Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub Malý velký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      

24.9. 

Klub Malý velký strom

 

     
1.10. 
Klub Malý velký strom
     
15.10. 
Klub Malý velký strom
     
       
       
       
       

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha IV. - O existenci - IV.062

20. 6. 2018 - Lenka

Následováním příkladu světců a mudrců člověk postupně směřuje k nejvyššímu stavu. Jakou má člověk povahu v tomto životě, takovou povahu získá, až tento život skončí. Avšak ten, kdo se nyní upřímně a opravdově snaží, bude schopen svá předurčení překonat a vymanit se ze stavu temnoty a hlouposti, tamasu, i ze stavu nečistoty a vášně, radžasu. S využitím poznání se člověk může z těchto stavů povznést do stavu čistoty a osvícení, sattvy.

VASIŠTHA pokračoval:

Kdo je natolik moudrý, že je schopen zkoumat podstatu pravdy, má vyhledat pomoc moudrého učitele a studovat posvátné texty. Správný učitel je takový, který je osvobozen od touhy po potěšeních a má přímou zkušenost Pravdy. S jeho pomocí bude potom žák studovat písma a jógovou praxí nakonec může dosáhnout nejvyššího stavu.

Ó Rámo, jsi vpravdě duchovní hrdina obdařený dobrými vlastnostmi. Osvobodil ses od utrpení a dosáhl vyrovnanosti a rovnováhy. Pomocí nejvyšší inteligence se oprosti od všech iluzí. Pokud se osvobodíš od všeho, co se týká objektů tohoto světa, ustálíš se v nedvojném Vědomí. A to je konečným vysvobozením, o tom není pochyb. Moudří lidé toužící po Sebepoznání budou následovat tvůj příklad.

Jen ten, kdo má schopnost myšlení jako ty, kdo má dobrou povahu, na vše pohlíží bez rozlišování a ví, co je správné, je schopen uskutečnit Sebepoznání, jež jsem tu popsal.

Ó Rámo, dokud budeš přebývat v těle, žij tak, abys nebyl ovládán tím, co chceš nebo nechceš, co tě přitahuje či odpuzuje. Jednej v souladu se zvyky společnosti, v níž žiješ, ale bez touhy a chtění. Tak jako všichni svatí a mudrci, hledej neustále i ty nejvyšší klid a mír.

Následováním příkladu světců a mudrců člověk postupně směřuje k nejvyššímu stavu. Jakou má člověk povahu v tomto životě, takovou povahu získá, až tento život skončí. Avšak ten, kdo se nyní upřímně a opravdově snaží, bude schopen svá předurčení překonat a vymanit se ze stavu temnoty a hlouposti, tamasu, i ze stavu nečistoty a vášně, radžasu. S využitím poznání se člověk může z těchto stavů povznést do stavu čistoty a osvícení, sattvy.

Jen v důsledku velké snahy o Sebepoznání může člověk získat dobré vtělení. A není nic, čeho by se takovým intenzivním úsilím nedalo dosáhnout. Bude-li člověk zdrženlivý, co se týče světských potěšení, a celou svou duší oddán Brahman, tedy bude-li praktikovat brahmačarju, pak s odvahou, vytrvalostí, klidem a inteligencí založenou na zdravém rozumu obdrží Sebepoznání, které hledal.

Rámo, jsi osvobozená bytost. Žij podle toho!


překlad Lenka Vinklerová

další části knihy