Zpívání bhadžanů v Praze v Divoké Šárce - od května 2019 do září 2019

  • v červnu, červenci a srpnu 2 x měsičně v pondělí od 18,30 - 21h.
    Někdy zde bude i po zpívání posezení u ohně.

Od 3. června do srpna v pondělí od 18,30 - 21,00
Adresa: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu. 
Sraz:  v 18:15 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      

15.7. -
Guru Purnima

     
  29.7.        
12.8.      
 26.8.      
9.9.      
       
       

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha III. - O stvoření - III.92 - III.93

27. 9. 2017 - Lenka

Ó Rámo, všechny objekty a látky ve vesmíru se vzedmuly v Brahman tak, jako vznikají vlny v oceánu. V tomto nestvořeném vesmíru si Mysl Stvořitele Brahmy uvědomila Sebe jako ego a z Brahmy, coby kosmické Mysli, se tak stal Brahma Stvořitel. Je to energie kosmické Mysli, co se jeví jako rozličné vesmírné síly, a v této Mysli se projevuje bezpočet rozmanitých bytostí, džívů.

III.92

VASIŠTHA se zeptal Brahmy:

Pane, jak je možné, že kletba mudrce postihla Indrovo tělo a ne jeho mysl? Je-li tělo od mysli neoddělitelné, pak by měla kletba zasáhnout i mysl. Vysvětli mi to, prosím.

STVOŘITEL BRAHMA odpověděl:

Můj milý, ve vesmíru, Brahmou počínaje a kamenem konče, má každá vtělená bytost dvojí tělo. To první je mentální tělo, které je velmi neposedné a pracuje rychle. To druhé je tělo z masa a kostí, které nedělá nic. Lze ho přemoci kletbou, ale též požehnáním či kouzlem. Je bezmocné, neschopné a zároveň pomíjivé jako krůpěj rosy na lotosovém lístku. Je zcela závislé na osudu a předurčení. Mysl je na těle nezávislá, třebaže se to jeví jinak. Pokud se mysl pevně oddá vlastnímu úsilí, pak je mimo dosah utrpení. Jakmile mysl o něco usiluje, pak zcela jistě plody svého snažení nalezne.

Fyzické tělo nedostane nic, ale mentální tělo výsledky obdrží. Pokud mysl bez ustání spočívá u toho, co je čisté, pak je imunní i k následkům kletby. Tělo může podlehnout tomu či onomu, ale mysl zakouší pouze to, na co myslí. To ukázal Indra. Totéž předvedl i mudrc Dirghatapa, který při přípravě náboženského obřadu spadl do propasti. Provedl obřad ve své mysli a získal jeho plody, tak jako kdyby provedl rituál fyzicky. A deset synů světce svým mentálním úsilím získalo stav Stvořitele, aniž bych tomu já mohl nějak zabránit.

Mysl, jež je oddaná Já, nemůže být ovlivněna mentálními či fyzickými neduhy, ani žádnou kletbou o nic více, než může kvítek lotosu rozpůlit kámen ve dví. Proto by se měl člověk pomocí mysli snažit přivést mysl na cestu čistoty, s pomocí Já přimět já sledovat ryzí cestu. O čem mysl rozjímá, to se vzápětí zhmotňuje. Důkladné rozjímání může v mysli způsobit radikální změny a uzdravit ji z chorého vidění, které zaměňuje iluzi za skutečnost. To, co je v mysli, je zakoušeno jako pravda. Proto může člověk sedící v noci při měsíčku zakoušet spalující žár nebo naopak ten, na koho praží slunce, cítit příjemný chlad.

Taková je síla mysli.

III.93

VASIŠTHA pokračoval:

Takto jsem byl v dobách minulých poučen Stvořitelem Brahmou a tak to nyní předávám tobě, Rámo.

Protože nejvyšší Brahman ve svém nerozlišeném stavu prostupuje vším, je v tomto nerozlišeném stavu všechno. Když se sám od sebe tento nerozlišený stav zhutní, rodí se kosmická Mysl. V ní vzniká velmi jemná touha po existenci rozmanitých prvků jemného stavu. Souhrnem toho všeho je nejvyšší kosmická Bytost, Puruša, známá jako Brahma Stvořitel. Tento Stvořitel tedy není nic jiného než kosmická Mysl.

Brahma Stvořitel vidí to, co ve své mysli vidět chce, neboť má povahu Vědomí. To on si přál, aby vznikla nevědomost, která je rozlišovacím prvkem ve vesmíru a má za následek to, že člověk mylně zaměňuje Já za ne-Já. Stvořitel způsobil, že se vesmír v důsledku nevědomosti jeví jako plný rozmanitých bytostí. A tak přestože celý vesmír není nic jiného než neomezené Vědomí, zdá se, že tu existují bytosti zrozené z malých částic a prvků.

Ó Rámo, všechny objekty a látky ve vesmíru se vzedmuly v Brahman tak, jako vznikají vlny v oceánu. V tomto nestvořeném vesmíru si Mysl Stvořitele Brahmy uvědomila Sebe jako ego a z Brahmy, coby kosmické Mysli, se tak stal Brahma Stvořitel. Je to energie kosmické Mysli, co se jeví jako rozličné vesmírné síly, a v této Mysli se projevuje bezpočet rozmanitých bytostí, džívů.

Jakmile v neomezeném prostoru Vědomí vzniknou rozliční džívové, zdánlivě složeni ze základních prvků, vstoupí do každého těla otvorem pro životní sílu vědomí a vytvoří se semínko pro tělo, ať se jedná o tělo pohyblivé či nepohyblivé. Dochází tak ke zrození jedince. Každá jednotlivá bytost se náhodně (viz vrána a kokos) spojí s různými možnostmi, jejichž projevy dají vzniknout zákonu příčiny a následku a tudíž i k vzestupu a pádu v postupném vývoji. Příčinou toho všeho je tedy touha. Ó Rámo, přesně tak vypadá hustý les, jemuž říkáme projevený svět. Ten, kdo utne samotné kořeny jeho stromů sekerou zkoumání a dotazování se po pravdě, bude z něho vysvobozen. Někdo k tomuto poznání přijde brzy a jinému to může trvat velmi dlouho.


překlad Lenka Vinklerová

další části knihy