ale toto „jáství" tu bude přítomné pouze tak dlouho, dokud vystačí pohonná látka.

Tazatel: Touto pohonnou látkou nakonec musí být láska.

Maharadž: Ano. Tato láska je všeprostupující. Tyto květiny zde jsou výrazem mé lásky. Květiny, které kvetou, nejsou individuálním výrazem lásky, ale univerzálním vyjádřením lásky.

Tazatel: Jak začal pohyb?

Maharadž: Není tu žádný smysl, žádný účel, žádná příčina. Vše se děje spontánně.

Tazatel: Existuje tu mája již od prvního pohybu, nebo až od momentu, kdy byla vytvořena forma?

Maharadž: Všechno je obsaženo ve vědomí. Je tam obsažena celá „show".

Tazatel: Je tam dokonce i zjevení samotné iluze?

Maharadž: Ano, všechno je iluze. Vaše přesvědčení, že jste zrozen, je iluzí.

Tazatel: Kdo je obětí iluze a kdo z ní bude vysvobozen?

Maharadž: Poznání, že jste, je obětí a toto poznání bude osvobozeno. Farmář zasadí semena a sklidí úrodu. On to vytváří a také to zkonzumuje. Iluze neboli mája nebo brahma jsou všechno jen vaše pojmy. Kdo je osvobozen a kdo je spoután? Pouze vy.

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek