Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od lenda 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      
28.1. Klub MalýVelký strom        

11.2. Klub MalýVelký strom 

     

3.3. Klub MalýVelký strom

     

17.3. Klub MalýVelký strom 

     

 31.3. Klub MalýVelký strom
14.4. Klub MalýVelký strom
28.4. Klub MalýVelký strom

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Při příležitosti dnešních oslav 35. výročí punjatithi Šrí Nisargadatta Maharadže uvádíme přednášku/nirupanu od tohoto Mistra (38. Nirupana)

11. 9. 2016 - Aleš

Náleží připomínka, že jste muž či žena vám nebo tělu? Je toto připomínka samotného ´vámi´? Ve vědomí začne být vnímáno pět elementů poté, jak pocítíte, že ´jste´. Nevědomostí je, když kvalitě ´já jsem´ dále přidělíte ´já jsem jako toto´ či ´já jsem jako tamto´. Nápravou pro to je pátrání po Já. Protože je obtížné meditovat na vlastní vědomí, uctívejte jej jako Gurua. Můžete si představit, jak Guru stojí nad vámi, a rozprostírá všude kolem světlo. Ale nemůžete si myslet, že vy sám stojíte za sebou. Počáteční stupně meditace si žádají oporu v podobě dvojnosti.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 38

Čtvrtek, 22. června 1978

Přirozenost Paramátman je taková, že Ono nemá žádné přicházení ani odcházení. V současné době máte před sebou dvě těla. Jedno je vaše vlastní a druhé světa. Záležitosti celého světa jsou řízeny koncepty. Dokud jste nerealizovali nejvyšší stav bytí, jste nuceni následovat tradice. Všechny činnosti se dějí prostřednictvím konceptů. Vy jste si naprosto jistí tím, že jste stvořeni; to je založeno na konceptu někoho jiného. Koncepty určují váš stav, který je buď šťastný, nebo nešťastný, a rovněž vaše ideje o zrození a smrti. Toto vše je zábava konceptů. Jsou to koncepty, které konají, zatímco vy si myslíte, že jste konatel.

Podle slov Gurua nemáte žádnou formu a nikdy jste se nenarodili. Uctívejte vědomí, a ne tělo. Vše, za co se budete považovat, nepotrvá. Chováte se podle diktátu své mysli a intelektu. Nemáte odvahu poučit a ovládnout svou mysli a intelekt. Odvaha přijde, jakmile jednáte podle slov Gurua. Vědomí je potěšeno, budete-li si ho neustále připomínat a uctívat. Nakonec se odhalí. Potom budete vědět, co je to ne-dvojnost. V Já není vůbec žádný pocit oddělenosti. Dilema, zda jednat či nikoliv, zmizí. Jakmile jsou spojeny dvě možnosti, nedochází k žádnému konfliktu. Když je vědomí potěšeno, dualita skončí a je tu jednota/úplnost. Pokud tu není žádná duálnost, je tu blažený klid. Aby k tomuto došlo, je třeba se držet slov Gurua.

Kromě vědomí tu není žádný Bůh. Meditujte na pocit ´já jsem´. Tento pocit je tím, kdo medituje. Je to tak jednoduché, jenže lidé kvůli tomu podstupují neuvěřitelná strádání. Měli byste podobně jako Krišna prohlásit: „Toto vše je Já.“ Ten, kdo naslouchá, je vědomí. Nejste si snad vědomi toho, že ´vy jste´? Předtím jste neexistovali a neuvědomovali si své bytí. Nyní víte, že ´vy jste´ a toto vědění je vědomím. Meditujte na své Já, avšak nepokládejte ho za tělesnou formu.

Náleží připomínka, že jste muž či žena vám nebo tělu? Je toto připomínka samotného ´vámi´? Ve vědomí začne být vnímáno pět elementů poté, jak pocítíte, že ´jste´. Nevědomostí je, když kvalitě ´já jsem´ dále přidělíte ´já jsem jako toto´ či ´já jsem jako tamto´. Nápravou pro to je pátrání po Já. Protože je obtížné meditovat na vlastní vědomí, uctívejte jej jako Gurua. Můžete si představit, jak Guru stojí nad vámi, a rozprostírá všude kolem světlo. Ale nemůžete si myslet, že vy sám stojíte za sebou. Počáteční stupně meditace si žádají oporu v podobě dvojnosti.

Vaše totožnost nemá žádnou tělesnou formu. Vše vám bude jasné ve chvíli, kdy si uvědomíte, že tu neexistuje nic než vy. Když tu je Bůh, jste tu vy; kde jste vy, tam je Bůh. Vy nejste závislí na těle či na vědění v těle. Toto si jasně budete uvědomovat bez jakékoliv opory. „Já jsem věčný a jsem takový provždy“. Uctívejte to, skrze co vše znáte. Přirozenost Paramátman nám patří jako naše vlastní existence a je to naše vlastní právo.

Pro toho, kdo se pokládá za fyzické tělo, tu není žádné poznání Já. Já musí být realizováno s plným odhodláním. To je důvod, proč sem chcete chodit. Osud a karma jsou tradiční slova. Jaký osud má ten, kdo ví, že jemné tělo není vůbec narozené? Jestliže toto zmíníte druhým, rozrušíte je.

Ten, kdo je bez duality, nemá žádné zaměstnání/povolání. Nedvojnost nemá žádný záměr či touhu. Neexistuje žádný jiný důkaz pro ne-dvojnost kromě tohoto ´Já jsem To´. Váš pocit konatelství s vámi nezůstane. Džnánin nemá touhu žít. Nemá žádný takový koncept.

 

Konec přednášky

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek