Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - Úterý 13.10. 2020 od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

13.10. MalýVelký strom, Praha

27.10. MalýVelký strom, Praha

 

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanechNová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.


obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

120. Naplněnost naplnění (z knihy Oddanost po Seberealizaci)

14. 9. 2016 - Gabriela

O trpělivosti existuje příběh o žákovi, který sloužil svému Guruovi 24 let. Když už tomu bylo 20 let, co byl žák věrný ve službě, jednoho dne se vydal ven a Gurua napadlo, že opustí své tělo. Předtím, než tak učinil, napsal na kus papíru mantru určenou pro svého žáka a papír nechal položený vedle sebe. Po čase přišla do místnosti nějaká žena a spatřila tento kus papíru. Zvedla jej a schovala si ho. Žák se poté vrátil a uviděl, že jeho Guru opustil tělo. Hledal všude možně, zda pro něj Guru něco nezanechal, ale marně. Po vykonání všech obřadů spojených s mrtvým tělem žák jen tak v tichosti smutně seděl. Na to k němu žena přišla a řekla: „Našla jsem papír se vzkazem, který ti zanechal tvůj Guru, ale zatím ti ho ještě nedám. Předám ti ho, když pro mě budeš 12 let tvrdě pracovat.“

120. Naplněnost naplnění

Dosáhli jsme toho, co není lehké pochopit pomocí Véd a Šáster. V minulosti mnozí podstupovali velmi obtížné duchovní praktiky, ale jelikož neměli Poznání Brahman, nikdo je neuctíval jako Světce. Nicméně i rodiče toho, kdo dosáhl toto Sebe-Poznání, jsou chvalořečeni. Ti, kdo prováděli velké oběti zvané Radžasúja, a věnovali rozsáhlé pozemky na charitu, dosáhli stavu Indry, krále Bohů; nedosáhli však Stav Brahman. Nicméně požehnaný je otec, požehnané je lůno matky a požehnaná je děloha jakožto božské lože, kde přijal zrození ten, který následně díky milosti Satgurua získal Poznání Brahman. Někdo může být velmi vzdělaný a stát se soudním advokátem, ale to vše slouží jen k naplnění žaludku, k čemu jinému? Dokonce i psi krmí své žaludky, aniž by někde vykonávali nějakou službu; prostě se toulají dle své přirozenosti. V kostce, všech 14 vědních disciplín a 64 druhů umění by měly být považovány za špínu. Požehnaný je Ten, kdo dosáhl Brahman. Všichni ostatní jsou jako krysy, které promrhaly svůj život pouze plněním si svých žaludků. Během procházení nesčetným množstvím zrození jako psi, kočky atd. jsme náhodou narazili na lidský život, který je možný pouze po milionech letech.

Pán Krišna i Ardžuna jsou ztělesněni v Jednom Jediném Bytí. Jakmile byl otevřen Božský Zrak, jedině tehdy byla rozpoznána tato rozlehlost. „Spatřete mou existenci, která má nespočet očí, nekonečný počet paží a tváří.“ Nyní jsem pochopil „Podstatu Brahman“, jež značí, že „Já sám jsem ve všem.“ Vize Intelektu neznamená nahlížet pomocí tělesných očí. Vidět ve všem nic než Jedno Jediné, je „Vizí Intelektu“. Dříve jsem viděl mnoho Bohů, mnoho druhů náboženství, mnoho kast, avšak s touto vizí jsem došel k poznání, že vše je Jedno Jediné Bytí. Takovéto vizi pochopení se říká Vize Intelektu, Třetí Oko, Vize Ohně, ale není to běžný oheň. Oko, které nahlíží s Poznáním – vnitřní oko – je vizí, která je přímým vnímáním „Já“. Vy jste Alláh, a vše, co je viděno či pociťováno, není nic jiného než vaše „Já“. „Vy jste Vším.“

Jeden muž se zeptal Světce Kabíra: „Jak dosáhnou zvířata svobody?“ Kabír odvětil: „To máš tak, je to kůže zvířete, která vydává zvuk boty, když někdo kráčí, a která vydává zvuk při úderu na buben. Je-li střívko ve strunném nástroji připraveno a použito, je způsobilé vydávat hudební tón. Činí zvuk Tuhee, Tuhee. (Což znamená „Ó Bože, ty jsi skutečný a džíva neskutečný.“) Když přijdete do kontaktu se Světcem, též začnete říkat Tuhee, Tuhee.“ Toto je Poznání, které předal Krišna Ardžunovi. Posledních dvanáct let nesděluji nic než to, ale lidé říkají, že je to jen nesmyslné blábolení, protože toto Poznání je zdarma. Dávám toto Poznání neomezeně zadarmo. Pán Krišna jej předával během velmi krátké doby. V tu dobu dával jakýsi muž Zlato zcela zadarmo, ale rozdával ho jen velmi pomalu po malých částech. Jiný muž mu řekl: „Prosím, dej nám ho rychle.“ Tento muž odvětil: „Dobrá tedy, ale bude to stát 20 rupií za každou unci.“ (Zlato se tehdy prodávalo za tuto cenu.) Na to jiný muž reagoval: „Dobře, dobře, dávej ho, jak se ti to hodí. Já počkám.“ Tomu se říká trpělivost.

O trpělivosti existuje příběh o žákovi, který sloužil svému Guruovi 24 let. Když už tomu bylo 20 let, co byl žák věrný ve službě, jednoho dne se vydal ven a Gurua napadlo, že opustí své tělo. Předtím, než tak učinil, napsal na kus papíru mantru určenou pro svého žáka a papír nechal položený vedle sebe. Po čase přišla do místnosti nějaká žena a spatřila tento kus papíru. Zvedla jej a schovala si ho. Žák se poté vrátil a uviděl, že jeho Guru opustil tělo. Hledal všude možně, zda pro něj Guru něco nezanechal, ale marně. Po vykonání všech obřadů spojených s mrtvým tělem žák jen tak v tichosti smutně seděl. Na to k němu žena přišla a řekla: „Našla jsem papír se vzkazem, který ti zanechal tvůj Guru, ale zatím ti ho ještě nedám. Předám ti ho, když pro mě budeš 12 let tvrdě pracovat.“ Žák ochotně souhlasil a pracoval v jejím domě jako pastevec. Sloužil jí jen proto, že vlastnila papír se vzkazem, který mu zanechal Guru. Jednou se v lese, kde pastevec zahnal své stádo ovcí, ztratil král. I přihodilo se, že se s králem setkali. Žák mu povykládal celý svůj příběh. Král si dal ženu zavolat a přikázal jí, aby žákovi papír předala. Vzkaz obsahoval jen jednu větu, jež zněla: Tat Vam Asi, nebo-li „Ty jsi To.“ Jen co nad ní začal žák meditovat, náhle se stal Brahman.

Požehnaný je oddaný, který obdrží toto Poznání. Tohoto učení se vám dostává ve vašem domě, vy jste však líní si ho vyslechnout. Toto Poznání o Brahman učil Pán Krišna Ardžunu, Pán Mahadév (Šiva) Parváti a nyní se k nám dostalo díky úžasnému následovnictví z dávných dob, a je věčně posvátné. Obdržet toto Poznání je velmi obtížné. Ten, kdo je získá, vrátí se zpět na místo svého původu, k Věčnému Klidu. Satguru vám nyní udělil klíč. Obdaroval vás povolením, říkaje: „Můžete jít kamkoliv si přejete. Jste svobodní, naprosto volní.“ Tento „Vnitřní Zrak“ je udělen Guruem. Je-li vše viděno jako Poznání, neexistuje rozdělení žádného druhu, není zde přítomen hřích ani ctnost. Naší vlastní slinou nebudou ústa znečištěna a náš jazyk se nenazývá nakaženým, protože ústa, odkud slina pochází, jsou naše vlastní. Pociťujeme, že vše, co je naše, je dobré a čisté. Podobně je náš celý tento svět, a tudíž v něm není žádný hřích ani zásluha, nebe či peklo. Není ničím jiným než Brahman. Závoj atributů byl odňat. Ten, kdo toto rozezná, nemá strach z jakéhokoliv chybování. Všechny elementy (voda, oheň, vzduch, země, prostor) nás pronásledovaly jako duchové, a neodešly od nás po celou tu dobu nesčetného množství životů. Satguru nás však od nich vysvobodil tím, že z nich udělal naše sluhy, . Staly se rovněž Bohy. Vliv elementů, který byl podoben vlivu duchů, zmizel, duchovní praxe přinesla své ovoce a nyní je zde Naplněnost Naplnění.

Večer, 19. 11. 1935

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Džej

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

Další kapitoly z knihy ´Oddanost po Seberealizaci´ jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Gabriela Adámková