Zpívání bhadžanů v Praze v Divoké Šárce - od května 2019 do září 2019

  •  v květnu v úterý 1 x a to 28.5. od 18 hod.,
  • v červnu, červenci a srpnu 2 x měsičně v pondělí od 18,30 - 21h.
    Někdy zde bude i po zpívání posezení u ohně.

Úterý: 28.5. 2019 od 18.00 do 20.30 (Divoká Šárka); od června do srpna v pondělí od 18,30 - 21,00
Adresa: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu. 
Sraz:  v 17:45 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.,18.,19.5       
28.5.       
3.6.       
17.6.       
1.7.       
15.7.       
29. 7.      
12.8.      
 26.8.      

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

119. Zlatý den (z knihy Oddanost po Seberealizaci)

7. 9. 2016 - Gabriela

SiddhaMůžeme říci, že tato země se otáčí za jediným účelem, a sice vytvářet víru v Brahman. Prší kvůli tomu, aby nám to dopomohlo k dosažení tohoto cíle. Díky Sebe-Poznání je břímě božského hada Šéši, jenž nese celý svět na svých bedrech, značně zmenšeno a on se cítí šťasten. Ten, kdo v tomto světě pěstuje „Strom Poznání Brahman“, se těší nepřetržité slávě a je obdařen věčností, „Stavem Nesmrtelnosti“. Satguru udělal z džívy nesmrtelnou Životní Energii a dovedl ho k Věčnému „Já“ a učinil ho s Tím zajedno. Stane-li se cokoliv, nechť se tak stane, a vše nechť odejde. Protože jste Svou podstatou Blažeností, můžete žebrat či sedět na trůně, kdekoliv jste, jste šťastni. Toto Sebe-Poznání je jako hodnotný diamant, který se třpytí po celou dobu. Může být kdekoliv, jeho záře nezeslábne.

119. Zlatý den

Paramátman, které je bez kvalit, přijme kvality a stane se nešťastné. Poté se opět navrátí do Svého Vlastního Stavu. Král byl osvobozen ze spoutanosti a znovu korunován za krále. Podstoupená sádhana byla završena. Všechna písma, pokyny pro každodenní činnosti byly sepsány, aby nám pomohly poznat Paramátman, a toto všechno se dnes završilo. Na základě zkušenosti bylo dokázáno, že jestliže lidská bytost řádně využije svůj život, stane se Bohem, Nárájanou. Toto je den, jenž Světec Tukaram nazval „Zlatým Dnem“. Světec Džňanéšvar o tomto dnu řekl, že vypil nektar ze zlaté číše. Dnes byl tento záznam nekonečných dnů důsledně poznán, protože jsem se po mnoha mnoha dnech setkal se svým „Já“. Až doposud jsem dělal nespočet činností a sloužil ostatním v domnění, že jsem džíva, že to dělám „já“. Dnešek je však dnem naplnění či odstranění činností (karmy), neboť Bůh odpočívá v Sobě Samém. Jezdec na oslu se kvůli iluzi domníval, že on sám je osel. Byl pod falešnou představou, že toto tělo je oslem, a že osel je jím. Tělu se říká osel bez ocasu.

Světec Eknáth to popsal dopodrobna. Jednoho dne byl povolán holič, aby ostříhal hřívu osla, ale on si myslel, že je sám oslem. Takovíto hloupí holiči jsou roztroušeni všude po světě. Všechny životní útrapy snášíme kvůli ztotožnění se s osly. Nad tím byste měli v tomto lidském životě hluboce rozjímat. Všichni lidé, ať už jakékoliv rasy či společenského postavení, mají vůči tomu, kdo se snaží zanechat této hlouposti, námitky, a tak v ní dotyčný zůstává lapen. Jedinec, který se považuje za toho, kdo náleží svému společenství, zůstává oslem. Nevědomá individualita, džíva, je jako něco, co je mrtvé. Džíva tvrdě pracuje kvůli tělu a slouží tělu, což se rovná službě pěti elementům. Od narození do smrti posluhuje tělu a na konci je tělo spáleno jako kupa sena. Veškerá tvrdá práce vykonána během života se stane zbytečná. Džíva jen po celý život pokračuje v čištění této hromady pěti elementů, která je na konci spálena. Musíme poznat, kdo jsme a komu sloužíme.

Stejně jako muž, který se opil likérem ze stromu Shindi, uctivě zdobí tento strom svým kloboukem, a má z toho velkou radost, podobně džíva krášlí tělo, které je ve skutečnosti pouze mrtvou věcí. Toto vše není nic než opojení (omámení) pocitem ega, chybným ztotožněním sebe sama s tělem. Rukmíni řekla Vithobovi: „Můj drahý, proč jsi dal své ruce v bok?“ Bůh odvětil: „Jsem už otráven vyučováním těchto hloupých lidí.“ Poté Bohyně prohlásila: „Proč necháváš otevřené oči? Zavři je! Nač pozorovat, co dělají?“ Satguru říká: „Jedině ten, kdo realizoval své „Já“, obdrží konečné ovoce duchovní praxe.“ Pouze potom jsou veškeré činnosti (karma) naplněny. Jedině pak jsou mrtví předci uspokojeni a slaví v jiném světě, říkajíce „Jsme požehnáni, protože v naší rodině se narodil ten, který nás osvobodil, a došli jsme zadostiučinění.“ Rodiče jsou šťastni, když se jim syn narodí, ale nadávají, když pak odejde se svou ženou do kina. Jakmile jdete sloužit Satguruovi, který realizoval Brahman, a dosáhnete Seberealizaci, 72 (36 + 36) generací vašich předků bude osvobozeno, protože znáte své „Já“. Toho, čemu se říká „naplnění života v tomto světě“, je nyní dosaženo.

Můžeme říci, že tato země se otáčí za jediným účelem, a sice vytvářet víru v Brahman. Prší kvůli tomu, aby nám to dopomohlo k dosažení tohoto cíle. Díky Sebe-Poznání je břímě božského hada Šéši, jenž nese celý svět na svých bedrech, značně zmenšeno a on se cítí šťasten. Ten, kdo v tomto světě pěstuje „Strom Poznání Brahman“, se těší nepřetržité slávě a je obdařen věčností, „Stavem Nesmrtelnosti“. Satguru udělal z džívy nesmrtelnou Životní Energii a dovedl ho k Věčnému „Já“ a učinil ho s Tím zajedno. Stane-li se cokoliv, nechť se tak stane, a vše nechť odejde. Protože jste Svou podstatou Blažeností, můžete žebrat či sedět na trůně, kdekoliv jste, jste šťastni. Toto Sebe-Poznání je jako hodnotný diamant, který se třpytí po celou dobu. Může být kdekoliv, jeho záře nezeslábne.

Existuje příběh o holiči jménem Sena. Bůh nahradil Sebe za Senu a šel se nechat ostříhat k druhému holiči, který se jmenoval Badšah. Badšah spatřil v zrcadle Boží tvář se čtyřmi pažemi. Stručně řečeno, Bůh říká, že jeho oddaný nezůstane skrytý činností kohokoliv (jako např. holiče v případě Badšaha). Sebe-Poznání, jež je zřejmé v tomto těle, nezůstane nevyjádřeno, jelikož ono ozařuje vše. Kamkoliv se můj Oddaný vydá, bude veleben. Existuje rčení, že „Jeden měsíc je cennější než miliony hvězd a bytost se Sebe-Poznáním je hodnotnější než svět.“ Seberealizovaný (Džňánin) je sám Naprostým Vítězstvím. Oddaný Satgurua, jehož víra v Satgurua je úplná, je vždy samotné Brahman ve Své Celistvosti.

Večer, 19. 11. 1935

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Džej

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

Další kapitoly z knihy ´Oddanost po Seberealizaci´ jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Gabriela Adámková