Zpívání bhadžanů v Praze v Divoké Šárce - od května 2019 do září 2019

  • v červnu, červenci a srpnu 2 x měsičně v pondělí od 18,30 - 21h.
    Někdy zde bude i po zpívání posezení u ohně.

Od 3. června do srpna v pondělí od 18,30 - 21,00
Adresa: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu. 
Sraz:  v 18:15 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.,18.,19.5       
3.6.       
17.6.       
1.7.       
15.7.      
29. 7.       
12.8.      
 26.8.      
9.9.      

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

21. září 1979 – Toto „já jsem" je v zajetí kvůli konceptům (z knihy Semena vědomí)

20. 11. 2018 - Gábina, Aleš, Jirka

maharaj_audio_6.jpgTazatel: Světec je tím, kdo může objasnit všechny otázky, a to ať se to týká absolutních či relativních záležitostí. Proto jsou otázky kladeny světcům.
Maharadž: Máte pocit, že otázky, které kladete, vyřeší vaše problémy? Pokládáte otázky z jejich samotného obsahu a zaujímáte postoj svého Já v době, když se ptáte?
Tazatel: Jsem nyní uveden do rozpaků, neboť nevím, jak udržím odpovídající chování poté, kdy opustím Maharadže. Zatěžuji se tím, že nevím, jak se bude moje mysl starat sama o sebe při podpoře těla a jeho aktivit.
Maharadž: Když se stane vaše mysl absolutně očištěnou, bude se starat úplně o všechno.

21. září 1979

Tazatel: Je-li celý projev považován za iluzi, jak se liší od myšlenky?

Maharadž: Tato odlišnost je vytvořena pouze pro světskou činnost. Jinak je to vše stejné.

Tazatel: Když někdo řekne, že je osvobozen od myšlenky, osvobodí se možná od intelektuální meditace, ale pokud jsou jeho oči otevřené, iluze přetrvává. Jedná se o osvobození se od myšlenky?

Maharadž: Vyjměte slovo iluze a nahraďte to slovem brahma. To, co můžete změnit, jsou pouze slova, ale nic jiného.

Jdete navštívit Džňánina a chcete získat poznání. Ale čeho poznání hledáte a kdo je tím, kdo poznání hledá? Poznání, které hledáte, se týká máji neboli iluze, ale vy nebudete dávat potřebnou pozornost tomu, kdo chce získat poznání.

Tazatel: Světec je tím, kdo může objasnit všechny otázky, a to ať se to týká absolutních či relativních záležitostí. Proto jsou otázky kladeny světcům.

Maharadž: Máte pocit, že otázky, které kladete, vyřeší vaše problémy? Pokládáte otázky z jejich samotného obsahu a zaujímáte postoj svého Já v době, když se ptáte?

Tazatel: Jsem nyní uveden do rozpaků, neboť nevím, jak udržím odpovídající chování poté, kdy opustím Maharadže. Zatěžuji se tím, že nevím, jak se bude moje mysl starat sama o sebe při podpoře těla a jeho aktivit.

Maharadž: Když se stane vaše mysl absolutně očištěnou, bude se starat úplně o všechno.

Tazatel: Chápu, ale je tu doba čekání, než se tato očista zcela provede, a to mě zneklidňuje.

Maharadž: Dokud tu je životní dech, který proudí, bude proudit i mysl.

Tazatel: Zdá se mi, jako bych se na cestě dostával k momentu rozdvojení, a proto jsem zneklidněn…

Maharadž: Pouze vám tu říkám, že toto tělo, životní dech a vědomí jsou jedno a vy jste za tím vším. Vaše mysl sama rozhodne, jak byste se měl chovat, když se vrátíte zpět domů. Dovolte, ať tělo a mysl pracují podle svých vlastních tendencí a podmínek, ale zároveň vězte, že vy tím vším nejste.

Tazatel: Byl jsem na rozpacích, zdali bych měl objevit tropický ostrov někde kolem a tam se usadit pod strom a toto všechno tam v klidu vstřebávat, nebo jít zpět do společnosti a pokračovat v tom, co jsem dělal předtím.

Maharadž: Chystáte se očistit své tělo nebo svůj životní dech?

Tazatel: Správně.

Maharadž: Jestliže si myslíte, že je tento rozhovor hloupý, zahoďte to a dělejte si to, co uznáte za vhodné. Netrvám na tom, abyste poslouchal a řídil se těmito mými slovy.

Tazatel: Pochopil jsem to, co tu Maharadž řekl a co již opakoval několika různými způsoby. Chápu to!

Maharadž: Co jiného tu je kromě tohoto dotyku vjemu „já jsem"? Proč se staráte o odhalení máji, brahma a všeho ostatního? Pochopte, co je tento princip „já jsem", a jste ukončen. Toto „já jsem" je v zajetí kvůli konceptům.

Tazatel: Měl bych se při návratu do relativního stavu vracet opět k činnostem, ve kterých jsem byl angažován před tím, než jsem přišel sem?

Maharadž: Vztahuje se tato osoba, která tu přede mnou sedí, k tělu, životnímu dechu nebo vjemu „já jsem"?

Tazatel: K tělu.

Maharadž: Jak se vy, jako pozorovatel těchto tří entit, můžete znepokojovat a strachovat? Můžou provádět činnost po dobu tisíce let, tak proč a jakým způsobem se znepokojujete? Otázka vznikla proto, že se ztotožňujete s tělem, které se rozpadne a rozloží v době, kdy jej opustí životní dech. Ztotožňujete se s tělem a milujete ho.

Tazatel: Ano.

Maharadž: Když se toto tělo bude rozkládat, vaše nejbližší příbuzenstvo, včetně vaší ženy a syna, se k němu již nepřiblíží.

Tazatel: To je docela možné.

Maharadž: Pokračujte ve své práci, jestliže jste to pochopil, a nedělejte si starosti.

Říká se, že když chtěl Ráma přejít moře z Indie na Šrí Lanku, pomáhaly mu v tom usilovně opice. Proto je na oplátku všechny nebesky požehnal. Tyto opice se nyní zrodily v západních zemích, aby si užívaly tamního stylu života. Radují se z hmotných statků a nebeských radostí, které jim Ráma udělil. Rišiové, kteří prováděli mnoho pokání v úmyslu dosažení nebeského ráje, se také rodí v západních zemích, kde se také radují ze života. Nyní toho ovšem mají tak akorát dost, a tak se začali vracet sem, aby opětovně vyhledali Rámu.

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek