Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub Malý velký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      

24.9. 

Klub Malý velký strom

 

     
1.10. 
Klub Malý velký strom
     
15.10. 
Klub Malý velký strom
     
       
       
       
       

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

119. Zlatý den (z knihy Oddanost po Seberealizaci)

7. 9. 2016 - Gabriela

SiddhaMůžeme říci, že tato země se otáčí za jediným účelem, a sice vytvářet víru v Brahman. Prší kvůli tomu, aby nám to dopomohlo k dosažení tohoto cíle. Díky Sebe-Poznání je břímě božského hada Šéši, jenž nese celý svět na svých bedrech, značně zmenšeno a on se cítí šťasten. Ten, kdo v tomto světě pěstuje „Strom Poznání Brahman“, se těší nepřetržité slávě a je obdařen věčností, „Stavem Nesmrtelnosti“. Satguru udělal z džívy nesmrtelnou Životní Energii a dovedl ho k Věčnému „Já“ a učinil ho s Tím zajedno. Stane-li se cokoliv, nechť se tak stane, a vše nechť odejde. Protože jste Svou podstatou Blažeností, můžete žebrat či sedět na trůně, kdekoliv jste, jste šťastni. Toto Sebe-Poznání je jako hodnotný diamant, který se třpytí po celou dobu. Může být kdekoliv, jeho záře nezeslábne.

119. Zlatý den

Paramátman, které je bez kvalit, přijme kvality a stane se nešťastné. Poté se opět navrátí do Svého Vlastního Stavu. Král byl osvobozen ze spoutanosti a znovu korunován za krále. Podstoupená sádhana byla završena. Všechna písma, pokyny pro každodenní činnosti byly sepsány, aby nám pomohly poznat Paramátman, a toto všechno se dnes završilo. Na základě zkušenosti bylo dokázáno, že jestliže lidská bytost řádně využije svůj život, stane se Bohem, Nárájanou. Toto je den, jenž Světec Tukaram nazval „Zlatým Dnem“. Světec Džňanéšvar o tomto dnu řekl, že vypil nektar ze zlaté číše. Dnes byl tento záznam nekonečných dnů důsledně poznán, protože jsem se po mnoha mnoha dnech setkal se svým „Já“. Až doposud jsem dělal nespočet činností a sloužil ostatním v domnění, že jsem džíva, že to dělám „já“. Dnešek je však dnem naplnění či odstranění činností (karmy), neboť Bůh odpočívá v Sobě Samém. Jezdec na oslu se kvůli iluzi domníval, že on sám je osel. Byl pod falešnou představou, že toto tělo je oslem, a že osel je jím. Tělu se říká osel bez ocasu.

Světec Eknáth to popsal dopodrobna. Jednoho dne byl povolán holič, aby ostříhal hřívu osla, ale on si myslel, že je sám oslem. Takovíto hloupí holiči jsou roztroušeni všude po světě. Všechny životní útrapy snášíme kvůli ztotožnění se s osly. Nad tím byste měli v tomto lidském životě hluboce rozjímat. Všichni lidé, ať už jakékoliv rasy či společenského postavení, mají vůči tomu, kdo se snaží zanechat této hlouposti, námitky, a tak v ní dotyčný zůstává lapen. Jedinec, který se považuje za toho, kdo náleží svému společenství, zůstává oslem. Nevědomá individualita, džíva, je jako něco, co je mrtvé. Džíva tvrdě pracuje kvůli tělu a slouží tělu, což se rovná službě pěti elementům. Od narození do smrti posluhuje tělu a na konci je tělo spáleno jako kupa sena. Veškerá tvrdá práce vykonána během života se stane zbytečná. Džíva jen po celý život pokračuje v čištění této hromady pěti elementů, která je na konci spálena. Musíme poznat, kdo jsme a komu sloužíme.

Stejně jako muž, který se opil likérem ze stromu Shindi, uctivě zdobí tento strom svým kloboukem, a má z toho velkou radost, podobně džíva krášlí tělo, které je ve skutečnosti pouze mrtvou věcí. Toto vše není nic než opojení (omámení) pocitem ega, chybným ztotožněním sebe sama s tělem. Rukmíni řekla Vithobovi: „Můj drahý, proč jsi dal své ruce v bok?“ Bůh odvětil: „Jsem už otráven vyučováním těchto hloupých lidí.“ Poté Bohyně prohlásila: „Proč necháváš otevřené oči? Zavři je! Nač pozorovat, co dělají?“ Satguru říká: „Jedině ten, kdo realizoval své „Já“, obdrží konečné ovoce duchovní praxe.“ Pouze potom jsou veškeré činnosti (karma) naplněny. Jedině pak jsou mrtví předci uspokojeni a slaví v jiném světě, říkajíce „Jsme požehnáni, protože v naší rodině se narodil ten, který nás osvobodil, a došli jsme zadostiučinění.“ Rodiče jsou šťastni, když se jim syn narodí, ale nadávají, když pak odejde se svou ženou do kina. Jakmile jdete sloužit Satguruovi, který realizoval Brahman, a dosáhnete Seberealizaci, 72 (36 + 36) generací vašich předků bude osvobozeno, protože znáte své „Já“. Toho, čemu se říká „naplnění života v tomto světě“, je nyní dosaženo.

Můžeme říci, že tato země se otáčí za jediným účelem, a sice vytvářet víru v Brahman. Prší kvůli tomu, aby nám to dopomohlo k dosažení tohoto cíle. Díky Sebe-Poznání je břímě božského hada Šéši, jenž nese celý svět na svých bedrech, značně zmenšeno a on se cítí šťasten. Ten, kdo v tomto světě pěstuje „Strom Poznání Brahman“, se těší nepřetržité slávě a je obdařen věčností, „Stavem Nesmrtelnosti“. Satguru udělal z džívy nesmrtelnou Životní Energii a dovedl ho k Věčnému „Já“ a učinil ho s Tím zajedno. Stane-li se cokoliv, nechť se tak stane, a vše nechť odejde. Protože jste Svou podstatou Blažeností, můžete žebrat či sedět na trůně, kdekoliv jste, jste šťastni. Toto Sebe-Poznání je jako hodnotný diamant, který se třpytí po celou dobu. Může být kdekoliv, jeho záře nezeslábne.

Existuje příběh o holiči jménem Sena. Bůh nahradil Sebe za Senu a šel se nechat ostříhat k druhému holiči, který se jmenoval Badšah. Badšah spatřil v zrcadle Boží tvář se čtyřmi pažemi. Stručně řečeno, Bůh říká, že jeho oddaný nezůstane skrytý činností kohokoliv (jako např. holiče v případě Badšaha). Sebe-Poznání, jež je zřejmé v tomto těle, nezůstane nevyjádřeno, jelikož ono ozařuje vše. Kamkoliv se můj Oddaný vydá, bude veleben. Existuje rčení, že „Jeden měsíc je cennější než miliony hvězd a bytost se Sebe-Poznáním je hodnotnější než svět.“ Seberealizovaný (Džňánin) je sám Naprostým Vítězstvím. Oddaný Satgurua, jehož víra v Satgurua je úplná, je vždy samotné Brahman ve Své Celistvosti.

Večer, 19. 11. 1935

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Džej

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

Další kapitoly z knihy ´Oddanost po Seberealizaci´ jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Gabriela Adámková