Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

69. Pokud si zapamatujete alespoň jednu větu z toho, co jste zde slyšeli, a zcela si ji osvojíte, budete osvobozeni (Nirupana)

25. 5. 2017 - Aleš

Prána odchází do prostoru a tělo se rozpustí do pěti elementů. Kam odejde Átman? Poznejte, že nejste tělo, vy jste vědomí. Vjem bytí/vědomí je kvalitou potravinového výtažku. Když vyschne/zanikne potravinový výtažek, zmizí stejně tak vědomí. Ten, kdo zná vědomí, je světec. Mnišské roucho (oranžové roucho sanjásina) z vás světce neudělá. Takový mnich není osvobozen od strachu. Světec není svazován tradicemi.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 69

Čtvrtek, 26. října 1978

Zkušenost světa je tu prostřednictvím těla. Zkušenost Boha také přichází skrze tělo. On spočívá ve vašem srdci. Jeho lze realizovat pouze prostřednictvím lidské formy. Když džíva dosáhne Božství, nezůstanou tu žádné karmické dluhy.

Všechny činnosti se uskutečňují na základě slova. To, skrze co je stvořen svět, je vytvořeno ve vašem těle. Ten, kdo to realizuje, se stává světcem. On není znepokojen touhami. Ten, kdo není obtěžován svou myslí/myšlenkami, nebude ani sužován světem. Ten, u něhož dojde k utišení jeho vnitřní bouře/myšlenek, je realizovaným světcem. Opakováním mantry je Bůh potěšen. Pocit ´já jsem´ se dostaví po konzumaci potravy. Toto je Bůh.

Nikdy byste si neměli myslet, že zemřete. Pouze tělo zemře. A vy nejste tělo. To, co má Sebe-lásku (lásku Já) a chce pokračovat, je ve skutečnosti nezrozená podstata vědomí. Žijete v domě, ale dům není vámi. V těle je rozpoznání ´já jsem´; tělo není vámi. Chránit sebe sama je přirozeným instinktem životní síly. Tělo je potravou pro pránu/životní sílu. Ten, kdo získá toto poznání, stává se nesmrtelný. Následujte slova Gurua, chcete-li získat tuto chvályhodnost/hodnotnost.

Správnou duchovní praxi můžete provádět, i když žijete rodinným životem. Jakmile si uvědomíte, že nejste tělo, nebudete ovlivněn svými koncepty. Proto si podržte neustálé uvědomění Já. Naše životní síla se nazývá vědomím. Celý světský projev je výtvorem vědomí. Vše, co jste v současnosti, je přirozeností času. Ten, kdo to chápe, překračuje čas. Následkem třech gun cítíme, že ´my jsme´. Džnánin je Svědkem vědomí.

Prána odchází do prostoru a tělo se rozpustí do pěti elementů. Kam odejde Átman? Poznejte, že nejste tělo, vy jste vědomí. Vjem bytí/vědomí je kvalitou potravinového výtažku. Když vyschne/zanikne potravinový výtažek, zmizí stejně tak vědomí. Ten, kdo zná vědomí, je světec. Mnišské roucho (oranžové roucho sanjásina) z vás světce neudělá. Takový mnich není osvobozen od strachu. Světec není svazován tradicemi.

Pokud si zapamatujete alespoň jednu větu z toho, co jste si zde vyslechli/přečetli, a zcela si ji osvojíte, budete osvobozeni. Při nejmenším si buďte tiše vědomi té skutečnosti, že nejste tělem.

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek