Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 5.3. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha IV. - O existenci - IV.062

20. 6. 2018 - Lenka

Následováním příkladu světců a mudrců člověk postupně směřuje k nejvyššímu stavu. Jakou má člověk povahu v tomto životě, takovou povahu získá, až tento život skončí. Avšak ten, kdo se nyní upřímně a opravdově snaží, bude schopen svá předurčení překonat a vymanit se ze stavu temnoty a hlouposti, tamasu, i ze stavu nečistoty a vášně, radžasu. S využitím poznání se člověk může z těchto stavů povznést do stavu čistoty a osvícení, sattvy.

VASIŠTHA pokračoval:

Kdo je natolik moudrý, že je schopen zkoumat podstatu pravdy, má vyhledat pomoc moudrého učitele a studovat posvátné texty. Správný učitel je takový, který je osvobozen od touhy po potěšeních a má přímou zkušenost Pravdy. S jeho pomocí bude potom žák studovat písma a jógovou praxí nakonec může dosáhnout nejvyššího stavu.

Ó Rámo, jsi vpravdě duchovní hrdina obdařený dobrými vlastnostmi. Osvobodil ses od utrpení a dosáhl vyrovnanosti a rovnováhy. Pomocí nejvyšší inteligence se oprosti od všech iluzí. Pokud se osvobodíš od všeho, co se týká objektů tohoto světa, ustálíš se v nedvojném Vědomí. A to je konečným vysvobozením, o tom není pochyb. Moudří lidé toužící po Sebepoznání budou následovat tvůj příklad.

Jen ten, kdo má schopnost myšlení jako ty, kdo má dobrou povahu, na vše pohlíží bez rozlišování a ví, co je správné, je schopen uskutečnit Sebepoznání, jež jsem tu popsal.

Ó Rámo, dokud budeš přebývat v těle, žij tak, abys nebyl ovládán tím, co chceš nebo nechceš, co tě přitahuje či odpuzuje. Jednej v souladu se zvyky společnosti, v níž žiješ, ale bez touhy a chtění. Tak jako všichni svatí a mudrci, hledej neustále i ty nejvyšší klid a mír.

Následováním příkladu světců a mudrců člověk postupně směřuje k nejvyššímu stavu. Jakou má člověk povahu v tomto životě, takovou povahu získá, až tento život skončí. Avšak ten, kdo se nyní upřímně a opravdově snaží, bude schopen svá předurčení překonat a vymanit se ze stavu temnoty a hlouposti, tamasu, i ze stavu nečistoty a vášně, radžasu. S využitím poznání se člověk může z těchto stavů povznést do stavu čistoty a osvícení, sattvy.

Jen v důsledku velké snahy o Sebepoznání může člověk získat dobré vtělení. A není nic, čeho by se takovým intenzivním úsilím nedalo dosáhnout. Bude-li člověk zdrženlivý, co se týče světských potěšení, a celou svou duší oddán Brahman, tedy bude-li praktikovat brahmačarju, pak s odvahou, vytrvalostí, klidem a inteligencí založenou na zdravém rozumu obdrží Sebepoznání, které hledal.

Rámo, jsi osvobozená bytost. Žij podle toho!


překlad Lenka Vinklerová

další části knihy