Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 5.3. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

22. srpna 1979 – Vy nejste tělo, nemáte žádnou osobnost, jste univerzálním životem (z knihy Semena vědomí)

3. 7. 2018 - Jirka

maharaj_audio_6.jpgTazatel: Jak se na nás Maharadž dívá?
Maharadž: Jsem znalec univerzálního života a dívám se na vás stejně jako na sebe, ale vím, že vy nevíte, co ve skutečnosti jste. Chápu, z jaké základny hovoříte, a vím také, jaká je vaše přirozenost.

22. srpna 1979 – Vy nejste tělo, nemáte žádnou osobnost, jste univerzálním životem

Tazatel: Vypozoroval jsem u sebe, že dokud nemám uvnitř sebe nějaký střed, nemohu sebe sama řídit. V okamžiku, kdy se usadím v tomto středu, se bohužel v mém životě objevily a objevují nějaké psychologické stavy. V mém těle vyvstávají určité pocity a záchvěvy, které mi přinášejí buď příjemné, nebo nepříjemné vnímání. Rád bych věděl, proč existují?

Maharadž: Tyto pocity vznikají proto, že pět elementů vytvořilo dualitu. Dualita též znamená určitý druh chaosu a nesouhlasu, takže kdekoliv jsou tyto elementy, tam mezi nimi vzniká nesoulad a spor, a proto také zakoušíte ty příjemné a nepříjemné pocity. Cokoliv, co sníme, nám dává zkušenosti, které nazýváme příjemnými nebo nepříjemnými. Veškerý souhlas či nesouhlas mezi pěti elementy musí být následně každým podstoupen/strpěn.

Védy vám řekly způsob chování. Pro člověka je velice důležité, aby pochopil tyto texty, protože mu nabízejí druh stezky, způsob chování a způsob, jak sebe sama řídit.

Je to skvělé, tak báječné, že tato esence skrze vás nabyla formy „já vím“ a vědomí se objevilo v tomto těle ve formě „já jsem“; a následováním tohoto vědomí toho bylo mnohé odkryto.

Tazatel: Jak se na nás Maharadž dívá?

Maharadž: Jsem znalec univerzálního života a dívám se na vás stejně jako na sebe, ale vím, že vy nevíte, co ve skutečnosti jste. Chápu, z jaké základny hovoříte, a vím také, jaká je vaše přirozenost.

Jestliže se stanete „džňáninem“, vyčleníte si v sobě určitý pocit hrdosti ve smyslu „já“ jsem získal toto, „já“ jsem vykonal toto – ale tyto pocity nebudou trvat věčně. Veškerý život je univerzálním životem a nemá to nic co do činění s životem individuálním. Nemá smysl být hrdý na cokoliv ve smyslu „já“ znám nebo „já“ jsem toto v životě vykonal apod.

Tazatel: Je to, co tu Maharadž nazývá vjem, stejné jako inteligence?

Maharadž: Je to všechno tímto Jedním Jediným (Absolutnem), ale cokoliv je zde, je znečištěno gunami: to je stav pocitu bytí, znalost „já jsem“.

Tazatel: Není zde pro tuto inteligenci nějaký směr, který by vycházel z nitra?

Maharadž: Nitra čeho? Kam a k čemu směřujete svoji pozornost?

Tazatel: Směrem k lidskému tělu. Zažíváme tento vjem neboli tuto inteligenci a ve stejný okamžik zakoušíme mnoho věcí, které se objevují jako falešné a které jsou stále ve formě elementů. Vytváří to mnoho problémů. Jak potom máme jednat?

Maharadž: Tato částice, ze které vzešlo toto vaše zrození, zahrnuje nespočetné množství prvků. Zavřete oči a spatříte to. Je to semeno celého vesmíru. Je to nejmenší, nepatrný atom, který i přes svoji malost a nepatrnost uvnitř v sobě obsahuje miliony vesmírů.

Tazatel: Musíme s těmito problémy tedy žít a dělat, jako by tady nebyly? Nemůžeme tedy jednat s potenciálními možnostmi?

Maharadž: S čím chcete jednat? S jídlem, které jste ještě nesnědl, můžete něco udělat, ale co můžete dělat s jídlem, které je již v žaludku? Vše, co je a bylo s potravou uděláno, činí toto vědomí. Co děláte vy? Vyzkoušejte si tento experiment ve snovém světě.

Tazatel: Ne, já nemám žádný snový svět. Myslím na sebe a na prvky/elementy, které jsou ve mně, v tomto těle. Jednám na základě tohoto.

Maharadž: Kvůli tomu se uskuteční mnoho zrodů. Vy nejste tělo, vy nemáte žádnou osobnost, vy jste univerzálním životem. Toto všechno je univerzální život. Proč se stále považujete za nějakou zvláštní individualitu, a tak trpíte?

Z knihy Semena Vědomí

Překlad Aleš Adámek