Zpívání bhadžanů v Praze 2021

  • od října 2021 zpívání od 18.30h - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: 1.10.2021
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 17:55
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

115. Tragédie rodinného života (z knihy Oddanost po Seberealizaci)

10. 8. 2016 - Gabriela

SiddhaTen, kdo je pln pýchy, zažívá pouze bolest a trápení. Lidé si přejí, aby se přihodily různé věci, ale co je v tom všem skutečného? Individualita, džíva, je vždy plna pochybností. Džíva nikdy neřekne „dost“. Bůh přišel, aby udělil oddanému laskavost, ale po uplynutí šesti měsíců oddaný pořád nedokázal dokončit seznam věcí, které si přál. Neustále říkal, že chce ještě něco dalšího. Mezitím Bůh zmizel. Šťastný je ten, kdo nemá žádnou pýchu. Pro něho je oceán světského života vyschlý. Iluze činí přesný opak toho, co máte v úmyslu udělat, takže bytost, která nemá žádnou pýchu, je šťastná.

115. Tragédie rodinného života

Přelud, jímž je oceán světského života, je nyní vysušen. Obvykle se cítíme na něco pyšní, a podle toho na sebe bereme závazek tuto určitou práci dokončit. Pocit, že musíme tuto činnost završit, je pýcha. Jestliže si přejeme žít svůj rodinný život šťastně, je to pýcha. Tak jako tak, rodinný život nebude nikdy šťastný. Hlína nebude nikdy čistá bez ohledu na to, jak vytrvale ji čistíme. Dokonce ani rodinný život Pána Višnua nebyl nikdy šťastný. Rodinný život je jako psí ocas. Nikdy nebude přímý. Přejeme si něco dělat, a to není nic než naše vlastní pýcha, naše ego. Jedině život Mistrů, Siddha Purušů, je prožíván správně. Oni odhodili veškerou pýchu. Nechť je svět potopen, Světec se tím neznepokojuje. Pyšné dítě nevidí skutečnou smetanu, esenci šťastného života. Nedokáže ji vidět. Jedině Pán Krišna zřel esenci, smetanu, a jedl ji, tudíž se nazývá „zloděj smetany“ (Makhančor).

Ten, kdo je pln pýchy, zažívá pouze bolest a trápení. Lidé si přejí, aby se přihodily různé věci, ale co je v tom všem skutečného? Individualita, džíva, je vždy plna pochybností. Džíva nikdy neřekne „dost“. Bůh přišel, aby udělil oddanému laskavost, ale po uplynutí šesti měsíců oddaný pořád nedokázal dokončit seznam věcí, které si přál. Neustále říkal, že chce ještě něco dalšího. Mezitím Bůh zmizel. Šťastný je ten, kdo nemá žádnou pýchu. Pro něho je oceán světského života vyschlý. Iluze činí přesný opak toho, co máte v úmyslu udělat, takže bytost, která nemá žádnou pýchu, je šťastná. Je bez touhy něco dělat. Ve skutečnosti je štěstí šťastné kvůli ní, a veškerá trápení jsou opuštěna, skončí. Stručně řečeno, tam, kde je pýcha, je iluze, a tam, kde není žádná pýcha, je nejvyšší stav štěstí. Bytost, která nemá ego, není nikdy poražena, zatímco ten, kdo má ego, se nikdy nemůže osvobodit od světského života.

Kdy vyschne přelud světského života? Jedině jste-li zbaveni pýchy. Kvůli egoistickému rozhodnutí „já“ dokončím tuto určitou práci“ vyvstávají tři druhy nesnází. Jsou jimi tělesné potíže, nehody zapříčiněné vnějšími věcmi či bytostmi a kalamity mající přírodní příčiny. Je snadné spatřit, zda je rodinný život nesobeckého člověka, zbaveného ega, prožíván správně či nikoliv. I když jste zabili své ego, kosmický řád neboli osud je velmi silně přítomen. Nepřetržitě si plní svoji práci. Nicméně lidská přirozenost je taková, že je v mysli výzva ověřit si, jak Bůh člověku zbavenému pýchy usnadňuje věci. Stejně jako dostáváte své prosté živobytí, měli byste žít tak, jak si Bůh ve vašem případě přeje. Ptáte se: „Jestli dělá všechno Bůh, proč mi nepořídí na ježdění slona?“ Tímto způsobem lidé marně posilují svou naději a stávají se nešťastnými.

Kreslit snové obrazy na zeď je přirozeností světského života. Lidé vytvářejí obrazy na zdech a opatřují je různými popisky. Člověk toužící, aby mu všichni tleskali, vykresluje sebe sama v neexistujících obrazech, což je oceánem světského života. Ráma ztratil Sítu, ztělesnění klidu, protože se honil za jelenem. Taková je síla tohoto přeludu. Iluze je sekyrou smrti, oprátkou Boha Smrti. Zapletení se v máji (iluzi) je smyčkou smrti. Ten, kdo je osvobozen od pýchy, tuto oprátku (Boha Smrti Jamy) rozetne. Nepodléhá potrestání, výprasku Jamy. Být zmrskán Jamou značí trpět žalem, ale příčinou toho je pýcha. Jakmile je pýcha pryč, všechen strach a trápení zmizí. Pak je všude „Štěstí“.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Džej

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

Další kapitoly z knihy ´Oddanost po Seberealizaci´ jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Gabriela Adámková