Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub Malý velký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      

24.9. 

Klub Malý velký strom

 

     
1.10. 
Klub Malý velký strom
     
15.10. 
Klub Malý velký strom
     
       
       
       
       

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha IV. - O existenci - IV.036 - IV.37

21. 3. 2018 - Lenka

Přirozeností neomezeného Vědomí je, že projevený svět v něm vzniká i zaniká. Tím, že projevený svět není od neomezeného Vědomí oddělen, je tu určitý příčinný vztah. Ve Vědomí svět vzniká, existuje a zase zaniká. Je to, jako když je v hloubce oceán bez pohnutí, ačkoli na povrchu je vířen vlnami. Tak jako přiotrávený člověk, který má halucinace, vnímá sebe jako někoho jiného, tak Vědomí, které si samo sebe uvědomí, se považuje za něco jiného.

IV.36

RÁMA se zeptal:

Neomezené Vědomí je transcendentální, překračuje tedy oblast zkušenosti, řekni mi, prosím, jak v něm existuje tento vesmír.

VASIŠTHA odvětil:

Ó Rámo, tento vesmír existuje v neomezeném Vědomí tak, jako na klidném moři existují vlny, které teprve přijdou. Ve skutečnosti jsou neoddělitelné, ale ve smyslu možnosti tam zdánlivé oddělení je. Neomezené Vědomí je neprojevené, třebaže všudypřítomné, tak jako se neprojevuje všude existující prostor. Odraz předmětu v křišťálu nelze považovat za skutečný, ale ani ne za zcela neskutečný. Podobně o vesmíru odrážejícím se v Neomezeném Vědomí nelze říci, že je skutečný, ani že je neskutečný. A tak jako zůstává prostor neovlivněn mraky, které v něm plují, je neomezené Vědomí neovlivněno a nedotčeno vesmírem, jež se v něm zjevuje. Podobně jako vidíme světlo díky tomu, že se na něčem odráží, tak se neomezené Vědomí odhaluje skrze různá těla. Vědomí je ve své podstatě beze jmen a forem, ale jména a formy jsou přisouzeny jeho odrazům.

Vědomí odrážející se ve Vědomí září jako Vědomí a jako Vědomí existuje. Přesto ten, kdo je nevědomý (byť sám sebe považuje za moudrého a rozumného člověka), má představu, že tu vzniká a existuje něco jiného než toto Vědomí. Nevědomému člověku se Vědomí jeví jako projevený svět, moudrému člověku se totéž Vědomí jeví jako jedno jediné Já. Tomu se říká přímá zkušenost, čiré zakoušení. Díky tomu Slunce svítí a všechny bytosti si užívají života.

Vědomí nebylo stvořeno a nezanikne. Je věčné a projevený svět je k němu přidán podobně jako vlny k oceánu. Pokud se Vědomí odrazí samo v sobě, objeví se pocit „Já jsem“, který dává vzniknout rozmanitosti. Vědomí coby prostor dovoluje semínku vzklíčit, coby vzduch zvedá klíček k obloze, coby voda jej vyživuje, coby země jej upevňuje, a coby světlo odhaluje nový život. A vědomí v semínku se v příhodné chvíli projeví jako plod.

Různá roční období i s jejich specifikami nejsou též nic jiného než Vědomí. Díky Vědomí celý vesmír a bezpočet všech jeho bytostí existuje až do kosmického zániku.

IV.37

VASIŠTHA pokračoval:

Přirozeností neomezeného Vědomí je, že projevený svět v něm vzniká i zaniká. Tím, že projevený svět není od neomezeného Vědomí oddělen, je tu určitý příčinný vztah. Ve Vědomí svět vzniká, existuje a zase zaniká. Je to, jako když je v hloubce oceán bez pohnutí, ačkoli na povrchu je vířen vlnami. Tak jako přiotrávený člověk, který má halucinace, vnímá sebe jako někoho jiného, tak Vědomí, které si samo sebe uvědomí, se považuje za něco jiného.

Tento vesmír není skutečný ani neskutečný. Třebaže ve Vědomí existuje, přece nemá nezávislou existenci. Třebaže se zdá, že existuje mimo Vědomí, nikdy Vědomí nepřekračuje. Je to jako se zlatou ozdobou a zlatem.

Toto Já, nejvyšší Brahman, vším prostupující, je to, co ti umožňuje zakoušet zvuk, chuť, tvar či vůni, Ó Rámo. Překračuje veškerou zkušenost a je všudypřítomné. Je čiré a neduální, není v něm představa něčeho dalšího. Existence a neexistence, dobro a zlo, všechny tyto protiklady jsou jen plané představy nevědomých lidí a je jedno, zda za základ tohoto přeludu je považováno ne-Já nebo Já samo.

Protože neexistuje nic jiného než Já, jak by tu mohla být touha po něčem jiném? Proto představy „to je žádoucí“ či „to je nežádoucí“ se Já nikterak nedotýkají. Poněvadž Já je bez tužeb a ten, kdo koná, i samotné konání jsou jedno a totéž, není Já do konání nijak zataženo. Protože To, co existuje, a To, v čem to existuje, je jedno a totéž, nelze ani říci, že To je. Protože v Tom neexistují tužby, není tu ani představa nečinnosti.

Nic jiného neexistuje, Ó Rámo. Nejsi nic jiného než samotné Bytí absolutního Brahman. Proto se osvoboď od všech představ duality a žij činorodým životem. Co získáš neustálým vykonáváním všech možných činností? Co získáš tím, že budeš toužit být nečinný nebo se držet svatých textů? Ó Rámo, spočívej v klidu a čistotě jako oceán, jehož hladina není čeřena větrem. Onoho Já, které prostupuje vším, nedosáhneme putováním sem a tam. Nenech svou mysl toulat se po objektech tohoto světa. Ty sám jsi nejvyšší Já, neomezené Vědomí, a nic jiného!


překlad Lenka Vinklerová

další části knihy