Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

48. Ve skutečnosti však svět vyvstává s vašim vědomím (Nirupany)

22. 12. 2016 - Aleš

Lidé si myslí, že svět je prastarý. Ve skutečnosti však svět vyvstává s vašim vědomím. To se označuje jako iluze. Není tu vůbec nic, a přesto to způsobuje pohromu! Tak, jako se mění paměť ´já jsem´, stejně tak se mění vše. Jestliže zmizí paměť/pocit ´já jsem´, co tu pak je? Má někdo paměť své smrti? Tak co se stane? Paměť ´já jsem´ zapomene na sebe; to je vše!

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 48

 

Čtvrtek, 3. srpna 1978

Neprojev je bez pohybu. Kde existuje tento neprojev? Uvažujte o tomto bodu. S lehkým rozčeřením ne-projevu dojde k vytvoření malé iluze. Kdyby tu nebyl žádný pocit jáství, byli byste mimo iluzi. Ve své přirozenosti jste věčně neprojeveni. Vědomí v sobě zahrnuje individualitu a znalec vědomí je neprojeven. Jakmile se náhle dozvíte, že ´vy jste´, ihned vás to fascinuje. Je to to samé jako láska. Vaše vědomí bylo stvořeno prostřednictvím nevědomosti. To je prapůvodní iluze.

Životní síla prostupuje každou buňkou v těle. Centrem (pocitu) vědění/vědomí v těle je mozková kůra. Bez vědomí tělo nemá žádnou schopnost vědění. Nikdy neříkejte, že jste tělem. Jste pouze vědění/vědomí. Je to jako světlo. Je to pocit ´já jsem´. Ono vytváří všechny obrazy. Uctívejte jej jako nekonečného a neomezeného Gurua. Protože si myslíte, že jste tělem, očekáváte plody činností třech gun. Konatelství závisí na přítomnosti Boha, takže On je nazván konatelem. Vědomí v nás je Bohem. Každá živá bytost si přeje být nesmrtelná. To je ta největší touha. Plamen, který je zažehnut ve vás, s tělem jakožto palivem/olejem, se nazývá ´universální plamen´. Pocit ´já jsem´ vzplanul a stal se viditelný jako svět. V základech vědomí je neprojevené, nejvyšší Já.

Lidé si myslí, že svět je prastarý. Ve skutečnosti však svět vyvstává s vašim vědomím. To se označuje jako iluze. Není tu vůbec nic, a přesto to způsobuje pohromu! Tak, jako se mění paměť ´já jsem´, stejně tak se mění vše. Jestliže zmizí paměť/pocit ´já jsem´, co tu pak je? Má někdo paměť své smrti? Tak co se stane? Paměť ´já jsem´ zapomene na sebe; to je vše!

Jaký je váš stav, když nevíte, že ´vy jste´? Není tu žádný klam jako ´já jsem´ či ´já nejsem´. Takový stav, kdy nevíte, že ´vy jste´, se nazývá Parabrahman. Paměť neboli pocit individuální pýchy/ega je časově omezený. To je podstata času. Když to pochopíte, stane se z vás, běžné osoby, Džnánin. Někdo prohlašuje: „Já jsem učinil toto“, „Já se choval tímto způsobem.“ Co se stane každé činnosti a jednání, jakmile paměť zmizí? Toto vše jsou názvy dány slovu slovem. Význam/zdroj slova nemá žádnou formu. Když se probudíte ze spánku, a není tu (ještě) žádná připomínka sebe, jste ve stavu Absolutna. Všechny tituly jsou získány, nejsou tudíž něčím přirozeným/skutečným. Pokud si osvojíte jednu větu z těchto promluv a plně ji vstřebáte, je to dostačující.

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek