Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.4. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

18. září 1979 – Absolutno nemá žádné spojení s tímto oceánem vědomého principu, ale bez Absolutna tento princip nemůže existovat – (z knihy Semena vědomí)

30. 10. 2018 - Gábina, Aleš, Jirka

/nisargadatta_nirupana2s.jpgMaharadž: Tato podstata bytí ve vás vyvstala bez vašeho poznání, ovšem vy ji užíváte podle svého vlastního přání. Chci tuto individualitu odsoudit k smrti. Je to spravedlivé, že pronáším tento rozsudek? Takže přemýšlejte velice obezřetně. Tato individualita musí zmizet. Parabrahman je nejčistší spravedlnost a Pravda.
Nemluvíme tu dnes v důsledku naší vlastní vůle. Myslíme si, že máme volbu, ale nemáme.
Můžete dosáhnout samádhi na den či na měsíc, ale když se vrátíte do normálu, seznáte, že vědomí není rozdílné. Myslíte si, že jste dosáhl samádhi, ale to, co si to myslí, je již tady, a nepřišlo sem díky vašemu výběru a volbě.

18. září 1979

Tazatel: V praxi zjišťuji, že tu je jemný rozdíl v prožívání vědomí "já jsem". Mohu meditovat/kontemplovat (na) "já jsem", ale není zde pocit, že "já jsem". Toto "já jsem" se zdá být vně vůči něčemu.

Maharadž: Když cítíte, že jste oddělený od tohoto pocitu "já jsem", není zde něco nebo někdo, kdo ví, že tu je rozdíl?

Tazatel: Ne, je to jen vnímání.

Maharadž: Zjistěte, zdali jste oddělen nevědomky.

Tazatel: Vyciťuje se to jako pozorování.

Maharadž: Jsme tu my všichni proto, že jsme si sami zvolili se narodit, nebo se v nás tato znalost sebe objevila nevědomky?

Tazatel: Nevědomky.

Maharadž: Tato podstata bytí ve vás vyvstala bez vašeho poznání, ovšem vy ji užíváte podle svého vlastního přání. Chci tuto individualitu odsoudit k smrti. Je to spravedlivé, že pronáším tento rozsudek? Takže přemýšlejte velice obezřetně. Tato individualita musí zmizet. Parabrahman je nejčistší spravedlnost a Pravda.

Nemluvíme tu dnes v důsledku naší vlastní vůle. Myslíme si, že máme volbu, ale nemáme.

Můžete dosáhnout samádhi na den či na měsíc, ale když se vrátíte do normálu, seznáte, že vědomí není rozdílné. Myslíte si, že jste dosáhl samádhi, ale to, co si to myslí, je již tady, a nepřišlo sem díky vašemu výběru a volbě.

Tazatel: Je možné během přebývání v "jáství" ztratit tělesné vědomí podobně jako tomu je v samádhí?

Maharadž: V průběhu samádhi je tato znalost „já jsem" držena v latentním stavu.

Tazatel: Nic ale nezmizí, nic není ztraceno, že?

Maharadž: Ne, nic není ztraceno.

Tazatel: Je tato vůle, toto chtění, stejnou věcí jako vjem „já jsem"?

Maharadž: Je to „jáství". Objeví se spontánně (nevědomky), a potom je uvedeno k používání vědomě (z vůle).

Vědomí se děje principu, který tu je před vědomím, tedy Absolutnu, ale Absolutno pozoruje pomocí vědomí. Ve snu tu není přítomné žádné fyzické „já", ale přesto vidíte. Podkladem všeho je toto Uvědomění.

Tazatel: Absolutno se objevuje a mizí spontánně?

Maharadž: Ten stav před vědomím tu je stále. Toto spontánní zjevování a mizení je kvalitou vědomí.

Guru vysvětluje učení podle úrovně tazatele. Normálně řekne nevědomé osobě, že při rozpadu neboli smrti, se vše rozplyne ve vědomí. Nemluví o principu, který tu je před vědomím, protože ne všichni by to pochopili.

Tazatel: Bude mít džňánin další úsvit (život) poté, kdy zapadlo slunce? Může ovlivnit další vědomí?

Maharadž: Pro princip džňánina neexistuje žádné vyvstání nebo zapadání. Nemůžete podmínit džňánina svými slovy. On je Absolutno.

Tazatel: Může zde být uvědomění bez vědomí?

Maharadž: Absolutno, Uvědomění, je podpůrný princip pro vědomí.

Tazatel: Ale uvědomění čeho? Může tu být uvědomění bez objektu?

Maharadž: V Parabrahman není kvalita znalosti sebe přítomna a tento Nejvyšší stav nemá ani žádnou okrasu či dekoraci jako projevené vědomí. Parabrahman neví, že je, a ani nemá tento projev. Toto Absolutno je nedotčeno, i přestože dojde k rozpadu vesmírů a kosmů. Ono existuje. Tento princip nyní hovoří pomocí vědomí. Tento projev neustále probíhá v oblasti vědomí.

Tazatel: Dříve jsem žil na ostrově a tam jsem často pozoroval oceán. Vlny se neustále objevovaly a mizely a já pochopil, že tento pohyb je představa. Poznal jsem, že tu není žádný rozdíl mezi touto hrou vln a vším, co jsem ve světě viděl. Poznal jsem, že moje individualita byla pouze jedním chvilkovým zábleskem; ale moje realizace zůstává pouze ve formě popisu zážitku.

Maharadž: Absolutno je za/před vědomím, které je projevené. Toto projevené vědomí je hra této dynamické životní síly, tohoto oceánu poznání.

Tazatel: Je tento princip nepřítomen, když se vlny utiší a jsou klidné?

Maharadž: Absolutno nemá žádné spojení s tímto oceánem vědomého principu, ale bez Absolutna tento princip nemůže existovat. Absolutno je podkladem/podporou tohoto principu.

 

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek