Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

63. Slovo/mantra Gurua je naší pravou přirozeností (Nirupany)

13. 4. 2017 - Aleš

Posvátná chodidla Sadgurua jsou to samé jako vaše vědomí. Je to totéž jako pocit, který máte - ´já jsem´. Musíte si uvědomit ryzí pohyb těchto chodidel. Pak vše, co se vám zjeví, bude ryzí a požehnané. K tomu, abyste odstranili nevědomost, se držte pevně posvátných chodidel Sadgurua bez vnášení duality. Přebývejte ve svém přirozeném stavu bez toho, abyste cokoliv dělali. Uctívejte to, co je v těle a to, co vám dává pocit vašeho bytí. Díky vaší oddanosti bude svět povznesen.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 63

Neděle, 24. září 1978

Pocit ´jáství´ je snem. Když vnímáme pocit bytí (´my jsme´), prostor je tu společně se světem. Říkáte, že svět je o mnoho starší než my. Nicméně není starší než naše vědomí.

Meditujte na své vlastní vědomí. Uvědomujte si ho. Nezapomeňte, že paměť vašeho bytí vám přišla náhle, bez vyžádání. Meditovat na To značí být s Tím zajedno. Věnovat se myšlenkám své prosperity a blaha je nepochopením. Myslet si, že jste probuzeni, je rovněž mylnou představou/nepochopením. Všechny tyto představy tu jsou jen za předpokladu, že tu ´jste´ vy. Zkušenost Boha přichází ve stavu nemoci. Malebný/barvitý svět se objevil ve stavu nemoci. Nepotrvá stále. Není v tom žádná Pravda. Pouze ´vy´ jste skuteční, jakmile rozpoznáte stav nemoci. Ten, kdo si uvědomuje tuto Pravdu, je dokonalý. Ten, kdo chápe tuto holou Pravdu, se dostává za poznané. Posledním slovem všech písem je ticho. Potom tu není sebemenší uvědomění si toho, zda ´já jsem´ či ´nejsem´. (Maharadž říká, že projevený princip ´já jsem´ je nemocí. Neprojev, bez kvalit, je za tím)

Jakmile se voda vypaří či oheň uhasne, znamená to, že jsou mrtvé? Vše, co je viditelné, zmizí. Může to mít něco společného s Pravdou? Zahoďte všechny choromyslné představy a jen buďte klidní.

Jakmile budete zcela přesvědčeni o tom, že jste se dostali mimo potřebu svého vědomí, nepotřebujete sem více chodit. Bez Sadgurua tu není ani žádné tvoření, ani žádné rozpuštění. Ten, kdo to ví, dosahuje stejné ´úrovně´ jako Sadguru. Slovo (mantra) Gurua je naší pravou přirozeností. Tuto džapu (mantru od Gurua) je třeba opakovat beze slov. Slovo Sadgurua je naší pravou totožností. To, co zůstává poté, kdy vše zmizí, je vaší pravou přirozeností.

Ti, kdo uctívají Sadgurua jako lidskou bytost, tak činí za účelem dosažení světských úspěchů. Toto uctívání nelze pokládat za oddanost pro poznání Pravdy. Pět elementů a zbytek, tj. jméno, forma atd. zmizí. To, co zůstává, nemá žádný pocit dvojnosti jako např.: „Toto je můj Sadguru a toto je já.“  Kromě Sadgurua nelze počítat s žádnou další pomocí pro projevení a rozpuštění světa.

To, co je před slovem, nemá žádnou totožnost. Nelze o Něm říci, že ´Je´ či že ´Není´. Vaše vědomí je světlo Gurua, posvátná chodidla Šrí Gurua. Je to vaše pravá přirozenost. I když jste třeba žebrák, dobře si pamatujte, že slovo Gurua a vy jste jedno a to samé. Oči vidí, ale pravý zřec je Sadguru uvnitř. Je to Vědomí. To je dokonalé Já.

Tělo podléhá smrti. Je ten, kdo zná tělo, tělem a pránou poznatelný? Vědomí, které vše osvětluje, je znalcem. Je to dokonalé Brahman, dokonalá blaženost, láskyplná oddanost a vaše pravá přirozenost. Vykonávejte službu tomuto vědomí, avšak nepokládejte ho za tělo. Také ale tělo nijak nezanedbávejte. Ono obsahuje ryzí vědomí – Sadgurua. Je to láska Já. To je nektar posvátných chodidel Sadgurua. Je třeba odkrýt svou pravou přirozenost, nepřerušovanou blaženost. Projev nejhlubší úcty k Sadguruvi je totéž jako podrobení se svému vědomí. Není tomu tak? To, díky čemu cítíte, že ´vy jste´, je to samé, skrze co je stvořen svět s pěti elementy a živými bytostmi.

Posvátná chodidla Sadgurua jsou to samé jako vaše vědomí. Je to totéž jako pocit, který máte - ´já jsem´. Musíte si uvědomit ryzí pohyb těchto chodidel. Pak vše, co se vám zjeví, bude ryzí a požehnané. K tomu, abyste odstranili nevědomost, se držte pevně posvátných chodidel Sadgurua bez vnášení duality. Přebývejte ve svém přirozeném stavu bez toho, abyste cokoliv dělali. Uctívejte to, co je v těle a to, co vám dává pocit vašeho bytí. Díky vaší oddanosti bude svět povznesen.

Proč lidé trpí všemi druhy neštěstí? Není to kvůli vědomí? Není vědomí tím, co je nám nejdražší? Vše, co děláte, je pro lásku k vědomí. Ono se dostane k Paramátman s velkými obtížemi. Trvá to věky, než On pocítí, že ´On je´. Nezapomeňte na tuto velkou příležitost, kterou jste dostali jakožto lidská bytost. Neopouštějte chodidla Sadgurua. Je velmi vzácné setkat se s džňáninem, který je dychtivý zakusit ukončení času.

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek