Zpívání bhadžanů v Praze v Divoké Šárce - od května 2019 do září 2019

  •  v květnu v úterý 1 x a to 28.5. od 18 hod.,
  • v červnu, červenci a srpnu 2 x měsičně v pondělí od 18,30 - 21h.
    Někdy zde bude i po zpívání posezení u ohně.

Úterý: 28.5. 2019 od 18.00 do 20.30 (Divoká Šárka); od června do srpna v pondělí od 18,30 - 21,00
Adresa: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu. 
Sraz:  v 17:45 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.,18.,19.5       
28.5.       
3.6.       
17.6.       
1.7.       
15.7.       
29. 7.      
12.8.      
 26.8.      

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

114. Zdroj zrození (z knihy Oddanost po Seberealizaci)

3. 8. 2016 - Gabriela

SiddhaMeditujte na učení, které vám udělil Satguru a chovejte ho velmi blízko u svého srdce. Nezapomínejte na to, že vy jste „Jedno Jediné Já“. Naslouchejte Guruovi a meditujte na Jeho slova s nesmírnou úctou. Ten, kdo takto nekoná, zajisté sám sebe zabíjí. Ten, kdo musí žít v tomto světě, by neměl uhasit „Lampu Poznání“. Ten, kdo spočívá pomocí významného prohlášení „Já jsem Brahman“ ve své přirozenosti, je tím, kdo je hoden Svobody. Nakonec tento koncept, dodržování rituálu a samo významné prohlášení, to vše zmizí. Pak zde není ani zření, ani nespatřené. „Přirozený Stav“ je dosažen. Meditace, udržování nějakého objektu v mysli, to oboje skončí. Představivost je rozpuštěna. Sloučí se s ne-konceptuálním.

114. Zdroj zrození

Jste-li osvětleni učením, které vám udělil Satguru, všechna čtyři těla (hrubé, jemné, kauzální, turíja neboli superkauzální) zmizí. Poté se stane vše falešné. Ve skutečnosti, ono již falešným je. Pouze „Jeden Stav“ nazývá vše falešným. Poté, co necháte všechny záležitosti stranou, mysl se stane upoutána v jednom „Jediném“. Pak konečně dosáhnete toho, co bylo cílem dosažení. Stanete se tímto konečným domovem „Naprosté Svobody“ (Sajúdža Mukti) neboli vlastníkem „Naprosté Svobody“. To, co zůstává po zanechání všeho viditelného, je Brahman. V nevědomosti jsou pozorovatel a pozorované dva oddělené předměty. Jakmile to, co je pozorováno, zmizí, zůstane samotný pozorovatel (bez jakéhokoliv objektu pozorování). „To“ je Brahman. Stavu bez objektů se nevědomá bytost nevědomky těší v hlubokém spánku, když opustí viditelný svět. Bez této blaženosti nelze žít. Ten, kdo nemá dostatek řádného spánku, zajisté opustí tělo, což je „konečný odpočinek“, smrt. Stav hlubokého spánku je potřeba, kterou sdílí stejně tak chudák jako boháč. Radost z hlubokého spánku je pro všechny bytosti společná. Člověk může dlužit milion rupií anebo očekávat milion rupií od někoho druhého, ale obojí je v hlubokém spánku stejné. Velký hříšník a jogín jsou si v hlubokém spánku rovni.

„To“, co je za viditelným, je „Já“. Rozlišujeme-li pořádně, tento vesmír není takový, jaký se jeví být. Nevědomost je to, co je falešné, a pokládat falešné za pravdu, je také nevědomost. Znát falešné jako falešné a poznat, že se jedná o neskutečné, je Poznáním. Poznat Skutečnost je Pravé Poznání, ale považovat neskutečné za skutečné, je Nevědomost.

Moudří vidí falešné jako falešné a podle toho zakoušejí. Kopec je ve skutečnosti pouze hromadou země, nikoli kopcem. Jestliže pohlédnete na město Bombaj, země, jež je esencí, skutečností, není rozpoznána. Vidíte-li jej jako zeminu, pak Bombaj jako město z vašeho pohledu zmizí. Osvobození je rozpoznání toho, co je Skutečné, a co falešné. Považovat falešné za skutečné, je svázanost. Ten, kdo opustí tento svět s poznáním, že je falešný, se nevrátí. Ten, kdo je přesvědčen, že svět je falešný, nemá žádnou touhu se vrátit. Nicméně touha neopustí toho, kdo si myslí, že svět je skutečný. Touha těch, kteří nemají žádnou další potřebu světa, odezní. Nikdo další je nedonutí přijmout zrození. Člověk se narodí, neboli je narozen podle své vlastní touhy. Dnes si zakládáte na své další zrození. Pro toho, kdo je nevědomý, je zde naděje, že alespoň v dalším zrození třeba získá štěstí. Nevědomá bytost říká: „Co dalšího mám dělat, když se nenarodím?“ Je mnoho těch, kteří dávají na charitu, protože věří, že další zrození je nevyhnutné. Ti, kdo jsou moudří, vědí, že tento jev světa je falešný, a stávají se bezžádostivými a svobodnými.

Meditujte na učení, které vám udělil Satguru a chovejte ho velmi blízko u svého srdce. Nezapomínejte na to, že vy jste „Jedno Jediné Já“. Naslouchejte Guruovi a meditujte na Jeho slova s nesmírnou úctou. Ten, kdo takto nekoná, zajisté sám sebe zabíjí. Ten, kdo musí žít v tomto světě, by neměl uhasit „Lampu Poznání“. Ten, kdo spočívá pomocí významného prohlášení „Já jsem Brahman“ ve své přirozenosti, je tím, kdo je hoden Svobody. Nakonec tento koncept, dodržování rituálu a samo významné prohlášení, to vše zmizí. Pak zde není ani zření, ani nespatřené. „Přirozený Stav“ je dosažen. Meditace, udržování nějakého objektu v mysli, to oboje skončí. Představivost je rozpuštěna. Sloučí se s ne-konceptuálním. Pak ten, kdo si říkal Pan XY, je Brahman, a jedině Vědomí zůstává. Toto se nazývá Jemné Brahman. Toto samo je Přirozeným Stavem. Sen skončí a spolu s ním zmizí také všichni lidé ze snu. Zůstává pouze On. Dlouhotrvající sen je pryč a nadále již přetrvává samotné Brahman. Zůstává pouze Jemné Brahman, které je Čirým Vědomím. Pouta světa stejně jako hřích a ctnost, to vše skončí. Zdánlivé jevy skončily a jedině pozorovatel přetrvává. Ten, kdo nemá žádné zrození, je Osvobozený. Iluze ho zapletla do žalostného cyklu zrození a smrti, nyní však toto vše zmizelo. Potkal ho Satguru, „Brilantní Sluneční Záře Svobody“, a byl obdarován „Vlastní Původní Přirozeností“. Je přesvědčen o Brahman, které je bez přicházení či odcházení kamkoliv.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Džej

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

Další kapitoly z knihy ´Oddanost po Seberealizaci´ jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Gabriela Adámková