Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od lenda 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      
3.3. Studio Soham
 Prostřední 711, Michle, 141 00 Praha 4
     

17.3. Klub MalýVelký strom

     

 31.3. Klub MalýVelký strom

14.4. Klub MalýVelký strom 

     

28.4. Klub MalýVelký strom

12.5. Klub MalýVelký strom

     
     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha V. - O zániku - V.041

14. 11. 2018 - Lenka

Myšlenky na znechucení světem či vzdání se světa napadají jen nevědomce. Jen nevědomá bytost si může myslet, že utrpení je tu tehdy, když tu je tělo, a je-li tělo odloženo, utrpení zmizí. „To je radost“, „to je bolest“, „to je“, „to není“ – tak se točí mysl nevědomce, nikoli mudrce. Představa „já a ten druhý“ existují jen v mysli toho, kdo nechal moudrost daleko za sebou. „To je třeba získat“, „toho je třeba se vzdát“ – takové myšlenky vznikají pouze v nevědomé mysli. Je-li Tebou všechno prostoupeno, kde je „ten druhý“ či „to druhé“, co má být získáno nebo odmítnuto? Celý svět je prostoupen Vědomím, není tu, co získat, ani co odmítnout.

V.41

PRAHLÁDA řekl:

Pane, byl jsem přemožen únavou a jen na krátkou chvíli jsem spočinul. Díky tvé milosti jsem dosáhl poznání, že není rozdíl mezi rozjímáním a nerozjímáním. Dlouhou dobu jsem Tě vídal uvnitř sebe a nyní Tě vidím před sebou. Zažil jsem v sobě zkušenost neomezeného Vědomí, kde není zármutek, iluze, snaha o nezaujatost, touha vzdát se těla ani strach z projeveného světa. Je-li poznána jediná Skutečnost, kde je pak utrpení a zánik, strach či jeho nepřítomnost? Co znamená tělo a co projevený svět? A takový stav Vědomí ve mně spontánně vznikl a já se v něm nacházel.

Myšlenky na znechucení světem či vzdání se světa napadají jen nevědomce. Jen nevědomá bytost si může myslet, že utrpení je tu tehdy, když tu je tělo, a je-li tělo odloženo, utrpení zmizí. „To je radost“, „to je bolest“, „to je“, „to není“ – tak se točí mysl nevědomce, nikoli mudrce. Představa „já a ten druhý“ existují jen v mysli toho, kdo nechal moudrost daleko za sebou. „To je třeba získat“, „toho je třeba se vzdát“ – takové myšlenky vznikají pouze v nevědomé mysli. Je-li Tebou všechno prostoupeno, kde je „ten druhý“ či „to druhé“, co má být získáno nebo odmítnuto? Celý svět je prostoupen Vědomím, není tu, co získat, ani co odmítnout.

Tázal jsem se na sebe v sobě samém a spočinul na chvíli bez představ bytí a nebytí, přijímání a odmítání. Nyní jsem dosáhl Sebepoznání a udělám, co si přeješ. Přijmi prosím vyjádření mé hluboké úcty.

Prahláda vykonal slavnostní obřad, a když ho dokončil, Višnu k němu promluvil.

VIŠNU řekl:

Prahládo, jmenuji tě nyní králem podsvětí a bohové i mudrci nechť pějí ku tvé chvále. Buď vládcem podsvětí tak dlouho, dokud budou na nebi zářit Slunce a Měsíc. Ochraňuj tuto říši, aniž bys podlehl touze, strachu či nenávisti, a pohlížej na vše nezaujatě. Užívej si královských potěšení, nechť tě provází úspěch. Počínej si však tak, aby se bohové na nebi ani lidé na zemi nemuseli znepokojovat. Jednej vhodným způsobem, aniž by ses nechal ovládnout myšlenkami či záměry. Pak nebudeš svými činy spoután. Ó Prahládo, všechno již znáš, co dalšího bys potřeboval vědět? Od této chvíle budou bohové i démoni žít v přátelství a bohyně a démonky v harmonii. Ó králi, zdržuj se nevědomosti a žij osvícený život, přičemž vládni tomuto světu po dlouhý čas, který ho ještě čeká.


Překlad Lenka Vinklerová

další části knihy