Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od ledna 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
  • Praha

Sraz:  v 18:00h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      

9.5. Praha

 

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468, Fero 774130579

Další informace o bhadžanechNová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.


obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

5. října 1979 – Absolutno je stálé, kdežto iluze je nestálá (z knihy Semena vědomí)

15. 1. 2019 - Gábina, Aleš, Jirka

nisargadatta_nirupana2s.jpgMaharadž: Absolutno existuje stále. Nemá smysl přemýšlet o čase, pokud mluvíme o soužití Absolutna a máji (iluze). Absolutno není časově omezené. Za touto iluzí není nic takového jako čas. Nemůžete přemýšlet, zdali bylo Absolutno někdy bez iluze, protože zde čas již vůbec neexistuje. Není možné, aby se ani na jednu stotisícinu vteřiny mohla zrodit tato iluze, zatímco vědci mluví a považují tento svět za skutečný a myslí si, že je takový již po dobu miliónů let.
Tazatel: Když mluvím o Absolutnu a přirovnávám ho k oceánu, vlny nejsou oceánem, ale jsou stále zde. To je příčinou toho, že jsem položil otázku.
Maharadž: Vy tu nejste proto, abyste studoval objektivitu, oceán a toto tělo, iluzi. Musíte to pochopit pro sebe sama. Kde budou vlny ve chvíli, když se potopíte hluboko do moře? Budou vás potom ještě zajímat? Když ale vyplujete opět na povrch, vlny se opět objeví.
Když nemáte žádný pocit štěstí nebo zoufalství a odloučíte se od vjemu „jáství", jste ve stavu nirguna. Proto ustupte zpět ještě před myšlenky.

5. října 1979

Tazatel: Závisí kvalita vašeho vztahu s druhou osobou pouze na vás nebo na obou?

Maharadž: Závisí na obou. To, co ve vás vyvolává pocit dvou osob, je nesporně způsobené vaší totožností s tělem.

Tazatel: Mají květiny vztahy?

Maharadž: Také v sobě mají esenci pěti elementů a toto poznání podstaty bytí je esencí pěti elementů. Jestliže je zalijete, jsou radostné a rostou, ale jestliže je nezalijete, jsou nespokojené a hněvají se. My na rozdíl od nich můžeme mluvit, zatímco jim ta síla řeči chybí.

Tazatel: Rád bych poznal význam řeči. Proč my můžeme mluvit, a rostliny nemohou?

Maharadž: Dokonce ani nebudete vědět, zdali si nepředávají vzkazy mezi sebou.

Tazatel: Jaký význam má potom naše řeč?

Maharadž: Naše slova vytvářejí chaos a jakýkoliv význam, který lze vyjádřit slovy, je jen dočasný. Slova nemají žádný trvalý význam.

Tazatel: Malé děti nemluví.

Maharadž: To je také důvod, proč je jejich chování lepší než vaše.

Tazatel: S malými dětmi udržujeme zcela odlišné vztahy než s dospělými lidmi.

Maharadž: Protože děti jsou tak nevinné a bezelstné. Můžete vzít jakékoliv novorozeně a laskat ho.

Tazatel: Je škoda, že se děti nejprve musí naučit mluvit a později se učí nemluvit.

Maharadž: Děti se učí mluvit pro své blaho. Formujete dítě jako něco, co se tvaruje ze zlata. Někdy má práce vynaložená k vytvarování kousku zlata větší hodnotu než samotná hodnota konečného produktu.

Tazatel: Rád bych se dozvěděl něco o umělcích. Jak to, že některá osoba vytváří umělecká díla a jiná ne?

Maharadž: Je to kvalita tohoto velkého poznání „já jsem", která tvoří.

Tazatel: Může být člověk umělcem i tehdy, když není osvobozen od konceptu těla a mysli?

Maharadž: To, že jsme v těle, je umělci ku prospěchu. Tělo je podporou této podstaty bytí. V okamžiku, kdy byla zasazena tato podstata bytí, nastalo formování těla. Svět je vytvořen právě pro to. V mateřském lůnu si tato znalost „já jsem" není vědoma své existence, takže poznání „já jsem" tu není přítomné, ale tento princip tu je již skrytě umístěn. Všechny věci se dějí nevědomě. Pochopit to je velice obtížné, neboť to je za naší pochopitelností.

Tazatel: Stane se tedy člověk ničím?

Maharadž: Ve vaší prázdnotě jste dokonalým, jste úplným, kdežto ve své znalosti jste nedokonalým.

Tazatel: Takže by se člověk měl potom vzdát své sebedůležitosti?

Maharadž: Pochopte prostě jen, že tu není vůbec žádná sebedůležitost (pozn. č. př.: ego). Realizujte tu skutečnost, že jste vůbec nic nikdy nevytvořil.

Když se ztotožníte s tělem a myslí, stanete se oddělen od každého, a tudíž nejednotný. Když jste v projevené podstatě bytí, ve vjemu „jáství", jste vším. Pro snadnější pochopení jsou zde různé koncepty jako např. prakrti a puruša aj., ale ve skutečnosti tu není nic. I takovéto koncepty vytvářejí past. První pastí je láska být, existovat.

Tazatel: Je věčnost Absolutna také věčností relativna?

Maharadž: Absolutno je stálé, kdežto iluze je nestálá.

Tazatel: Bylo Absolutno vždy čisté a bez iluze nestálých změn?

Maharadž: Absolutno existuje stále. Nemá smysl přemýšlet o čase, pokud mluvíme o soužití Absolutna a máji (iluze). Absolutno není časově omezené. Za touto iluzí není nic takového jako čas. Nemůžete přemýšlet, zdali bylo Absolutno někdy bez iluze, protože zde čas již vůbec neexistuje. Není možné, aby se ani na jednu stotisícinu vteřiny mohla zrodit tato iluze, zatímco vědci mluví a považují tento svět za skutečný a myslí si, že je takový již po dobu miliónů let.

Tazatel: Když mluvím o Absolutnu a přirovnávám ho k oceánu, vlny nejsou oceánem, ale jsou stále zde. To je příčinou toho, že jsem položil otázku.

Maharadž: Vy tu nejste proto, abyste studoval objektivitu, oceán a toto tělo, iluzi. Musíte to pochopit pro sebe sama. Kde budou vlny ve chvíli, když se potopíte hluboko do moře? Budou vás potom ještě zajímat? Když ale vyplujete opět na povrch, vlny se opět objeví.

Když nemáte žádný pocit štěstí nebo zoufalství a odloučíte se od vjemu „jáství", jste ve stavu nirguna. Proto ustupte zpět ještě před myšlenky.

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek