Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 18.12. 2018 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      19.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

15. srpna 1979 – Když víte, že jste, je tu také svět (z knihy Semena vědomí)

13. 3. 2018 - Gabriela

maharaj_audio_4.jpgMaharadž: Toto „jáství“ je skryto v lůně ve formě nevědomosti. Dítě je narozeno a po několika letech se tato nevědomost stane poznatelnou v pocitu „já jsem“. Před pochopením tohoto „jáství“ tu je balkrišna, dítě nevědomosti. Později se nevědomost sama chápe – to je poznání. Toto poznání přeruší nevědomost balkrišny. V tomto stavu Krišny Pán Krišna vysvětlil poznání, a poté splynul ve svém originálním stavu, v Absolutnu. Po tu dobu, kdy existují nevědomost a poznání, tak jedno rozpouští druhé. Podobně jako tento plamen i plamen poznání tu bude tak dlouho, dokud tu bude tato nevědomost. Když bude tato nevědomost vyčerpána a ukončena, tento plamen poznání vyhasne.

15. srpna 1979 – Když víte, že jste, je tu také svět

Maharadž: Součástí stavu bytí jsou dva hlavní stavy: bdění a spánek. Co tu bylo před těmito stavy? Jste narozen vy, nebo jsou to stavy bdění a spánku, které jsou narozeny? Bdělý stav je připomínka tohoto „já jsem“ a hluboký spánek je zapomnění pocitu „já jsem“. Co jiného tu je kromě narození těchto dvou stavů? Proč nemluvíte o těchto stavech pamatování a ne-pamatování? Jestliže tu tyto stavy nejsou, co je potom tím, po čem toužíte a co chcete? Pro získání jakého poznání jste sem přišel? Jestliže souhlasíte s tím, co tu říkám, proč chcete pokračovat ve svých návštěvách dál a dál? Co chcete dostat?

Tazatel: Nechci nic získat či obdržet, chci jenom ztratit. Chci se zbavit této iluze konceptů.

Maharadž: Mohly by zde být koncepty, kdyby tu nebyly tyto dva stavy?

Tazatel: Co zůstává bez bdělého stavu a spánku?

Maharadž: Cokoliv, co je bez paměti a ne-paměti, To zůstává. Bdělý stav a spánek jsou dočasné stavy. Je to všechno velikost této chemické sloučeniny, tohoto velkého Ducha. Z tohoto principu se zjevuje tento projev, tento svět a tyto stavy. Nejste ani hlubokým spánkem ani bdělým stavem a bez nich tu nejste. Můžete se potulovat, kdekoliv chcete, ale tento hovor se vám bude připomínat a objevovat znovu a znovu.

Toto „jáství“ je skryto v lůně ve formě nevědomosti. Dítě je narozeno a po několika letech se tato nevědomost stane poznatelnou v pocitu „já jsem“. Před pochopením tohoto „jáství“ tu je balkrišna, dítě nevědomosti. Později se nevědomost sama chápe – to je poznání. Toto poznání přeruší nevědomost balkrišny. V tomto stavu Krišny Pán Krišna vysvětlil poznání, a poté splynul ve svém originálním stavu, v Absolutnu.

Po tu dobu, kdy existují nevědomost a poznání, tak jedno rozpouští druhé. Podobně jako tento plamen i plamen poznání tu bude tak dlouho, dokud tu bude tato nevědomost. Když bude tato nevědomost vyčerpána a ukončena, tento plamen poznání vyhasne.

Kdo vás nasměroval sem na toto místo?

Tazatel: Ánandamáji, Krišnabai a někteří přátelé ze Šrí Ramanášramu.

Maharadž: Kde je vaše rodiště?

Tazatel: Oba jsme z Francie.

Maharadž: Poté, co podstoupili všechny tyto fyzické a mentální disciplíny, čím chcete být?

Tazatel: Svým vlastním Já.

Maharadž: Naznačil vám váš Guru, co je vaším Já?

Tazatel: Je to něco, co je již zde a my to musíme objevit.

Maharadž: Kdo je tím, kdo po tom bude pátrat?

Tazatel: Musím odstranit všechny překážky, které mi brání od skutečného života v přítomnosti.

Maharadž: Kdo bude odstraňovat tyto překážky?

Tazatel: Já jsem.

Maharadž: Kdo jste?

Tazatel: Je tu prvek vědomí, který se pokouší to objevit.

Maharadž: Toto vědomí –  kdo vám řekl o vědomí?

Tazatel: Toužil jsem po této stezce. Je tu něco, co mne k této stezce přitahuje a navádí.

Maharadž: Proč jste zapleteni ve slovech? Víte, že jste. Nikdo vám nemusí říkat, že existujete, víte to automaticky.

Tazatel: Překážky brání tomuto vědomí…

Maharadž: Dovolte, abychom jednali o těchto překážkách (sanskárách) později. Starejte se o Já, poznání „já jsem“. Toto „jáství“ je tu první, není-li pravda? Toto „já·“ zde musí být dříve, než obdržíte tuto nemoc sanskár. Jak dlouho zůstanete v Bombaji?

Tazatel: Už jen pět dní.

Maharadž: Jestliže jste již ve frontě a získáte pořadník pro toto duchovní poznání, potom se vyhnete již jakémukoliv množství překážek. Jestliže ale v této řadě ještě nejste, budete se potulovat sem a tam. Z počátku musíte pochopit, že poznání „já jsem“ je produktem potravinové esence. Když víte, že jste, je tu také svět.

Podobně jako je sůl ve slané mořské vodě, objeví se i v těle v kombinaci s životním dechem vědomí. Je to vědomí, které cítí bolest nebo radost, a ne tělo či životní dech. Všechny představy o bolesti a radosti zmizí samy od sebe tehdy, jakmile poznáte, že nejste tělo. Jste přesvědčen o tom, že to je pravda?

Tazatel: Ano.

Maharadž: Zde jste dostal poznání o tom, co jste. Nyní to musíte zažít sám v sobě. Spočívání v klidu a pozorování sebe sama se nazývá meditací. Zůstávání v tom, o čem se tu hovořilo, se nazývá duchovní praxí.

Guru, Bůh a vaše vlastní poznání – tyto tři entity jsou jedno. Když to víte, stáváte se klidnými. Guru značí poznání a poznání znamená „já·jsem“. Vjem „jáství“ je sám o sobě Guruem.

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek